ATEST Ochrona Pracy

14 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 5/2014

Dariusz Kulesza

Dariusz Kulesza
Dariusz Kulesza

Dariusz Kulesza należy do pasjonatów bhp i uważa, powtarzając za Jackiem Walkiewiczem (psycholog, którego wykładów D. Kulesza jest fanem), że "tylko pasja rodzi profesjonalizm". Zajmuje się edukacją w szerokim zakresie dot. bezpieczeństwa w pracy w średnich i małych firmach budowlanych. Doradza w projektowaniu rozwiązań technicznych i przekonuje pracodawców do wdrażania dobrych praktyk. Wszystko po to, by podnieść poziom bezpieczeństwa w branży, w której statystyki wypadkowe należą, niestety, do najwyższych.

D. Kulesza jest absolwentem technikum mechanicznego i technikum bhp w Krakowie, ukończył Wyższą Szkołę Ochrony Środowiska w Radomiu na specjalizacji bhp, podyplomowe studium w zakresie bhp, Szkołę Aspirantów PSP. Posiada dyplom "Europass" w zakresie bhp (Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych).

Od 1994 r. pracuje w ArcelorMittal Poland, gdzie przeszedł szczeble zatrudnienia od pracownika fizycznego, brygadzisty po mistrza. Jego związek z ochroną pracy rozpoczął się w końcu lat dziewięćdziesiątych, kiedy był członkiem terenowej komisji bhp w ArcelorMittal. Obecnie jest oddziałowym społecznym inspektorem pracy. Konkretne praktyczne działania związane z technicznym bezpieczeństwem pracy ukierunkowane na branżę budowlaną zapoczątkował w 2005 r., kiedy to podjął współpracę z głównym specjalistą ds. bhp w jednej ze znaczących państwowych firm, którego uważa za swego mentora. Od tego momentu systematycznie podnosi swoje kwalifikacje i praktyczną wiedzę w zakresie bhp. Od 2009 r. prowadzi też własną działalność jako specjalista ds. bhp i koordynator bhp inwestycji budowlanych. Z uporem i konsekwencją przekonuje, że niejednokrotnie zupełnie małym nakładem finansowym można uzyskać zadowalający poziom i jakość w zakresie bezpieczeństwa. Do behapowskich osiągnięć zalicza swoje autorskie projekty urządzeń pomocniczych, do których należą: systemowe pomosty transportowe - pozwalające na całkowicie bezpieczny odbiór materiałów w transporcie pionowym; obrotowe maszty - zapewniające bezpieczne prowadzenie prac szalunkowych. Obecnie pracuje nad nowatorskim rozwiązaniem, które ułatwi zabezpieczanie się pracowników podczas szczególnie niebezpiecznych prac deskowań ustrojów nośnych, czyli prac na małych wysokościach. Ostatnim wyzwaniem Dariusza Kuleszy jest koordynacja budowy Angel Wawel w Krakowie, gdzie na bardzo małej przestrzeni kumulują się wszystkie możliwe prace z katalogu prac budowlanych - również konserwatorskie.

Z sukcesem prowadzi działania ukierunkowane na podwyższanie kultury bezpieczeństwa i świadomości wśród pracowników fizycznych i osób nadzoru na budowach. Organizuje cieszące się coraz większą popularnością seminaria dla nadzoru budowlanego z doborową kadrą wykładowców specjalizujących się w bezpieczeństwie pracy w branży budowlanej. Jako koordynator ds. bhp na budowach pełni funkcję zarówno kontrolną, jak i doradczą. Priorytetowo traktuje funkcję doradczą. Uważa, że dostrzec i wytknąć nieprawidłowości jest stosunkowo łatwo, ale dobrze podpowiedzieć i wyegzekwować realizację zaproponowanych zmian znacznie trudniej.

Poprzez zespołową pracę z projektantami, specjalistami ds. bhp, kierownikami budów, zewnętrznymi organami nadzoru, konserwatorami zabytków stara się tworzyć nową jakość w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Zwraca uwagę, że wszelkiego rodzaju standardy, procedury należy wdrażać, nie zapominając o zdrowym rozsądku. Współczesne rozbudowane systemy zarządzania generują dużą ilość dokumentacji, do której prowadzenia zobowiązane są osoby z tzw. pierwszej linii - mistrzowie, kierownicy. Muszą na to poświęcać dużo czasu i energii. Na pewno korzystniejsze byłoby, zdaniem D. Kuleszy, przeznaczenie tego czasu na pełnienie faktycznego nadzoru nad pracownikami na stanowiskach pracy. Uważa, że technicy bhp powinni uzyskać możliwość pełnienia funkcji specjalistów ds. bhp. Opierając się na własnych obserwacjach, twierdzi, że większość absolwentów studiów podyplomowych zapewne miałaby problem z uzyskaniem pozytywnej oceny na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przed OKE, którym poddawani są słuchacze techników bhp. Systematycznie podnosi kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia energetyczne typu D, ratownika medycznego, kwalifikacje do montażu rusztowań, spawalnicze. Ukończył specjalistyczny kurs w zakresie pracy na wysokości w dostępie linowym.

Wynikiem jego intensywnej pracy są czterokrotne wyróżnienia w konkursie "Buduj bezpiecznie" (konkurs organizowany przez PIP, którego celem jest promowanie wykonawców robót budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych), gdzie podwykonawcami stanów surowych były firmy, które z bezpieczeństwem przez całe lata niewiele miały wspólnego.

Na co dzień interesuje się piłką nożną, lubi obejrzeć dobry film, ma słabość do starych stylowych aut, "ładuje baterie" uprawiając turystykę górską.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2014

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58314888