ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 7/2013

Anna Jachym

Anna Jachym
Anna Jachym

Pochodzi z malowniczo położonych Kęt na południu Polski. Tam uczęszczała do szkoły podstawowej i liceum o profilu językowym, ponieważ planowała studiować anglistykę. Niedługo przed maturą uznała jednak, że znajomość języka to za mało i wybrała studia magistersko-inżynieryjne na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie.

W trakcie studiów Anna Jachym nie skupiała się wyłącznie na nauce, na to nie pozwolił jej temperament, którym obdarzyła ją natura. Pełniła funkcję starościny, była członkiem stowarzyszeń działających przy uczelni, pracowała dorywczo, również za granicą. Starała się zdobywać wiedzę wykraczającą poza program wybranego kierunku. Początkowo były to zagadnienia związane z jakością produktu, a nieco później z bezpieczeństwem. W efekcie już w czasie studiów ukończyła kierunek bhp w szkole policealnej w Krakowie.

Studia w Krakowie wspomina bardzo miło, m.in. dlatego że tam odnaleźli się z mężem. W związku z jego bardzo sprecyzowanymi planami zawodowymi podjęli decyzję o przeniesieniu się na południowy-wschód Polski.

Pewnego dnia tata pokazał jej artykuł w prasie o prywatyzacji Polskich Zakładów Lotniczych, w które zainwestował koncern United Technologies, w skład którego wchodzi firma Sikorsky Aircraft, globalny lider w produkcji helikopterów. Posłuchała rodziców, złożyła aplikację i udało się. Był to czas, kiedy zakład formował silną grupę zajmującą się bhp i ochroną środowiska. Jej kandydatura została zaakceptowana przez ówczesnego kierownika, który szefował Działowi bhp i oś (ang. EH&S - Environment, Health & Safety). Był maj 2007 r., dwa miesiące po prywatyzacji zakładu. Przystąpiła do pracy dwujęzycznej - tony dokumentów w języku angielskim oraz codzienne wielogodzinne telekonferencje ze Stanami. Znajomość języka, przepisów oraz kultury i podejścia Amerykanów zdecydowały o jej istotnej roli w opracowywaniu szczegółowych planów zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz poprawy warunków pracy. Dział EH&S powstały w PZL Mielec wespół z zarządem i wsparciem Sikorskiego otworzyli nowy rozdział w historii zakładu. Rozpoczęli żmudną, wielotorową, wymagającą wiele wysiłku drogę do osiągnięcia zamierzonych celów. Niejednokrotnie występowało zderzenie wymagań prawa lokalnego, polskiego, europejskiego z prawem amerykańskim i korporacyjnym, ale zawsze pamiętali o zachowaniu zgodności z najsurowszymi wymaganiami oraz powzięciu możliwie najwyższych środków ochrony.

Wśród elementów Systemu Zarządzania EH&S, będącego fundamentem działalności, są m.in. polityka i przywództwo, audyty i kontrole, zasady i procedury oraz szkolenia. Wyzwaniem szczególnym w momencie wdrażania zmian było przekonanie pracowników, zwłaszcza tych z wieloletnim stażem pracy, do zmiany sposobu jej wykonywania. Anna Jachym wiele godzin spędziła z pracownikami na rozmowach i dyskusjach dotyczących bezpieczeństwa pracy przy maszynach i właściwego stosowania zabezpieczeń. Ale warto było, z perspektywy ocenia to jako niewątpliwy sukces. Bo ile warte są wielomilionowe inwestycje i nakłady na poprawę bezpieczeństwa, jeśli rozwiązania nie są akceptowane przez użytkowników i w konsekwencji przez nich niestosowane? Dziś pracownicy chociażby w anonimowych ankietach bardzo pozytywnie wypowiadają się o warunkach pracy, jakie zostały im stworzone, co jest potwierdzeniem, że obrany kierunek był i jest właściwy. Zakład cały czas inwestuje w ludzi. Do tej pory A. Jachym uczestniczyła w kilkudziesięciu kursach i szkoleniach podnoszących jej wiedzę nie tylko z zakresu bhp i ochrony środowiska, ale także rozwijających umiejętności menadżerskie, poruszających tematykę finansowo-ekonomiczną, efektywnej organizacji czasu pracy, doskonalenia procesów. W międzyczasie ukończyła też studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska oraz bhp na Politechnice Krakowskiej, a także nabyła uprawnienia audytora zewnętrznego. Nie są to puste certyfikaty i zaświadczenia - zdobytą wiedzę konsekwentnie wykorzystuje na co dzień. Możliwość rozwoju, jaki zaoferował zakład, przerosła jej oczekiwania. Na początku 2012 r. objęła stanowisko kierownika działu EH&S. Zdarza się, że słyszy pytanie: co wy jeszcze chcecie w tym bhp poprawić? A. Jachym uważa, że nie ma na nie prostej odpowiedzi, bo bhp to filozofia ciągłego doskonalenia, nieustannej obserwacji procesów, ludzi, zmieniających się warunków i próba poskładania wszystkich tych elementów w jak najlepszą całość - bo przecież o człowieka chodzi.

Ma dwójkę mądrych, pomysłowych i cudownych dzieci, którym stara się poświęcać jak najwięcej czasu. Niedawno przeniosła się na wieś, gdzie maksymalny relaks i odprężenie daje jej urządzanie domu oraz prace w ogrodzie. Lubi dom pełen przyjaciół i rodziny. Uwielbia podróże, cieszą ją te dalekie, ale też krótkie weekendowe wypady. Z największą radością powraca w rodzinne strony. Wyruszając na wyprawy, zawsze do walizki wkłada książki (kryminały, podróżnicze, obyczajowe).

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2013

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398966