ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 5/2011

Marian Kasiarz

Marian Kasiarz
Marian Kasiarz

W latach 90. nastąpił upadek przemysłu wydobywczego siarki, z którym Marian Kasiarz był związany od 1981 roku. Zmusiło go to do rozejrzenia się za nową pracą. Wybór padł na nowo powstające w Tarnobrzegu spółki - wydawniczą i szkoleniową, w których wykupił udziały i podjął pracę. W 1994 r. powstał z nich Tarbonus - firma ukierunkowana na szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracy w zakresie szkoleń i wydawnictw książkowych, w ostatnich latach również programów komputerowych, a także usług w branży energetycznej. Od 2006 r., po zmianach udziałowców, M. Kasiarz kieruje Tarbonusem. W latach 2000-2005 zarządzał spółką pokrewnej branży - Europexem w Krakowie. Aby nadążyć za wymogami rynku, podjął studia podyplomowe w zakresie bhp w WISBiOP w Radomiu. Ukończył je w 2007 r. Doświadczenie wyniesione z branży bhp i wcześniejsze, w przemyśle, pozwala mu na stwierdzenie, że ostatnie 20 lat systemu politycznego i gospodarczego w Polsce nie stworzyło odpowiednich bodźców do kreowania w społeczeństwie prawidłowo rozumianego bezpieczeństwa pracy oraz właściwych struktur nadzoru nad warunkami pracy. Mnogość instytucji, różnorodne ich podporządkowanie resortowe, dublowanie zadań nie sprzyja tworzeniu jednolitego systemu, powoduje, że jest on drogi i mało skuteczny. Państwo skupiło się głównie na dopasowaniu naszego prawa do prawa UE i to się w znacznej mierze udało, gorzej jest ze stosowaniem i wykorzystaniem go na co dzień.

Zwiększenie nakładów i uprawnień instytucji nadzoru bez wprowadzenia systemu promującego bhp w szkołach, w środkach masowego przekazu, małych zakładach pracy oraz bez powiązania go z ubezpieczeniami społecznymi i innymi, przyniesie niewiele korzyści. W małych przedsiębiorstwach, które wg GUS stanowią 95% podmiotów gospodarczych w Polsce, nie ma obowiązku tworzenia służby bhp ani sip. Nasz niezreformowany system prewencji i nadzoru nad warunkami pracy, ukierunkowany nadal na duże przedsiębiorstwa, nie pasuje do obecnego systemu gospodarczego państwa. Małe firmy w większości funkcjonują poza systemem ochrony pracy.

Działalność szkoleniowa i wydawnicza, którą M. Kasiarz zajmuje się przez ostatnie 18 lat, daje mu dużo satysfakcji, chociaż marzeniem była praca na platformie wiertniczej, co wiązało się z jego zainteresowaniem geologią oraz pasją poznawania budowy i pochodzenia Ziemi. Stąd wybór, po ukończeniu technikum elektromechanicznego, kierunku studiów: górnictwo i geologia ze specjalnością wiertnictwo na wydziale wiertniczo-naftowym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Niestety, ówczesna rzeczywistość zmusiła mgr. inż. M. Kasiarza do podjęcia po studiach pracy w Siarkopolu Tarnobrzeg, którego był stypendystą. W Kopalni Siarki Jeziórko przeszedł w krótkim czasie wszystkie szczeble zatwierdzeń górniczych - od dozoru niższego do wyższego. Doceniono go szybkim awansem na stanowiska kierownicze. Kierowanie utrzymaniem ruchu górniczego w kopalni wymagało podejmowania decyzji, od których niejednokrotnie zależało zdrowie i życie wielu ludzi. Czas pracy w kopalni nie był czasem straconym. Udawało się w zespołach rozwiązać wiele problemów związanych z otworową eksploatacją siarki, był też współautorem patentów i wdrożeń, dzięki którym tworzono bardziej efektywny, bezpieczny dla ludzi i środowiska system eksploatacji siarki. W 1989 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie eksploatacji otworowej na AGH w Krakowie. W latach 1992-1994 był członkiem kolegium ds. wykroczeń przy OUG w Kielcach.

Dla Mariana Kasiarza praca jest niezwykle ważna, lubi pracować z ludźmi i dla ludzi. Nie mniej ważna jest dla niego rodzina. Żona jest nauczycielką, córka prawnikiem, syn gimnazjalistą; poświęca im właściwie wszystkie wolne chwile. Interesuje się sportem, szczególnie piłką nożną. Zainteresowania te sięgają lat szkolnych, kiedy grywał jako zawodnik, ale był też sędzią tej dyscypliny. Kiedyś uprawiał wspinaczkę wysokogórską, obecnie turystykę krajoznawczą. Oprócz zainteresowań branżowych, dalej interesuje się geologią i wiertnictwem. Dużo czyta, przede wszystkim prasę fachową z różnych dziedzin. Uważa, że mimo problemów, które przynosi codzienne życie, żyjemy w ciekawych czasach, pozwalających realizować swoje plany i marzenia, dlatego też optymistycznie patrzy w przyszłość. Często odwiedza swoją rodzinną miejscowość, podkrakowską piękną Lanckoronę.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2011

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341778