ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 5/2013

Teresa Janicka-Panek

Teresa Janicka-Panek
Teresa Janicka-Panek

Teresa Janicka-Panek jest Łowiczanką. Kocha historię i tradycję związaną ze swoim regionem życia i pracy zawodowej. Znak zodiaku - Waga, czyli podobno osoba spokojna, rozważna, rozsądna, roztropna, umysł analityczny... Z małej wiejskiej szkoły w Jamnie (gmina Łowicz), gdzie zaszczepiono w niej miłość do nauki i wiedzy, powędrowała do Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu i dalej, na Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, kierunek - pedagogika. Zrealizowała swoje dziecięce marzenia o zawodzie nauczycielki. Zawsze lubiła i nadal lubi się uczyć; opanowała sztukę samodzielnego dochodzenia do wiedzy, która jest nieodzowna w społeczeństwie informacyjnym w dobie szybkiego tempa. W zawodzie nauczyciela pracuje od 1981 r. Była doradcą metodycznym, inspektorem ds. oświaty, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bobrownikach (gmina Nieborów), starszym wizytatorem w Kuratorium Oświaty w Skierniewicach, obecnie jest dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach (czwartą kadencję) i nauczycielem konsultantem; równolegle - nauczycielem akademickim.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników (w relacji dyrektor - nauczyciele) oraz uczniów (nauczyciel - uczniowie) powodowało, że bezpieczeństwo zawsze było kategorią obecną w jej pracy zawodowej.

W 2002 r. dwaj koledzy - dyrektorzy placówek doskonalenia, namówili ją do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Uzyskana podczas studiów i samokształcenia wiedza spowodowała znaczny wzrost świadomości z zakresu wychowania do bezpieczeństwa i kształtowania kultury pracy. Połączenie uzyskanych kwalifikacji z doświadczeniem w branży edukacyjnej zaowocowało poszerzeniem oferty szkoleniowej placówki doskonalenia (Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach) o problematykę bhp. Działanie to stało się "strzałem w dziesiątkę": dyrektorzy szkół i placówek oświatowych zamawiają szkolenia bhp dla swoich pracowników. Szkolenia bhp to forma profilaktyki wypadkowej; dotyczą bezpośrednio kadry zarządzającej i nauczycieli, a pośrednio uczniów i przedszkolaków. W ostatnich latach w polityce oświatowej pojawia się zagadnienie bezpieczeństwa, np. w roku szkolnym 2012/2013 jednym z kierunków jest "organizowanie i realizowanie działań w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach i placówkach". Wśród pojęć należących do zakresu znaczeniowego bezpieczeństwa znalazły się także: bezpieczeństwo i higiena pracy (aktualność szkoleń bhp), udzielanie pierwszej pomocy, planowanie i organizowanie działań mających na celu wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkole, podczas wycieczek szkolnych itp. Bezpieczeństwo znalazło stałe miejsce w ofercie szkoleniowej skierniewickiego ośrodka.

To jeden ważny nurt spożytkowania przez dr Teresę Janicką-Panek uzyskanych kwalifikacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Drugi nurt - także edukacyjny - to etap akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach. Studenci pierwszego roku studiów na mocy obowiązujących przepisów są zobowiązani do ukończenia szkolenia w dziedzinie bhp.

W ofercie skierniewickiej PWSZ są studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Chętnych nie brakuje. To szansa wprowadzenia kolejnej grupy zainteresowanych bezpieczeństwem do zagadnień bhp. Dr T. Janicka-Panek łączy doświadczenie zawodowe (dyrektor - pracodawca, nauczyciel konsultant - edukator) z doświadczeniem nauczyciela akademickiego. Przygotowuje autorskie sylabusy z bhp, odnajdując w standardach kształcenia, wzorcowych efektach kształcenia, Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego kwestie dotyczące bhp. Dla uzyskania efektów projektuje zajęcia, personalizując je dla studentów m.in. pedagogiki, bezpieczeństwa wewnętrznego, kosmetologii, dietetyki. Zauważa duże zainteresowanie studentów praktyczną stroną bhp oraz ergonomii, a także przestrzeganiem prawa autorskiego, przeciwdziałaniem mobbingowi. Podobnie rzecz się ma ze słuchaczami studiów podyplomowych BHP i Edukacja dla Bezpieczeństwa.

Jest dydaktykiem i próbuje odnieść współczesny system dydaktyczny do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Przykładem jest cykl artykułów w ATEŚCIE (od zasad prowadzenia szkoleń do ewaluacji), a w najbliższym czasie publikacja "Wprowadzenie do dydaktyki bezpieczeństwa i higieny pracy".

Doktor Teresa Janicka-Panek ma niewiele czasu wolnego a wiele zainteresowań pozazawodowych, np. filatelistyka, behawioryzm zwierząt. Stara się poświęcać wolne chwile dzieciom i wnukom. W relacjach z najbliższymi bhp też się przydaje, np. w warsztacie samochodowym - Łukasz i Marta, Marcin i Ania, w lecznicy weterynaryjnej - Kasia, na huśtawce Zosia, Antoś i Hania.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2013

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398957