ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 12/2013

Stanisław Banaszek

Stanisław Banaszek
Stanisław Banaszek

Stanisław Banaszek chciał zostać uczniem szkoły felczerskiej w Krakowie, planując po jej skończeniu podjęcie studiów medycznych. Jednak ze względów głównie praktycznych rodzice zdecydowali, że podejmie naukę w miejscowym LO w Działoszycach. Zdarza się, że jedne decyzje pociągają za sobą następne. I tak było w tym przypadku - po maturze podjął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł mgr. inż. rolnictwa, a młodzieńcze marzenia o medycynie spełnili dopiero synowie i ich dzieci. Na wybór studiów rolniczych w pewnym stopniu mieli też wpływ rodzice, ale głównie nauczyciel biologii i j. rosyjskiego Kazimierz Łacic - inżynier rolnik, absolwent SGGW, który dla młodego licealisty był wzorem do naśladowania pod każdym względem: wiedzy, kultury osobistej, elegancji ubioru, metod nauczania, stosunku do uczniów i sposobu ich oceniania. Pragnął mu dorównać. Profesor nawet na obowiązkowych w tamtych czasach pochodach pierwszomajowych wyróżniał się niosąc zielony, a nie czerwony sztandar.

Okres studiów to nauka i aktywna działalność w odradzających się po okresie stalinizmu nowych strukturach ZMW, ZSL i ZSP, polegająca w dużej mierze na pomocy studentom ze środowisk wiejskich i biednych rodzin.

Pracę zawodową rozpoczął w zawodzie nauczyciela. Wraz z żoną, absolwentką wydziału ekonomicznego SGGW, podjęli pracę w Technikum Rachunkowości w Lututowie; miejscowości tej długo szukali na mapie. Serdeczna rozmowa z dyrektorem szkoły, przydział przedmiotów nauczania i niespodzianka - oprócz przedmiotów zawodowych dyrektor zdecydował, że absolwent rolnictwa, wykorzystując zdobytą na studiach wiedzę z zakresu mechanizacji rolnictwa, chemii rolnej, eksploatacji maszyn i urządzeń, będzie uczył też "bezpieczeństwa i higieny pracy". S. Banaszek szybko polubił ten przedmiot, traktując to jako nowe wyzwanie i rodzaj "hobby". Pasjonowała go wiedza z prawa pracy, przepisów bhp, ppoż. czy ubezpieczeń społecznych. Widoczne zaangażowanie w nauczanie bhp, konkursy z zakresu bezpieczeństwa organizowane we współpracy z PZU, ZUS, SP zdecydowały o wybraniu go na społecznego inspektora pracy. Wyniesioną ze studiów pasję społecznika przeniósł na środowisko pracy i zamieszkania, co bardzo szybko zostało dostrzeżone przez władze powiatowe i wojewódzkie. Efektem były propozycje pracy w Łodzi w oddziale oświaty rolniczej, później w ZNP, ale S. Banaszek zdecydował się na pracę w WK ZSL. Po utworzeniu 49 województw został służbowo przeniesiony do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie kierował wojewódzką organizacją ZSL. Przez wiele lat był też wiceprzewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej i wiceprezesem Wojewódzkiego Związku OSP. Łączenie tych funkcji przyczyniało się nie tylko do zgłębiania nowego obszaru wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ale również do pomocy społecznikom strażakom, jednostkom i związkom terenowym OSP w zakresie szkoleń czy uzyskania środków na zakup sprzętu, remonty i budowę strażnic.

Przez kolejne 11 lat kierował Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolniczego, by zakończyć karierę zawodową jako nauczyciel doradca w Centralnym Ośrodku Oświaty Rolniczej, a później wicedyrektor departamentu Kultury Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. W tym samym czasie ukończył studia podyplomowe bhp w WISBiOP w Radomiu jako absolwent z dyplomem nr 1.

Po przejściu na emeryturę zajmuje się problematyką bezpieczeństwa i bhp, organizując jako konsultant w WODN w Piotrkowie Trybunalskim szkolenia bhp głównie dla pracowników szkół, urzędów, uczelni. Jest współautorem programów studiów podyplomowych w zakresie bhp i wykładowcą na tych studiach, a także autorem wielu poradników, głównie dla dyrektorów szkół i pracowników służby bhp w jednostkach oświatowych.

Stanisław Banaszek to człowiek ciągle zapracowany, ale, jak sam mówi, spełniony i pełen optymizmu. Najlepiej się czuje na zajęciach ze studentami i słuchaczami szkoleń okresowych bhp. Utrzymuje z nimi stały kontakt, oferując im gratisowe konsultacje przez okres 5 lat. Uwielbia przebywać wśród ludzi twórczych, pracowitych, z wyobraźnią. Ma szczęście do przyjaciół, od których czerpie wiele dobrego. Chętnie pomaga potrzebującym, nie tylko w formie porad. Kieruje oddziałem regionalnym Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, klubem seniora przy ZP PSL w Piotrkowie Trybunalskim.

Uwielbia spotkania rodzinne, zwłaszcza z okazji świąt, kiedy przebiegają one w gronie trzech pokoleń. Dzięki rozmowom z czwórką wnucząt łatwiej przyswaja współczesność i lepiej ją rozumie. Chwile wolne - to prace pielęgnacyjne na działce, ognisko, rodzina, znajomi, wyjazdy do pobliskich lasów. Lubi góry, morze, wycieczki zagraniczne. Zwiedził około 30 krajów, głównie w Europie, w tym kilka służbowo, gdzie miał okazję doskonalić wiedzę również z zakresu bhp.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2013

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399221