ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 11/2013

Nina Leśna

Nina Leśna
Nina Leśna

Jest jedną z nielicznych osób, która z bhp zetknęła się w pierwszej pracy - w dziale kadr zakładu kamieniarskiego. Pracodawca zaproponował, by pełniła też obowiązki pracownika służby bhp. Szybko ukończyła kurs podstawowy dla służby bhp i w marcu 2001 r. objęła dodatkowe obowiązki. Po ukończeniu studiów inżynierskich o specjalności: zarządzanie i marketing w agrobiznesie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim ten sam pracodawca złożył jej propozycję rozwinięcia działu marketingu. Została specjalistą ds. marketingu i nadal pełniła obowiązki pracownika służby bhp. Należy do osób, które lubią, kiedy w pracy się coś dzieje. A przede wszystkim lubi pracę z ludźmi. Już wtedy wiedziała, że jak nie będzie pracowała w marketingu czy sprzedaży, to będzie zajmować się bhp. Obowiązki behapowca były inspirujące, zmuszały do pogłębiania wiedzy i szukania nowych rozwiązań, czuła, że nie stoi w miejscu.

Pamięta pierwszą kontrolę inspektora PIP, było to miesiąc po objęciu przez nią stanowiska. Do dziś jest przekonana, że to właśnie ten mądry człowiek zainspirował ją do szukania nowych rozwiązań w dziedzinie bhp i podpowiedział kilka sensownych rozwiązań. Nagroda, którą otrzymał jej były pracodawca w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej", a zdobycie której wymagało też od niej sporo wysiłku, przekonało ją, że to, co robi, robi dobrze.

Studia magisterskie na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM ukończyła w 2005 r.

Od 2009 r. Nina Leśna, ukończywszy wcześniej studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, jest zatrudniona w Urzędzie Miasta w Działdowie, obecnie na stanowisku starszego specjalisty ds. bhp. Jest behapowcem dla wszystkich szkół, przedszkoli miejskich, Miejskiej Służby Drogowej oraz Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie. Uczy też w Publicznym Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR na kierunku Technik bhp i tu również odnosi sukcesy - absolwenci zdają trudny egzamin potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w 100%. Praca daje jej dużo satysfakcji, mimo to ma ciągły niedosyt wiedzy, więc czyta, szuka, nadal się dokształca i obserwuje. Z tych obserwacji wynika, że z ochroną życia i zdrowia pracowników jest różnie, zależy to od środowiska. W jej środowisku pracownicy zwracają dużą uwagę na jakość ochrony życia i zdrowia, interesują się tymi sprawami. Zdaniem Niny Leśnej ciekawie przeprowadzone szkolenia bhp motywują ludzi do myślenia i zadawania pytań, zwiększają poziom ich wiedzy i świadomości m.in. z zakresu ochrony życia i zdrowia. Zauważyła też, że pracodawcy uczestniczący w dobrych szkoleniach bhp udoskonalają swoje zakłady pod względem bezpieczeństwa, a to cieszy.

Przykładem może być Urząd Miasta w Działdowie, który zakupił dwa defibrylatory. Znajdują się one w budynkach urzędu, do których dostęp jest publiczny. Nie tylko pracownicy, ale również osoby, które przebywają w budynkach lub w okolicy i nagle potrzebują pomocy, mogą w obecności pracownika urzędu użyć AED. Wszyscy pracownicy urzędu są przeszkoleni z obsługi defibrylatora, organizowane są też szkolenia aktualizujące. We wrześniu br. w Urzędzie Miasta odbyła się konferencja "Bezpieczna praca i nauka w szkole", skierowana do dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, pracowników referatów oświaty, przedstawicieli kuratorium, pracowników służby bhp. Sala konferencyjna pękała w szwach, a dyskusje w kuluarach nie milkły. Widać było zainteresowanie tematami prezentowanymi przez fachowców. Nina Leśna należała do organizatorów wspomnianego przedsięwzięcia, była też prelegentem tematu "Wypadkowość w szkole".

Do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zapisała się w 2009 r. Od początku była aktywnym członkiem, od roku pełni funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w oddziale olsztyńskim. Uważa, że to, gdzie jest obecnie, to po części zasługa stowarzyszenia. Częste szkolenia, kontakt z kolegami, możliwość wymiany doświadczeń, poglądów - to skarbnica potrzebnej wiedzy. I pewność, że w razie trudnej sytuacji jest się do kogo zwrócić o pomoc.

Czuje się doceniana, w tym roku otrzymała podziękowanie z rąk Marka Wójciaka - Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie za zaangażowanie i wysiłek wkładany w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach z regionu Warmii i Mazur.

Jej wolny czas i hobby to rodzina. Jeśli ma wolne weekendy, spędza je aktywnie z córką i mężem, lubi też spotkania z przyjaciółmi. Najlepiej odpoczywa nad morzem, tam ładuje akumulatory, ale jak to kobieta lubi też "pobuszować" po sklepach, poszukać kolejnej pary butów czy torebki.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2013

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342258