ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 2/2013

Zygmunt Jeliński

Zygmunt Jeliński
Zygmunt Jeliński

Zygmunt Jeliński nie przypuszczał, że kiedykolwiek zwiąże się z branżą bhp. Tym bardziej że pozostał mu w pamięci wujek, zawsze obłożony papierkami, który w latach sześćdziesiątych ub. wieku był inżynierem bhp w dużym zakładzie w Pile. Papierki go zdecydowanie nie pociągały. Dlatego też, na przekór całej rodzinie, podjął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu, które ukończył w 1977 roku. Swoją karierę w wojsku zakończył w 1991 r.; w międzyczasie ukończył studia magisterskie na wydziale pedagogiki. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej był m.in. przedstawicielem handlowym, kierownikiem hurtowni, komendantem Hufca ZHP w Pile. Wreszcie trafił do Zespołu Szkół Leśnych w pobliskim Goraju, gdzie podjął pracę nauczyciela wychowawcy. Bardzo szybko zaczął popularyzować wśród młodzieży turystykę oraz biegi na orientację, które zawsze były jego pasją (zaczął biegać w 1967 r.). Od 1995 roku organizuje ogólnopolskie biegi na orientację szkół leśnych, a także regionalne dla okolicznych szkół. Imprezy te cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży, co jest powodem do dużej osobistej satysfakcji. Rokrocznie wyjeżdża z młodzieżą na Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy Leśników w biegach na orientację. Efekty to czołowe miejsca w zawodach. W marcu będzie organizował z okazji 500-lecia Piły, gdzie się urodził i mieszka do dziś, spacer na orientację po mieście.

Jak został behapowcem w szkole? Po prostu odpowiedział na apel dyrektora szkoły. Decyzja ta była w pewnym sensie zaskoczeniem dla niego samego, ale jednak, jak twierdzi, była przemyślana. Skierowany został na specjalny kurs dla osób prowadzących sprawy bhp. Według Z. Jelińskiego był to tylko papierek, który pozwalał pełnić funkcję inspektora ds. bhp. Szybko zorientował się, że aby dobrze wypełniać inspektorskie obowiązki, wiedza nabyta na kursie jest dalece niewystarczająca, zwłaszcza że był to czas szybko następujących zmian w gospodarce. Zaczął się dokształcać, drążył przepisy bhp, uczestniczył w szkoleniach itd. Podjął studia podyplomowe w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu na kierunku menadżer bhp. Tematem jego pracy dyplomowej była "Ocena ryzyka zawodowego nauczyciela praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Leśnych". Ukończył też kurs inspektorów ds. ochrony ppoż. Nic dziwnego, że stosunkowo szybko poczuł się pewnie w branży bhp. Zdaniem Z. Jelińskiego pracownik służby bhp, dbający o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, powinien być dla nich autorytetem w sprawach bezpieczeństwa. Przydałaby się też większa troska ze strony pracodawców.

Chętnie podejmuje współpracę z firmami w zakresie bhp i ppoż., świetnie czuje się w roli wykładowcy na szkoleniach bhp. Przygotowuje się do nich bardzo solidnie. Uważa, że trzeba znać zakład, rozumieć jego potrzeby, a przede wszystkim należy dotrzeć do pracownika - najważniejszego ogniwa w produkcji. Szkoleń nie można prowadzić według jednego schematu. Ma swoje własne metody przekazywania wiedzy z zakresu bhp.

Prowadzi zajęcia z bhp w szkołach ponadgimnazjalnych. Jego uczniowie w znakomitej większości zdają egzaminy państwowe. W najbliższej przyszłości Zygmunt Jeliński rozpocznie wykłady w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu. Praca wykładowcy zmusza do nieustannej weryfikacji wiedzy, ale daje mu ogromną satysfakcję. Zygmunt Jeliński przygotowuje też młodzież do konkursów "BHP i Ergonomia w rolnictwie" organizowanych przez SGGW w Warszawie. W 2010 roku jego wychowanek zajął drugie miejsce. Sam jest organizatorem konkursów z zakresu bhp dla młodzieży w swojej szkole.

Jako pełnoprawny już behapowiec zapisał się do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Od czerwca 2011 r. pełni funkcję prezesa zarządu oddziału OSPSBHP w Pile. "To jest działalność dająca satysfakcję - mówi - współpraca z zarządem układa się dobrze, wspólnie organizujemy seminaria wyjazdowe, podczas których członkowie oddziału nie tylko się szkolą, ale także mają możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc. W październiku 2012 r. była to Praga, a w tym roku zaplanowaliśmy wyjazd na Litwę. Organizujemy konferencje tematyczne, np. praca na wysokości, jak zapobiegać wypadkom przy pracy, bezpieczeństwo podczas ścinki drzew. Na zebrania oddziału zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin związanych z bhp. Bardzo ważnym elementem pracy jest umiejętność słuchania członków oddziału, bowiem to oni współtworzą program pracy stowarzyszenia".

Każdy z członków stowarzyszenia, który potrzebuje pomocy, otrzymuje ją. Prezes Jeliński uważa, że wzajemna pomoc to jedno z podstawowych zadań stowarzyszenia.

Od 37 lat jest żonaty, ma dwóch dorosłych synów. Jeden mieszka i pracuje w Pile, drugi pracuje w Anglii. Ma dwóch wspaniałych wnuków i wnuczkę. Urlopy spędza z rodziną w górach lub nad morzem, ale z sentymentem wspomina obozy harcerskie z młodzieżą.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2013

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341947