ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 6/2014

Edmund Kujawa

Edmund Kujawa
Edmund Kujawa

Urodził się w Jarocinie w województwie wielkopolskim, tam też w 1969 r. rozpoczął naukę zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej, a praktyczną naukę zawodu tokarza odbywał w Jarocińskiej Fabryce Obrabiarek "Jafo-Jarocin". Technikum Mechaniczne o specjalności budowa maszyn ukończył w Pleszewie. Poszukując atrakcyjnej pracy Edmund Kujawa dotarł w 1975 r. do Polkowic i tu rozpoczął swoją pierwszą pracę w nowo tworzonych Zakładach Naprawczych Maszyn należących do Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. Pracował na stanowisku samodzielnego pracownika ds. technicznych w dziale głównego mechanika, gdzie zdobył doświadczenie w zakresie eksploatacji obrabiarek do metali oraz urządzeń transportowych. Prowadził całą dokumentację techniczną, planował remonty i konserwacje obrabiarek oraz urządzeń produkcyjnych. Po kilku latach pracy w biurze awansował na stanowisko mistrza ds. remontów. Dzięki tej pracy zdobył doświadczenie w zakresie dozoru przy produkcji acetylenu, eksploatacji wewnątrzzakładowej sieci gazowej, a także dozoru nad eksploatacją i remontami środków transportu wewnętrznego. Praca ta dała mu też możliwość poznania warunków bhp oraz odpowiedzialności w tym zakresie pracownika dozoru. W 1990 r. z rekomendacji i namowy szefa, Leszka Zielińskiego - gł. inżyniera maszynowego, zdecydował się zmienić zawód i podjął pracę w służbie bhp. Dzisiaj mówi, że ta decyzja w powiązaniu z systematyczną pracą oraz konsekwencją w działaniu daje mu wiele satysfakcji i możliwość ciągłego rozwoju. Kwalifikacje pracownika służby bhp zdobył w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu i tam przez wiele lat doskonalił swoje umiejętności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Do dziś bardzo sobie ceni wiedzę przekazaną mu przez dr. inż. Adama Słomkę. Ze względu na konieczność sprawowania nadzoru nad warunkami bhp w działalności remontowej maszyn górniczych w zakładach górniczych, zdobył kwalifikacje pracownika dozoru górniczego o specjalności mechanicznej w Okręgowym Urzędzie Górniczym we Wrocławiu. Przez pięć lat pełnił także funkcję inspektora ds. bhp w podziemnych zakładach górniczych, wykonując jednocześnie pracę inspektora ds. bhp na powierzchni. W 1997 r. po rozważeniu warunków oraz możliwości dalszego rozwoju podjął decyzję o zmianie pracy, został zatrudniony w nowo tworzonej spółce KGHM Polska Miedź SA., Centrum Badań Jakości sp. z o.o. w Lubinie. Było to dla E. Kujawy całkowicie nowe doświadczenie, gdyż działalność nowego zakładu pracy dotyczyła kontroli jakości oraz różnorodnych badań i analiz w całym procesie przemysłowej produkcji miedzi, od wydobycia rudy miedzi do finalnego wyrobu. Pracę rozpoczął na stanowisku specjalisty ds. bhp w obszarze działalności laboratoryjnej - przemysłowej, środowiska pracy i środowiska naturalnego - w laboratoriach zlokalizowanych na terenie oddziałów KGHM Polska Miedź S.A. W celu sprostania nowym zadaniom, a także spełnienia wymogów prawnych dotyczących pracowników służby bhp, ukończył studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. W 2006 r. ukończył też studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Mając już duże doświadczenie w pracy zawodowej oraz będąc pełnoprawnym pracownikiem służby bhp, poszedł za ciosem i zdobył przydatne w jego pracy kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Na kursie w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu uzyskał kwalifikacje inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej. Odbył szkolenia w zakresie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg wymagań PN-N 18001, OHSAS 1800 organizowane przez PCBC oraz BSI. Osiągnięcia E. Kujawy to dyplom dla pracodawcy w zakresie wdrożenia dyrektyw Unii Europejskiej oraz wyróżnienie firmy w XII edycji ogólnopolskiego konkursu "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Obecnie pracuje na stanowisku kierownika działu bhp i zajmuje się zarządzaniem bhp w Zintegrowanym Systemie Zarządzania. Chętnie służy pomocą innym pracodawcom jako konsultant w zakresie bhp, a także prowadzi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.

Przez cały okres pracy zawodowej uczestniczy w różnych szkoleniach dla kadry kierowniczej oraz sympozjach, konferencjach w zakresie bhp, w tym w konferencjach organizowanych przez miesięcznik ATEST. Jego marzeniem, a jednocześnie wyzwaniem, jest utworzenie stowarzyszenia pracowników służby bhp Polska Miedź. Powstanie takiego stowarzyszenia, jego zdaniem, będzie miało duży wpływ na wymianę doświadczeń i zrównoważenie poziomu bezpieczeństwa pracy w branży górniczej i hutniczej miedzi, zwłaszcza przy współpracy ze służbą bhp innych podmiotów prowadzących działalność w obszarze przemysłu miedziowego. W tym celu współdziała z pracownikami służby bhp KGHM Polska Miedź S.A. i grupy kapitałowej.

Lubi spędzać czas w swoim ogródku działkowym, gdzie czynnie wypoczywa. Jego hobby to fotografowanie, zwłaszcza przyrody.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2014

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399124