ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 7/2010

Ryszard Kowal

Ryszard Kowal
Ryszard Kowal

Jego kariera świadczy o tym, że specjalizacja zawodowa pracowników służby bhp w poszczególnych wybranych dziedzinach nauki lub technologii jest działaniem racjonalnym, sprzyjającym skuteczności realizowanych zadań.

Ryszard Kowal urodził się we Wrocławiu i w tym mieście, w roku 1967, ukończył Technikum Chemiczne. Jako technik podjął pracę w Katedrze Chemii Organicznej II w Politechnice Wrocławskiej. Rok później został powołany do Wojsk Obrony Powietrznej Kraju - radiolokacyjnych, w których odbył zasadniczą służbę wojskową. W roku 1970 powrócił na Politechnikę i jednocześnie rozpoczął studia inżynierskie na macierzystym wydziale. Inżynierem został w roku 1975. W tym czasie jego placówka przeszła rewolucję administracyjną. Katedra przekształciła się w Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej, który stał się częścią wydziału chemicznego uczelni. Ryszard Kowal - już jako inżynier - został awansowany na specjalistę. W Instytucie uczestniczył w pracach dużych zespołów, kierowanych m.in. przez prof. prof. Krzysztofa Piątkowskiego i Krzysztofa Pigonia. Jest współautorem ośmiu patentów i autorem jednego. Kilka patentów to wynik prac nad syntezą antrapirymidyn o własnościach cytostatycznych i antybiałaczkowych. Efektem tych eksperymentów jest np. unikatowy, katalityczny sposób hydroksylowania 1,9 antrapirymidyny.

Na początku lat 90. zapanowała moda na komputerowe wspomaganie badań w chemii organicznej. Zmniejszano więc liczbę osób zajmujących się działalnością eksperymentalną. W konsekwencji tych działań Ryszard Kowal znalazł się w roku 1996 w Inspektoracie bhp macierzystej uczelni - w siedmioosobowym zespole. W tym właśnie roku ukończył drugi stopień studiów magisterskich na Wydziale Chemicznym Politechniki. Po uzyskaniu uprawnień - zaliczeniu kursu - zajął się nadzorem w zakresie bezpieczeństwa pracy, głównie jednostek należących do Wydziału Chemii. Obiekty te nie miały dla niego wielu tajemnic, tym bardziej, że w latach 1988-96 był przez dwie kadencje Oddziałowym Społecznym Inspektorem Pracy.

W 2006 roku ukończył dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy w systemach człowiek - środowisko. Doskonalił swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w wielu szkoleniach organizowanych m.in. przez Centralny Instytut Ochrony Pracy i Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Jako specjalista bhp prowadził zajęcia m.in. w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Prezentował tam słuchaczom własne przemyślenia dotyczące zasad postępowania z materiałami niebezpiecznymi oraz procedury postępowania z substancjami o właściwościach rakotwórczych. Trzeba wspomnieć, że przed kilku laty przygotował bazę danych na temat substancji o właściwościach rakotwórczych. Swoją wiedzę przekazał też w dwóch opracowaniach książkowych, dotyczących zachowania bezpieczeństwa pracy z chemikaliami, w tym napisał monografię o prawnych ograniczeniach w stosowaniu niebezpiecznych chemikaliów. Na naszych łamach zajmuje się problematyką wypadków przy pracy w wyższych uczelniach.

Ryszard Kowal prowadzi również szkolenia w innych zakładach pracy, m.in. w Hucie Głogów, w Urzędzie Miejskim i w Makrofarmie. Od 1996 r. prowadzi zajęcia w studium podyplomowym Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Na zlecenie Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej prowadził (w 2010 r.) specjalistyczne szkolenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas pracy z gazami ciekłymi i sprężonymi. Problematyka materiałów niebezpiecznych i minimalizacji zagrożeń z nimi związanych stanowi główny przedmiot jego zainteresowań w ostatnich latach.

Ryszard Kowal ma rozmaite zainteresowania pozazawodowe - lubi zbieranie grzybów, zwłaszcza wyszukiwanie nowych miejsc, gdzie rosną całe ich pola. Odkrył już kilka i tropi następne. Lubi wędrówki po kraju, w miejsca jeszcze niezadeptane, takie jak Bieszczady czy Roztocze. Chętnie słucha muzyki poważnej, zwłaszcza niemieckich romantyków, a także muzyki sakralnej. Jako podróż życia wspomina wyjazd do Stanów Zjednoczonych, skąd przywiózł wiele interesujących wspomnień. Z literatury najchętniej wybiera fantasy i science fiction. Chętnie rozgrywa partie szachowe z komputerem.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2010

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341689