ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 8/2012

Aleksandra Polak-Sopińska

Aleksandra Polak-Sopińska
Aleksandra Polak-Sopińska

Nic nie zapowiadało, że w pracy naukowej zajmie się ergonomią i bezpieczeństwem pracy. Na V roku studiów na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej rozpoczęła pracę w Zakładzie Przemysłu Dziewiarskiego Olimpia S.A. w Łodzi. Poznała w praktyce, jak funkcjonuje zakład przemysłowy i jak ważne są systemy zarządzania jakością. Tym zagadnieniom poświęciła pracę magisterską, po obronie której (2002 r.) zaproponowano jej udział w konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Zarządzania Produkcją na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ. Konkurs wygrała. Przez pierwszy semestr łączyła pracę w Politechnice i w Olimpii, starając się zebrać materiały do doktoratu na temat "Kosztów jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem". Stało się jednak inaczej. Uczelnia uruchomiła nowy kierunek studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Ćwiczenia z ergonomii poprowadziła mgr inż. Ola Polak. Nauczycielem i przewodnikiem w przygotowywaniu się do zajęć była prof. Joanna Lecewicz-Bartoszewska. To ona zaraziła swoją asystentkę pasją do ergonomii i uświadomiła, jak ważne jest "projektowanie uniwersalne", uwzględniające potrzeby wszystkich osób, zarówno młodych, jak i starszych, pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

Pierwszy kontakt z osobami niepełnosprawnymi Ola Polak miała w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących, gdzie p. profesor realizowała projekt badawczy. Wtedy właśnie uległ zmianie kierunek jej zainteresowań naukowych i dydaktycznych. Zrozumiała, że niepełnosprawne dzieci, które tyle trudu wkładają w edukację, powinny w przyszłości mieć dostęp do pracy dostosowanej do ich możliwości, co pomoże im usamodzielnić się. Wpłynęły na to też własne doświadczenia: wypadek, który na pół roku uniemożliwił jej samodzielne funkcjonowanie.

Obecnie praca naukowa i dydaktyczna dr Aleksandry Polak-Sopińskiej koncentruje się na zagadnieniach zarządzania środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych w obszarach: ergonomii, bezpieczeństwa, organizacji pracy i stanowisk pracy, a przede wszystkim dostosowywania stanowisk pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami oraz osób dojrzałych "50+". Ostatnio zajmuje się opracowaniem metodyki projektowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, która w sposób przystępny wprowadzałaby w to zagadnienie pracodawców i pracowników służby bhp oraz kadr. Pracę naukowo-badawczą realizuje w ścisłym powiązaniu z małymi i dużymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi i usługowymi woj. łódzkiego. Wykłada na kilku uczelniach, m.in. na PŁ i UŁ. Opracowała autorskie programy zajęć "Ergonomia niepełnosprawnym" i "Projektowanie stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami". Studenci chętnie w nich uczestniczą i coraz częściej podejmują tę tematykę w pracach inżynierskich i magisterskich. W latach 2008-2010 wraz ze studentami koła naukowego "BHP i Ergonomia" PŁ, którego jest opiekunem, zrealizowała projekt naukowo-badawczy "Niepełnosprawni bliżej nas - analiza i ocena dostosowania pod względem architektonicznym i organizacyjnym wybranych jednostek PŁ do potrzeb osób niepełnosprawnych". Otrzymane wyniki badań opublikowali w kilkunastu artykułach, część rozwiązań została wdrożona.

Zdobytą wiedzę popularyzuje na krajowych i zagranicznych konferencjach oraz w czasopismach naukowych. Jest autorką lub współautorką 112 prac, w tym 80 artykułów opublikowanych w wydawnictwach zagranicznych, PAN i czasopismach naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz 11 prac naukowo-badawczych zrealizowanych dla przemysłu. Wygłosiła ponad 100 referatów na konferencjach zagranicznych, PAN i innych. W 2007 roku została zaproszona do rady programowej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Ergonomia Niepełnosprawnym", organizowanej przez PŁ, a w 2010 r. do rady programowej International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and the International Conference on Human Aspects of Advanced Manufacturing (HAAMAHA). Uważa to za duże wyróżnienia.

Od 2007 roku jest członkiem Komitetu Ergonomii oraz Komisji "Ergonomia w rehabilitacji" przy Prezydium PAN. Ponadto jest w składzie jury konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dot. tematyki osób niepełnosprawnych "Otwarte drzwi". Konkurs organizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z przykrością jednak stwierdza, że coraz mniej prac zgłaszanych jest na konkurs. Od 2008 r. jest wydziałowym koordynatorem ds. studentów niepełnosprawnych. Od 2010 r. pełni funkcję prezesa Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.

Mimo ogromu pracy dr Ola stara się znajdować czas dla siebie. Praktykuje jogę i dużo czyta. Jej pasją są podróże. Kierunek najbliższej wyprawy to Indie i Nepal. Marzy o trekkingu w rejonach Annapurny. Chętnie wypoczywa oglądając dobre filmy, np. Woody Allena.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2012

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341868