ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 1/2011

Piotr Kaczmarek

Piotr Kaczmarek
Piotr Kaczmarek

Mówi, że bhp ma w genach. Dziadek, Edward Kaczmarek był behapowcem, ojciec jest behapowcem, mama ma ukończone technikum bhp, a dwie siostry są po studiach podyplomowych bhp. Jednym słowem - klan behapowców.

Po ukończeniu w 1999 r. w Kaliszu Technikum Zawodowego o specjalności żywienie zbiorowe i uzyskaniu tytułu technologa żywienia, pracował w restauracjach jako kucharz. Ojciec prowadził już wtedy firmę behapowską i Piotr trochę mu pomagał, np. nosząc za nim telewizor na szkolenia. Przy okazji słuchał i obserwował z jaką uwagą ludzie odbierali to, co przekazywał im ojciec, widział, że darzą go szacunkiem. Kilka razy zastępował ojca podczas szkoleń. Spodobało mu się.

Tak na poważnie jego przygoda z bhp zaczęła się w 2001 r. Ukończył kurs podstawowy dla służby bhp, a Majka Nowak, która z ojcem jeździła na szkolenia, "wciągnęła" go do oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Kaliszu. W ciągu kolejnych trzech lat ukończył kilka kursów i szkoleń behapowskich i w pełni zaangażował się w firmę prowadzoną przez ojca. W 2004 r. został technikiem bhp i w tym samym roku podjął studia w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu na kierunku inżynieria środowiska i, oczywiście, specjalności bezpieczeństwo i higiena pracy. Równolegle, pod koniec radomskich studiów, odbył studia podyplomowe, nadające kwalifikacje pedagogiczne. Studia magisterskie na kierunku technika rolnicza i leśna w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie inżynier Piotr Kaczmarek ukończył w 2010 r. z wyróżnieniem.

Jest chyba rekordzistą w liczbie ukończonych kursów, szkoleń, odbytych seminariów i konferencji. Są wśród nich: kurs dla prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej w zakładach, szkolenie dla przedstawicieli pracowników i osób kierujących pracownikami sektora MSP, kurs "Kierowca jezdniowych wózków podnośnikowych z napędem silnikowym", międzynarodowa wymiana doświadczeń (projekt Leonardo da Vinci) "Doskonalenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w systemie kształcenia zawodowego", kurs "Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy", szkolenie "Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania", seminarium dla członków zakładowych komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, Ryzyko zawodowe w kopalniach węgla brunatnego, konferencja ATESTU "Ocena ryzyka zawodowego a koszty działań naprawczych" i wiele innych. W cv Piotra można doliczyć się ich 41, ale czy to na pewno wszystkie, trudno orzec. Jedno można stwierdzić: stawia na wiedzę i profesjonalizm.

Przez jedenaście lat pracy w branży bhp zdobył duże doświadczenie zawodowe. Obecnie, poza kierowaniem wieloosobowym działem bhp i ochrony środowiska w rodzinnej firmie, dużo czasu poświęca pracy pedagogicznej. Jest wykładowcą w Policealnej Szkole Bezpieczeństwa i Higieny Pracy INTERLIS w Kaliszu, gdzie prowadzi przedmioty z bhp i ppoż. W Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Radomiu wykłada wypadkoznawstwo, organizację służby bhp oraz analizę i ocenę zagrożeń, a w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie pomiary w środowisku pracy. Ostatnio mocno zajmuje go temat (inspiracją zapewne były studia magisterskie) bezpieczeństwa i wypadków w rolnictwie. Ten dział bhp, jego zdaniem, mało interesuje pracowników służby bhp.

Od grudnia 2009 r. jest członkiem Regionalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa w Rolnictwie Indywidualnym, powołanej przez PIP. Od lipca ub. roku jest biegłym sądowym w zakresie bhp przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu. Czynnie działa w OSPSBHP: jest wiceprezesem oddziału kaliskiego stowarzyszenia, członkiem zarządu głównego i konsultantem krajowym w zakresie wypadków w rolnictwie i czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, a także dyrektorem i jednym z ojców założycieli Centralnego Ośrodka Szkoleniowego OSPSBHP w Kaliszu. Ośrodek ten działa od lutego 2010 r., jest najważniejszą jednostką szkoleniową stowarzyszenia, specjalizuje się w szkoleniach okresowych dla służby bhp.

Plany Piotra Kaczmarka na najbliższą przyszłość to rozpoczęcie studiów doktoranckich w zakresie wypadków w rolnictwie indywidualnym i dalsze rozwijanie rodzinnej firmy. Chciałby też wybudować własny dom; syna już ma.

Jest miłośnikiem wędkarstwa, gry w szachy i rodzinnych pobytów na łonie przyrody, najchętniej nad wodą w Siemianach k. Iławy. Każdego roku odbywa kilkudniową męską wyprawę połączoną z wędkowaniem w okolicach Nowej Dęby w towarzystwie przyjaciół ze studiów - Edwarda, Jarasa i Marcina.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2011

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341746