ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 3/2013

Grażyna Treiderowska

Grażyna Treiderowska
Grażyna Treiderowska

Urodziła się w Poznaniu. Los szczęśliwie, jak sama mówi, pomógł przenieść ich wojskową rodzinę do Torunia. Tutaj ukończyła szkołę podstawową, technikum chemiczne, a w 1976 r. wydział chemii na Uniwersytecie M. Kopernika. Po studiach młoda pani magister podjęła pracę asystentki w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznych Układów Specjalizowanych. Niestety, w 1991 r. zakład zlikwidowano. Znalazła pracę w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu na stanowisku kierownika działu higieny pracy. Jako organ kontrolujący i nadzorujący warunki pracy odwiedzała służbowo Elanę. Była pod wrażeniem niezwykłej atmosfery pracy w zespole Wydziału Ochrony Pracy, którym kierował Zenon Galewski. W 1996 r. rozpoczęła swoją przygodę z czysto behapowską pracą w Elanie. "Z wielkim entuzjazmem - wspomina - wdrażaliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska i Bezpieczeństwem Pracy w spółce. To było bardzo cenne doświadczenie, gdyż sami opracowywaliśmy procedury, instrukcje do systemu".

Na wstępie behapowskiej edukacji ukończyła szkolenie pracowników służby bhp w Ośrodku PIP we Wrocławiu, następnie Studium Podyplomowe I edycji "Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych" w Politechnice Łódzkiej. Posiada Certyfikat nr 9/97 potwierdzający umiejętności wykonywania raportów bezpieczeństwa dla instalacji przemysłowych oraz Certyfikat "Safety Report Workshop", certyfikat PCBC audytora wewnętrznego systemów zarządzania środowiskowego. Ukończyła kurs dla audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania; szkolenia: "Procesowe podejście do doskonalenia systemu jakości wg normy ISO 9001:2000 z uwzględnieniem zaangażowania załogi", "Zarządzanie systemem bhp". W 1999 r. z koleżanką B. Dróżyńską dokonały oceny obciążenia psychofizycznego pracą pracowników zatrudnionych w wydziale Torlenu. Wyniki tej pracy zaprezentowano na sympozjum "Zagrożenia w środowisku pracy", zorganizowanym we Wrocławiu przez IMP z Łodzi i PIP w 1999 r. W ramach szkoleń prowadziła dla pracowników nadzoru zajęcia z tematyki dotyczącej analizy i oceny ryzyka. Od 1996 r. uczestniczyła w organizowaniu corocznej zakładowej Olimpiady Wiedzy o Ochronie Pracy i wspólnie z kolegą redaktorem naczelnym tygodnika "ELANA" prowadziła (show) Finały. Brała udział w redagowaniu biuletynów emitowanych w Elanie zwanych "Raportem w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska". W 2001 r. uzyskała certyfikaty kompetencji personelu wydane przez CIOP, potwierdzające kompetencje specjalisty bhp, wykładowcy problematyki bhp, audytora systemu zarządzania bhp. W 2005 r. ukończyła szkolenie dla ekspertów unijnych w zakresie bhp, potwierdzone certyfikatem kompetencji personelu. Jest członkiem Stowarzyszenia Ochrony Pracy w oddziale toruńskim. Mimo że uciekła w 1996 r. z Sanepidu do Elany, to do momentu przejścia na emeryturę w 2012 r. cały czas pracowała również tam jako specjalista ds. bhp.

Dla Elany, po zmianie właściciela, przyszły trudne czasy. Szef Wydziału Ochrony Pracy, Z. Galewski, który m.in. ją zaraził pasją do działań związanych z bezpieczeństwem, musiał zostawić to, co budował. W 2003 r. została kierownikiem działu bhp. Wytrzymała rok. Dla spraw bezpieczeństwa zielone światło zgasło. Nie mogła się z tym pogodzić, nie chciała się wyprzeć wartości m.in. dotyczących etosu pracy behapowca.

W 2004 r. Grażyna Treiderowska odeszła z Elany do Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, gdzie jest głównym specjalistą ds. bhp. Nowa branża - jednak wiedza i doświadczenie zdobyte w Sanepidzie i Elanie pozwalają jej realizować zadania stawiane służbie bhp. Jest to możliwe też dzięki dobrej współpracy z pracodawcą, jak również kadrą kierowniczą szpitala.

Współpracuje z Biurem Doradczo Konsultacyjnym w Zakresie Warunków Pracy ZERGO na rzecz małych i średnich firm jako: konsultant podczas wdrażania systemów zarządzania bhp, doradca w czasie wdrażania nowych rozwiązań technicznych, wykonawca przeprowadzający analizy i oceny ryzyka zawodowego, wykładowca tematyki bhp. W latach 2003-2006 wykładała analizę i ocenę zagrożeń w studium pomaturalnym z kierunkiem Technik BHP; była opiekunem 30 prac dyplomowych.

Grażyna Treiderowska ma niezwykle pogodne usposobienie. Mając 14 lat nauczyła się grać na gitarze. W szkole średniej założyła babski zespół gitarowy, który ożywiał niejedną akademię. Grała na obozach harcerskich, podczas studenckich obozów żeglarskich na Mazurach, narciarskich w Szczyrku, przy ognisku w leśniczówce w Różannie. Spotkania z rodziną i przyjaciółmi najczęściej są śpiewane. Lubi jazdę rowerem, uprawia nordic walking, uwielbia pływać. Jest szczęściarą - tak mówi o sobie. Ma kochaną rodzinkę i wspaniałych przyjaciół. Wnuki, a ma ich czworo, dają jej życiowego kopa. Uważa, że w pracy najważniejsze jest przełożenie szef-podwładny. W sprawach bezpieczeństwa marzy jej się, by każdy wykonywał to, co do niego należy, najlepiej jak potrafi.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2013

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341951