ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 4/2014

Krzysztof Wrzosek

Krzysztof Wrzosek
Krzysztof Wrzosek

Rozpoczynał od szkoły zawodowej. Gdy w 2008 r. kończył technikum mechaniczne w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie, zainteresował się nowo powstałą szkołą policealną, gdzie można było zdobyć zawód technika bhp. Po roku miał dyplom w kieszeni. Kwalifikacje behapowskie podwyższył w 2012 r. kończąc studia inżynierskie o specjalności bhp w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Aby nabyć umiejętności pedagogiczne niezbędne przy prowadzeniu szkoleń bhp, ukończył studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego.

Żeby być dobrym behapowcem, należy nieustannie się rozwijać - twierdzi Krzysztof Wrzosek. Dlatego uczestniczy w kursach, konferencjach, seminariach czy warsztatach bhp, ale też w imprezach środowiskowych, chociażby takich jak targi SAWO. Coraz częściej jego uczestnictwo wiąże się z prezentowaniem dobrych praktyk bhp, które wdrożył w firmie EXPOM S.A. Firmie, z którą jest związany od początku swojej pracy zawodowej, tj. od 1992 r. Pierwsze lata w niej to nauka zawodu, następnie kilka lat pracy w dziale produkcji jako ślusarz. Po ukończeniu technikum mechanicznego, studium bhp oraz odbyciu służby wojskowej wiosną 2001 r. awansował - został instruktorem praktycznej nauki zawodu oraz inspektorem ds. bhp. Początki pracy w dziale bhp, bez jakiegokolwiek wsparcia merytorycznego, nie były łatwe. Nie było wówczas łatwego dostępu do internetu i tylu informacji co obecnie. Bardzo dobrze pamięta pierwszy przeprowadzony instruktaż ogólny, którego z poradnikiem Rączkowskiego "BHP w praktyce" w ręku udzielił nowemu pracownikowi. Dlatego, kiedy tylko usłyszał w 2008 r. o stowarzyszeniu zrzeszającym pracowników służby bhp, natychmiast wstąpił w szeregi olsztyńskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Od samego początku jest bardzo aktywnym członkiem stowarzyszenia; w 2012 r. w wyniku wyborów do zarządu oddziału powierzono mu funkcję skarbnika. Jako członek stowarzyszenia koordynował konkursy plastyczne, brał udział w przygotowywaniu licznych konferencji, seminariów, pikników, których organizatorem był i jest prężny olsztyński oddział stowarzyszenia OSPSBHP. Zdobyte organizatorskie doświadczenie spożytkował bardzo szybko przy realizacji przedsięwzięć w zakładzie pracy. W roku 2012 w ramach ogólnopolskiej kampanii "Prewencja wypadkowa" przeprowadził np. seminarium dla pracowników EXPOM - "Bezpieczeństwo podczas podróży służbowych", zakończone pokazem udzielania pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych.

Krzysztof Wrzosek uważa, że "czym skorupka za młodu nasiąknie...", dlatego też angażuje się w kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży szkół powiatu nowomiejskiego. Zasady bezpieczeństwa wpaja także codziennie młodocianym pracownikom, których uczy zawodu.

Od 2009 r. prowadzi też własną firmę świadczącą kompleksową obsługę z zakresu bhp i ppoż., ponadto organizuje kursy obsługi urządzeń transportowych. W ramach propagowania tematyki bezpieczeństwa, jako zapalony społecznik, był partnerem informacyjnej kampanii społecznej 2013 "Zdrowa i bezpieczna praca w szkole". W ramach partnerstwa z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - PIB był współorganizatorem konferencji pt. "Bezpieczna praca i nauka w szkole" oraz konkursu plastycznego dla dzieci ze szkół podstawowych powiatu nowomiejskiego "Moje miejsce do nauki - ergonomiczne, zdrowe, bezpieczne". Za zaangażowanie w kampanię otrzymał dyplom z CIOP. Nie było to jedyne wyróżnienie przyznane Krzysztofowi Wrzoskowi w ubiegłym roku. Za szczególne zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz bezpieczeństwa pracy otrzymał również dyplom z rąk przewodniczącej Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Podziękowania za działalność w przedsiębiorstwach z regionu Warmii i Mazur otrzymał także od Okręgowego Inspektora Pracy.

Nadal pracuje w firmie EXPOM S.A., uczy zawodu młodocianych pracowników, pełni funkcję głównego specjalisty ds. bhp, pełnomocnika Systemu Zarządzania BHP oraz inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Po latach pracy w bhp nie ma wątpliwości, że dokonał dobrego wyboru zawodu. Służba bhp to nowe wyzwania każdego dnia. Uważa, że im trudniej zrealizować zamierzony cel, tym większa satysfakcja z uzyskanego rezultatu. Praca z ludźmi, choć czasami niełatwa, zwłaszcza w kwestii zmiany mentalności, kiedy to małymi kroczkami udaje się przekonać do przestrzegania zasad bezpieczeństwa tych najbardziej opornych pracowników, również daje mu dużo satysfakcji.

Każdą wolną chwilę, niestety nie ma ich dużo, spędza z rodziną. Mieszka w pobliżu licznych jezior i lasów, więc "akumulatory" ładuje na spacerach oraz przejażdżkach rowerowych po okolicy z żoną i dziećmi. Jako poprawny behapowiec odwiedza też systematycznie siłownię, aby zregenerować układ mięśniowo-szkieletowy po godzinach spędzonych przed komputerem. A hobby - to prace pielęgnacyjne wokół domu oraz na działce.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2014

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342149