ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 3/2012

Andrzej Terpiłowski

Andrzej Terpiłowski
Andrzej Terpiłowski

Całe życie zawodowe Andrzeja Terpiłowskiego związane jest z PKP; z bezpieczeństwem i higieną pracy, jak większość osób prezentowanych w tej rubryce, zetknął się przez przypadek. Pracę w PKP rozpoczął w 1982 r. w Dyrekcji Rejonów Przeładunkowych w Małaszewiczach, później pracował w Oddziale Zasilania Elektroenergetycznego w Siedlcach, a od 1995 r. w Warszawie w Centralnej Dyrekcji Okręgowej PKP, Dyrekcji Elektroenergetyki Kolejowej, a obecnie w PKP Energetyka S.A. Od 1983 r., bo wtedy trafił do działu bhp, przeszedł wszystkie stanowiska związane ze służbą bhp. Obecnie w Centrali Spółki jest zatrudniony na stanowisku głównego specjalisty ds. bhp, koordynuje pracę 16 pracowników służby bhp w zakładach spółki rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Kiedyś behapowcem zostawało się łatwo, ale co innego mieć pracę, a co innego być dobrym fachowcem. Wybrał drugi wariant, czyli systematyczne zdobywanie wiedzy.

W 2008 r. ukończył studia inżynierskie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, a następnie studia magisterskie na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Radomskiej. Niejako z marszu podjął podyplomowe studia w zakresie sporządzania świadectw energetycznych, a obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia w środowisku pracy w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Spółka, w której jest obecnie szefem bhp, zatrudnia około 8 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników. Zintegrowany System Zarządzania Jakością, BHP i Ochroną Środowiska zgodnie z normami: ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001 został wdrożony w 2004 r. w formie elektronicznej. Wszystkie funkcjonujące procedury w zakresie bhp opracował A. Terpiłowski. Dużą ich zaletą jest praktyczność i zwięzłość. W ramach szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, których animatorem od 2002 r. był A. Terpiłowski, przeszkolono w spółce ok. 7,5 tys. pracowników, zdarzyło się, że dzięki tym umiejętnościom pracownicy ratowali życie innym osobom.

Dużą wagę p. Andrzej przykłada do jakości dostarczanych pracownikom środków ochrony indywidualnej. Wyznaje zasadę, że w postępowaniach przetargowych dotyczących zakupu śoi, o ocenie oferty powinny decydować: jakość materiałów, ergonomia i gwarancja użytkowania, a następnie cena. Uważa, że bezpieczeństwo pracy to rodzaj dobra niepodlegającego prawom rynku. Miał i ma szczęście do szefów, dla których bhp to zagadnienia, które w branży energetycznej mają priorytet. To dobrze rokuje na przyszłość w zakresie stosowania nowych rozwiązań technologicznych i podniesienia rangi pracownika służby bhp w zakładzie.

Ze względu na specyfikę Spółki PKP Energetyka S.A., która swoją działalnością obejmuje cały kraj, utrudnieniem dla pracowników służby bhp jest szybki dojazd do konkretnych miejscowości i miejsc pracy pracowników, zwłaszcza że niejednokrotnie jeden pracownik służby bhp w zakładzie obejmuje swoim działaniem obszar trzech województw. Uważa, że bezpieczeństwo pracowników zapewniać powinny przede wszystkim odpowiednie rozwiązania organizacyjne, a następnie rozwiązania techniczne - właściwie zaprojektowane maszyny i urządzenia oraz nowoczesne śoi, a także rozwiązania wpływające na postępowanie ludzi. Wszystkie podejmowane przez niego działania nie byłyby jednak skuteczne, gdyby nie świadomość pracowników, że przyczyniają się one do poprawy warunków pracy i podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy, a nie są jedynie wymysłem administracyjnym.

Oprócz realizowania swoich codziennych obowiązków, kiedy zaistnieje potrzeba wkracza w sytuacje konfliktowe, których - jak w każdym środowisku - nie brakuje. Docenia oparte na ścisłej współpracy relacje z organizacjami związkowymi oraz społeczną inspekcją pracy w Zakładach Spółki w zakresie poprawy bhp.

Od 2005 r. jest członkiem Komisji BHP Federacji Związku Zawodowego Pracowników PKP. Posiada resortowe odznaczenia: Srebrną i Złotą Odznakę "Przodujący Kolejarz" i Honorową Odznakę "Zasłużony dla Kolejnictwa".

Jest klasycznym zodiakalnym bykiem, cechuje go upór i konsekwencja w dążeniu do założonych celów. Wyznaje zasadę, że człowiek dobrze zorganizowany ma czas na wszystko, także na to co lubi. Zdaje sobie jednak sprawę, że jest to możliwe dzięki dużemu zrozumieniu ze strony rodziny - żony Joli i dwójki dzieci (córka Dominika - 11 lat i syn Damian - 21 lat). Całe życie zawodowe spędza w rozjazdach - wstaje o 4.30, a przyjeżdża do domu o 19.40; mieszka w Białej Podlaskiej, gdzie się urodził. Średnio co 7 miesięcy okrąża kulę ziemską, przejeżdżając pociągami ok. 41 tys. km.

Ma liczne pasje pozazawodowe. Jego hobby to modelarstwo plastikowe, radiestezja, gra w szachy oraz historia II wojny światowej. Posiada w kolekcji około 250 sklejonych modeli samolotów i śmigłowców. Życie nie kończy się przecież na systemach zarządzania i procedurach bhp. Święta zawsze spędza w gronie rodzinnym, są to dla niego najmilsze chwile życia i jest pewny, że dla jego najbliższych także.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2012

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398806