ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 10/2012

Feliks Żogała

Feliks Żogała
Feliks Żogała

Rozpoczynając pracę zawodową w 1972 r. na pewno nie myślał o pracy związanej z bhp. Wprawdzie studiując w latach siedemdziesiątych na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego miał przedmiot "BHP", jednak głównie był on poświęcony pisaniu instrukcji bhp (co obecnie się przydaje) dla pracowni lub maszyn i urządzeń, w które pracownie były wyposażone. Przez następne dwanaście lat ocierał się o tematykę bhp jako pracownik inżynieryjno-techniczny na Wydziale Techniki czy kierownik administracyjny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, gdzie prowadził też zajęcia w pracowni technicznych środków nauczania, w której trzeba było dbać o bezpieczeństwo przy obsłudze różnych urządzeń i sprzętu audiowizualnego.

W kwietniu 1984 r. otrzymał propozycję pracy w Inspektoracie BHP i Ochrony Pracy Uniwersytetu Śląskiego. Już jako pracownik bhp ukończył szkolenie dla służby bhp na Politechnice Łódzkiej, a konkretnie w dziale bhp tej uczelni. I właśnie tam, jak twierdzi, został "zarażony" bhp. W dużej mierze zasługa w tym ówczesnego kierownika tego działu inż. Jerzego Kowalskiego, fachowca umiejącego sprzedać behapowską wiedzę w niezwykle ciekawy sposób. Rok później uczestniczył w szkoleniu dla zespołów powypadkowych, organizowanym przez Ośrodek Szkolenia PIP we Wrocławiu. Jednak prawdziwą szkołę jako behapowiec przeszedł pracując dodatkowo na pół etatu jako specjalista ds. bhp w Studenckiej Spółdzielni Pracy "Student-Service". W tamtym okresie studenci śląskich uczelni pracowali praktycznie wszędzie, wykonując wszystkie możliwe zawody, począwszy od mycia okien poprzez prace w hutach, kopalniach, na budowach, na kolei itp. Zależało im przede wszystkim na zarobkach, bezpieczeństwo pracy ich nie interesowało. O tym myślał i zmuszał ich do przestrzegania zasad bezpieczeństwa Feliks Żogała. Po upadku spółdzielni studenckich, związanym ze zmianami w naszym kraju, F. Żogała stracił etat, ale doświadczenie pozostało. W 1990 r. awansował, został kierownikiem Inspektoratu BHP i OP w swojej macierzystej uczelni. W tamtym czasie Uniwersytet Śląski zatrudniał prawie cztery tysiące pracowników, począwszy od profesorów poprzez doktorów, magistrów, pracowników technicznych, administracyjnych na personelu sprzątającym kończąc. Wydziały uczelniane z jednej strony, typowo humanistyczne, gdzie jedynym ewentualnie zagrożeniem jest komputer, ale z drugiej, również wydziały z prawie wszystkimi zagrożeniami - chemia, fizyka, biologia (związki chemiczne, promieniowanie, urządzenia rtg, czynniki biologiczne, praca na wysokości i prace w terenie). Dużym problemem na uczelni były szkolenia okresowe bhp, głównie chodziło o koszty z nimi związane. Kierownik mógł je zlecić na zewnątrz, ale obawiał się, że będzie to załatwienie problemu, a nie przekazanie konkretnej wiedzy o warunkach pracy na uczelni. Po rozmowach z rektorem i dyrektorem administracyjnym dostał zgodę na zakup sprzętu audiowizualnego i filmów specjalistycznych. Szkolenia ruszyły przy wsparciu pracowników Wydziału Prawa i Administracji. Pracownicy i służba bhp zadowoleni, bo fachowo i na temat, bez tzw. lania wody.

W 1997 r. Feliks Żogała, doświadczony już behapowiec, ukończył studia podyplomowe "Bezpieczeństwo Systemów Człowiek - Technika - Środowisko o specjalności Bezpieczeństwo pracy" organizowane przez Politechnikę Warszawską i CIOP. W roku 2004 wraz z zespołem Śląskiego Centrum Ochrony Pracy w Katowicach został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zakwalifikowany do grona ekspertów w zakresie oceny bhp w miejscu pracy oraz wdrażania i ulepszania systemów bhp. Następne lata to dalsze doskonalenie wiedzy z dziedziny bhp poprzez udział w licznych kursach i seminariach organizowanych przez CIOP, Ośrodek Szkolenia PIP czy Politechnikę Śląską. W 2007 r. ukończył szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, a w roku bieżącym wzbogacił jeszcze swoją wiedzę kończąc studia podyplomowe "Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne" w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

W 2005 r. wstąpił do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w Katowicach. Dwa lata później został sekretarzem, a w 2011 roku prezesem katowickiego oddziału OSPSBHP.

Z okazji "Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy" otrzymał rok temu pamiątkowy medal 90-lecia Inspekcji Pracy w Polsce wręczony przez Głównego Inspektora Pracy.

Oczywiście nie tylko pracą człowiek żyje, prywatnie lubi podróże, dobre filmy i książki. Docenia piękno swojego regionu (Beskidy) w sposób czynny i bierny. Pasjonuje się sportem - głównie siatkówką i piłką nożną.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2012

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399014