ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 9/2013

Anna Świątek

Anna Świątek
Anna Świątek

Pomiędzy sentencjami z orzecznictwa sądowego i satyrycznymi rysunkami z Galerii ATESTU, w centralnym miejscu tablicy nad biurkiem w pracy, niezmiennie od 2 lat wisi papierowe serduszko z wierszykiem napisanym przez córeczkę "dla mojej mamy wszystkie skarby siwiata, dla mojej mamy samolot lata". A marzyła o lotnictwie wojskowym...

Po zakończeniu nauki w technikum żywienia zbiorowego przy Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Radomiu, skąd pochodzi, w 2002 roku ukończyła Akademię Rolniczą w Szczecinie na Wydziale Nauk o Żywności i Żywienia uzyskując tytuł technologa żywności.

Pierwszą etatową pracę podjęła w podwarszawskich zakładach mięsnych w dziale technologicznym. Po dwóch miesiącach otrzymała propozycję pokierowania nowo tworzonym działem produkcji. Było to wyzwanie, którego podjęła się z zapałem. Wiedza technologiczna wyniesiona ze studiów i zdobyte już doświadczenie w obszarze technologii zamrażania żywności uzasadniały zapał. Organizowanie pracy nowego działu nie należało do najłatwiejszych, ale, jak twierdzi Anna Świątek, problemy stwarzają możliwości - ostatecznie pod nadzorem kierownictwa zakładu udało się stworzyć sprawnie funkcjonujący oddział.

Przygodę z bezpieczeństwem pracy Anna Świątek rozpoczęła w dniu, kiedy w celu dopełnienia formalności kadrowych została skierowana na szkolenie, które przeprowadzał zakładowy behapowiec. Nie trwało ono szczególnie długo, natomiast przekaz był jednoznaczny: "Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika".

Po tym osobliwym doświadczeniu podjęła decyzję o rozpoczęciu nauki na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Tematem pracy dyplomowej było techniczne bezpieczeństwo pracy. Poszukując nowych wyzwań i kierując się chęcią zdobycia doświadczenia w nowym zawodzie, 7 lat temu rozpoczęła pracę w służbie bhp w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Pół roku później uczestniczyła we wdrażaniu systemu zarządzania bhp, którego jest obecnie liderem. Chcąc poszerzać wiedzę w zakresie prawnej ochrony pracy ukończyła podyplomowe studium prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wiedzę praktyczną - oprócz realizacji zadań służby bhp w zakładzie - czerpie z wystąpień o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w pracy zarówno podczas spotkań oddziałów OSPSBHP, jak i konferencji i szkoleń tematycznych. Ma swoich ulubionych nauczycieli, których wykłady inspirują ją do działania. Wśród nich są: wybitny ergonomista, który hołduje ergonomii "w bieli" oraz specjalista praktyk w obszarze zarządzania bezpieczeństwem, który "objaśnia nie zaciemniając".

W pracy stawia na profilaktykę i edukację. Organizowała spotkania edukacyjne, m.in. z obszaru zagrożeń układu mięśniowo-szkieletowego, przeprowadzała wśród pracowników ankiety o ergonomii stanowiska pracy. Jest autorką "Przewodników BHP" - broszur informacyjno-edukacyjnych, które przygotowuje i propaguje cyklicznie za pośrednictwem strony intranetowej, dotyczących m.in. profilaktyki schorzeń MSD czy ochrony przeciwpożarowej.

Obecnie, z inicjatywy pracodawcy, realizuje projekt - szkolenia dla kadry kierowniczej z profilaktyki wypadkowej, identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego. Ideę i program spotkań oparła na analizie przyczyn wypadków zaistniałych w urzędzie oraz przykładów wypadków ciężkich i śmiertelnych badanych przez PIP. Szkolenia mają na celu doskonalenie istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia w odniesieniu do zmieniających się warunków pracy. Uczestnikami szkoleń są przedstawiciele kadry kierowniczej bezpośrednio nadzorującej prace pracowników wyznaczonych do czynności kontrolnych w terenie, m.in. dotyczących realizacji inwestycji unijnych, środowiskowych czy szacowania szkód. Zgodnie z założeniami projektu - efektem realizowanego zadania będzie podniesienie wiedzy w obszarze identyfikacji i ochrony pracowników przed zagrożeniami, ocena ryzyka zawodowego dla poszczególnych prac/ zadań/miejsc oraz wyodrębnienie istotnych zagrożeń zawodowych w funkcjonującym w zakładzie Programie zarządzania bhp.

W jej opinii inwestycja, jaką jest bezpieczeństwo, musi mieć silny fundament, gdzie oprócz wiedzy i zaangażowania, równie istotne jest wzajemne zaufanie pracodawcy, pracowników i służby bhp. Właśnie te elementy, zespolone, budują bezpieczne środowisko pracy, kształtują świadomość i kulturę bezpieczeństwa pracy.

W wolnych chwilach rodzinnie odwiedzają muzea. Na nowo odkrywa teatr. Jeśli nie jeździ na rolkach, to późnym wieczorem wkracza w świat fantasy oglądając filmy lub czytając książki. Relaksuje się przy kwiatach, które troskliwie pielęgnuje w domu. Najlepiej spędzony czas? Tylko razem z rodziną - niezależnie od pory, miejsca i okazji.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2013

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398980