ATEST Ochrona Pracy

14 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 10/2011

Jan Janiga

Jan Janiga
Jan Janiga

Urodził się na Dolnym Śląsku. Od połowy lat 60. mieszka w Legnicy, dokąd wówczas przeniosła się cała jego rodzina. W 1965 r. ukończył Lotnicze Zakłady Naukowe na Psim Polu we Wrocławiu, a następnie studium nauczycielskie o specjalności mechanicznej, także we Wrocławiu. Pracę nauczyciela podjął w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy, przez wiele lat łączył ją z pracą społeczną w Związku Harcerstwa Polskiego, prowadząc m.in. harcerską drużynę pożarniczą. Lata siedemdziesiąte były dla Jana Janigi czasem intensywnej pracy i gromadzeniem doświadczeń zawodowych w kilku zakładach i instytucjach. W 1983 r. powrócił do pracy w Zespole Szkół Samochodowych, gdzie objął stanowisko nauczyciela zawodu i technologa, a następnie zastępcy kierownika warsztatów szkolnych. Doświadczenia w pracy edukacyjnej skłoniły go do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze na specjalności edukacja ergonomiczna. Ukończył je w 1995 r. Tematem jego pracy dyplomowej była ergonomiczna analiza pracy warsztatów szkolnych i modelowe rozwiązania organizacyjne na przykładzie ZSS w Legnicy. Od tego momentu rozpoczęła się jego ścisła współpraca naukowa z Instytutem Techniki WSP w Zielonej Górze, przekształconym później w Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także z innymi uczelniami, w tym szczególnie z Instytutem Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz z Polskim Towarzystwem Ergonomicznym. Był to czas uczestniczenia w wielu konferencjach i seminariach, przygotowywania i wygłaszania referatów (ponad 40), w znacznej części poświęconych rozwojowi edukacji ergonomicznej młodzieży i przygotowaniu pracowników do bezpiecznej pracy.

Wnioski i spostrzeżenia z prowadzonych wówczas badań świadczyły, że współpraca szkolnictwa zawodowego z zakładami pracy w zakresie przygotowania ergonomicznego, rozumianego również jako przygotowanie do bezpiecznej pracy, przybrała niekorzystny kierunek. Szkoły zawodowe zlikwidowały przedmiot "bezpieczeństwo i higiena pracy" oraz pracownie specjalistyczne, a problematyka z tego zakresu miała być realizowana na innych przedmiotach. Był to raczej pomysł życzeniowy, bo, jak pokazała praktyka, nauczyciele innych przedmiotów zawodowych realizowali ją w sposób sygnalny lub pomijali zupełnie. W połączeniu ze znacznym okrojeniem liczby godzin na kształcenie praktyczne, miało to negatywny wpływ na poziom kwalifikacji w dziedzinie bhp absolwentów szkół. Taki stan edukacji ergonomicznej w szkolnictwie zawodowym, oprócz niewielkich zmian programowych na korzyść, utrzymuje się praktycznie do chwili obecnej.

W styczniu 2003 r. J. Janiga na Uniwersytecie Zielonogórskim obronił rozprawę doktorską, której tematem było "Przygotowanie ergonomiczne młodzieży szkół samochodowych - na przykładzie województw zachodniej Polski". Od 2004 r. rozpoczął intensywną pracę nauczyciela akademickiego na kierunku pedagogicznym, początkowo dotyczyła ona rozwoju zawodowego człowieka i poradnictwa zawodowego, edukacji ergonomicznej i ergonomicznego kształtowania warunków i stanowisk pracy. Większość pracy akademickiej to praca adiunkta w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Żarach. Tam w ramach wydziału pedagogiki prof. dr hab. Witold Rybarczyk, niestety nieżyjący już (znany i pamiętany do dziś przez ludzi związanych z ergonomią), uruchomił kształcenie na poziomie licencjatu w specjalności: edukacja bhp. Utworzony został także zakład edukacji bezpieczeństwa i higieny pracy, którego prowadzenia podjął się w 2007 r. dr J. Janiga, po niespodziewanym zgonie prof. Rybarczyka.

Obecnie dr J. Janiga prowadzi zajęcia na studiach licencjackich m.in. z ergonomii, diagnozowania ergonomicznego, metodyki szkoleń pracowniczych w dziedzinie bhp, zagrożeń zawodowych, ryzyka zawodowego i jego oceny, zarządzania bhp. Jest promotorem ponad 100 prac dyplomowych i 50 prac końcowych na studiach podyplomowych. Jest autorem książki pt. "Podstawy fizjologii i ergonomii" (2000) i współautorem pozycji "Edukacja ergonomiczna. Problemy i materiały" (2009) oraz "Ergonomia w edukacji" (2010). Bardzo ceni sobie współpracę z naukowcami w ramach Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, utworzonego przy Instytucie Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, którego jest członkiem założycielem.

Do ważnych osiągnięć zawodowych zalicza uzyskanie świadectwa ochronnego Urzędu Patentowego na wzór użytkowy pod nazwą "Stolik z płynną regulacją położenia płyty oraz regulacją kąta jej nachylenia". Projekt stolika powstał w wyniku analizy problemów ergonomicznych w szkołach (i nie tylko), związanych z potrzebą ochrony układu ruchu osób pracujących lub uczących się w pozycji siedzącej.

Prywatne zainteresowania dr. Janigi skupiają się na aktywności ruchowej, turystyce, czasem wędkowaniu oraz na majsterkowaniu - na potrzeby domu i rodziny.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2011

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58314778