ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 6/2011

Janusz Krasoń

Janusz Krasoń
Janusz Krasoń

Przygoda Janusza Krasonia z ochroną pracy zaczęła się latem 1990 r., kiedy - za radą i rekomendacją Józefa Dudziaka, wieloletniego przyjaciela, który dwa lata wcześniej odszedł ze stanowiska dyrektora Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu - spotkał się z ówczesnym zastępcą głównego inspektora pracy dr. Kiejstutem Szymańskim.

W pierwszych latach polskiej transformacji inspekcja pracy szybko odnalazła właściwe dla siebie miejsce. Zapewne duże znaczenie dla pozycji PIP miał prestiż, jakim urząd cieszył się w latach wcześniejszych, ale także właściwe działania kierownictwa inspekcji, stawiającego na neutralność, apolityczność i profesjonalizm. Szczególną rolę w kreowaniu właściwej pozycji i kompetencji PIP odegrał wówczas - zdaniem J. Krasonia - jej szef dr T. Sułkowski. Okres ten nie sprzyjał jednak wrocławskiemu ośrodkowi. Kłopoty finansowe, zapóźnienia inwestycyjne, konkurencja na wolnym rynku doprowadziły placówkę do poważnych problemów. W takich okolicznościach T. Sułkowski powołał J. Krasonia na stanowisko dyrektora Ośrodka Szkolenia we Wrocławiu.

Życzliwość kierownictwa PIP, a także przychylność i zrozumienie załogi, pozwoliły nowemu dyrektorowi szybko wyprowadzić ośrodek z długów i rozwinąć skrzydła. Pierwsze lata zdominowały sprawy inwestycyjne i organizacyjne, z czasem J. Krasoń włączył się w zagadnienia ochrony pracy, głównie w procesy i programy szkoleń.

W pierwszej połowie lat 90. GIP przyjął nowe zasady naboru i kształcenia inspektorów pracy; znaczną w tym rolę odegrał wrocławski ośrodek szkolenia, który m.in. we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego opracował pożądany model psychologiczno osobowościowy inspektora pracy. Z inicjatywy dyrektora ośrodek nawiązał współpracę z Francuskim Instytutem Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego w Lyonie. Fundamentalne znaczenie dla podniesienia kompetencji kierowanej przez J. Krasonia szkoły miał, jego zdaniem, realizowany w połowie lat dziewięćdziesiątych przedakcesyjny program PHARE, obejmujący doskonalenie programów szkolenia i kadry wykładowców, włącznie z nauką języków obcych. Ośrodek stał się też znaczącym wydawnictwem popularyzującym zagadnienia ochrony pracy. Poradnik dla przedsiębiorców zawierający podstawowe informacje z zakresu prawa pracy, w tym wymogów bhp, rozprowadzany był w nakładach przekraczających 50-70 tys. rocznie. W celu poprawy jakości szkoleń bhp J. Krasoń stworzył system przedstawicielstw i partnerów ośrodka, w ramach którego firmy szkoleniowe uzyskiwały merytoryczną pomoc programową i dydaktyczną. Ośrodek był również jedną z pierwszych placówek w Polsce, które do oferty programowej wprowadziły szkolenia z zakresu oceny ryzyka.

Zwieńczeniem pracy J. Krasonia w OSPIP była rozbudowa ośrodka o obiekty obecnej siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy i modernizacja szkoły, która stała się nowoczesnym centrum konferencyjno szkoleniowym. Odrestaurowany budynek hotelowy, pochodzący z 1929 r., zaprojektowany przez Hansa Scharouna, jest dziś jedną z wrocławskich atrakcji architektonicznych.

Od 2001 r. J. Krasoń zasiada w Sejmie RP, w ławach SLD. Od początku pracuje w Komisji ds. Kontroli Państwowej, która jest właściwa dla działalności PIP - obecnie jest zastępcą przewodniczącego tej komisji. Od dziesięciu lat jest też członkiem Rady Ochrony Pracy, pełni funkcję sekretarza. W 2007 r. pracował w podkomisji zajmującej się prezydenckim projektem ustawy o PIP. Obecnie sejm pracuje nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o PIP, którego J. Krasoń jest inicjatorem i współautorem oraz posłem sprawozdawcą. Celem obecnych zmian w ustawie o PIP jest usankcjonowanie działalności prewencyjnej urzędu, odbiurokratyzowanie procedur kontrolnych i zróżnicowanie środków prawnych, będących w dyspozycji inspektora pracy, a także wykreślenie części zadań inspekcji. Jednak nie wszystkie postulaty posła Krasonia znalazły odzwierciedlenie w projekcie najnowszej nowelizacji, np. postulat kadencyjności GIP i ustawowy obowiązek corocznej sejmowej debaty nad sprawozdaniem GIP wraz ze stanowiskiem Rady Ministrów o stanie warunków pracy w Polsce.

W latach szkolnych był harcerzem, a w czasach studenckich działaczem organizacji studenckich. Z wykształcenia jest nauczycielem geografem. W swojej pracy magisterskiej zajął się charakterystyką limnologiczną Jeziora Krzyckiego Gołanieckiego, wykreślając m.in. jego mapę osadów dennych, co na tamte czasy było niemałym osiągnięciem. Pasja podróży i krajoznawstwa towarzyszy mu całe życie. Lubi zwiedzać świat, obcować z przyrodą i pięknym krajobrazem.

Lubi grać na gitarze i śpiewać. Kocha sport i jest zagorzałym kibicem. W wolnych chwilach, których ma wciąż za mało, uwielbia pracować w ogrodzie. Żona Urszula jest nauczycielką historii, od lat kieruje jedną z wrocławskich szkół podstawowych. Mają córkę i syna oraz wnuczkę i wnuka.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2011

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341790