ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 12/2012

Andrzej Damijan

Andrzej Damijan
Andrzej Damijan

Urodził się i mieszka w Tarnowie. Pracę zawodową rozpoczął w 1990 roku w Zakładach Azotowych w Tarnowie, gdzie po raz pierwszy miał możliwość bezpośredniego poznania sposobów prowadzenia i nadzoru procesów produkcyjnych oraz zapoznania się ze złożonymi procedurami technologicznymi obowiązującymi w branży chemicznej. Po kilku latach, szukając nowych wyzwań, rozpoczął pracę w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej. Diametralna zmiana zakresu, specyfiki i charakteru pracy bardzo dobrze wpłynęła na młodego pracownika - spowodowała zainteresowanie, ciekawość tematyką bezpieczeństwa, w szczególności pożarowego i procesowego. Andrzej Damijan zdobywał doświadczenie poprzez praktykę, liczne szkolenia z zakresu pożarnictwa i ratownictwa chemicznego, czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i usuwanie awarii przemysłowych. Rozwój swój upatrywał w zmianach stanowisk pracy. Dlatego w obrębie firmy pracował też w dziale informatyki, jako samodzielny inspektor ds. administrowania systemami komputerowymi, a następnie jako specjalista ds. bezpieczeństwa IT.

Pracując, równocześnie kontynuował edukację - w 2000 r. ukończył szkolenie dla służby bhp i dorywczo podjął pracę inspektora bhp w firmie budowlanej. Rok później, po skończeniu Policealnego Studium Zawodowego na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, uzyskał tytuł technika bhp.

Od 2004 r. na stałe związany jest z firmą Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o., gdzie pracuje na stanowisku specjalisty ds. bhp i ppoż. Jego zaangażowanie i współudział w działaniach, mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i poprawę warunków pracy, zauważa, docenia i wspiera prezes firmy.

W 2006 r. ukończył uzupełniające studia magisterskie na Akademi Pedagogicznej w Krakowie na specjalności Technika z informatyką, a rok później studia podyplomowe z zakresu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na Politechnice Krakowskiej oraz szkolenia m.in.: audytorów systemu zarządzania bhp, pierwszej pomocy, inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Ma również uprawnienia specjalisty ochrony przeciwpożarowej, uzyskane w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Posiadając wykształcenie pedagogiczne przyjął propozycję i podjął się prowadzenia zajęć z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy w Policealnym Studium Zawodowym na kierunku bhp.

Prowadzi własną firmę, wykonującą usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu bhp i ppoż., wpisaną również do rejestru jednostek upoważnionych do przeprowadzania szkoleń w odkrywkowych zakładach górniczych. W ramach swojej działalności podejmował i podejmuje współpracę z firmami z różnych branż, co wiąże się z poznawaniem nowych zagadnień związanych bezpośrednio z ich specyfiką pracy. Zdobyte w ten sposób doświadczenia pozwoliły mu z czasem spojrzeć na sprawy bhp z innej, znacznie szerszej perspektywy.

Praca w bhp, zdaniem Andrzeja Damijana, to ciągłe dokształcanie i doskonalenie się oraz podejmowanie nowych zadań, niejednokrotnie wymagających dużo czasu oraz umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. W swojej pracy najbardziej lubi bezpośrednie kontakty z ludźmi, satysfakcję sprawia mu świadomość, że ma wpływ na bezpieczeństwo pracy w zakładzie. Uważa, że jest ono zależne od wielu czynników: rodzaju prowadzonej działalności, zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, jakości i stanu maszyn i urządzeń, procedur organizacyjnych, stosowanych zabezpieczeń, ale równie ważnym, a często niedostrzeganym, elementem jest wiedza i świadomość w zakresie bhp wśród właścicieli firm, osób zarządzających oraz pracowników. Podstawowe wiadomości zdobywa się podczas dobrze zorganizowanych, odpowiednio prowadzonych i merytorycznych szkoleń. Jego zdaniem pierwsze szkolenie przekazujące podstawowe i niezbędne informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinno być obowiązkowo przeprowadzane z przyszłymi pracodawcami i zleceniodawcami już na etapie rejestracji działalności gospodarczej. Przytaczając słowa hetmana Jana Zamoyskiego: "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie", stwierdza, że tematyka bezpieczeństwa pracy powinna występować w znacznie szerszym niż obecnie zakresie w programach dydaktycznych na każdym etapie kształcenia młodzieży, przyszłych pracowników i pracodawców.

Praca zawodowa zajmuje mu sporo czasu, ale każdą wolną chwilę stara się poświęcić rodzinie. Jego hobby to podróże i piesze wycieczki górskie. Lubi książki historyczne i sport; kibicuje miejscowej drużynie żużlowej "Unia Tarnów". Urlop przeznacza na zwiedzanie ciekawych miejsc. Najbardziej lubi polskie góry i spokojne miejscowości nadmorskie.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2012

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342030