ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 7/2014

Henryk Wiśniewski

Henryk Wiśniewski
Henryk Wiśniewski

Po rozpoczęciu pracy zawodowej w cukrowni w osadzie Cukrownia-Ostrowy k. Kutna nic nie zapowiadało, że zajmie się bezpieczeństwem pracy. W 1980 r. Henryk Wiśniewski przyjechał do Bełchatowa, gdzie budowano elektrownię. Powód był bardzo prozaiczny, po prostu w Bełchatowie była możliwość otrzymania w miarę szybko mieszkania. Podjął pracę jako tokarz frezer, a później tokarz brygadzista. Po przepracowaniu roku otrzymał upragnione mieszkanie i osiadł z rodziną, jak czas pokazał - na stałe, w Bełchatowie. W Bełchatowie ukończył też szkołę średnią. W 1997 r. został wybrany na Wydziałowego Społecznego Inspektora Pracy w Wydziale TR-5, a w 2000 r. został, po wyborach, Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy; funkcję tę pełni do dziś. Bardzo szybko przekonał się, że aby być dobrym zakładowym społecznym inspektorem pracy nie wystarczy nim po prostu być. Funkcja ta, szczególnie w energetyce, wymaga nieustannego rozwijania się, zdobywania nowej wiedzy, która jest podstawą uzyskania stosownych, wymaganych w branży certyfikatów. W celu uzyskania wymaganych uprawnień uczestniczył i nadal uczestniczy w licznych szkoleniach dla służby bhp, kursach, konferencjach i seminariach.

W 2006 r. Henryk Wiśniewski został uznany za najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy w konkursie organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Powtórnie tytuł ten otrzymał w 2012 r.

Skuteczne zajmowanie się sprawami bezpieczeństwa i zdrowia pracowników daje mu ogromną satysfakcję, ale - jak podkreśla H. Wiśniewski - jest to efekt nie tylko jego zapału i dobrze wykonywanej funkcji społecznego inspektora, ale też, a może przede wszystkim, dobrej współpracy zarówno z pracodawcą, jak i ze służbą bhp, ze związkami zawodowymi oraz wydziałowymi społecznymi inspektorami pracy. Wszyscy mają wspólny cel - zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Istotne znaczenie ma również to, że Oddział Elektrownia Bełchatów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. nie szczędzi środków na sprawy związane z bhp. Nawet najdrobniejsze niedociągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa są na bieżąco eliminowane. Społeczna Inspekcja Pracy funkcjonująca w Oddziale ma duże praktyczne osiągnięcia, jest to między innymi trwale ukształtowany nawyk społecznego kontrolowania i oddziaływania na kierowników poprzez egzekwowanie od nich obowiązku przestrzegania przepisów w zakresie ochrony pracy i zdrowia oraz podejmowania działań zmierzających do stałej poprawy warunków pracy. Duża w tym zasługa wieloletniego zakładowego społecznego inspektora, który z racji doświadczenia wie, że poziom bezpieczeństwa pracy w zakładzie stanowi ważny element zarządzania i korzystnie wpływa na wizerunek zakładu. Swoją działalność w pewnym sensie traktuje jak misję. Uważa, że zlikwidowanie choćby tylko jednego zagrożenia może przyczynić się do uniknięcie wielu nieszczęść i dramatów w rodzinach.

"Żeby być skutecznym zakładowym społecznym inspektorem pracy w takim zakładzie, jak nasz, nie można siedzieć za biurkiem - mówi H. Wiśniewski. - Trzeba na bieżąco monitorować wszelkie problemy dotyczące bezpiecznego wykonywania pracy, słuchać uwag i podpowiedzi pracowników oraz ich przełożonych. Z uwagi na wykonywanie w Oddziale Elektrowni Bełchatów wielu prac przez firmy zewnętrzne dużo czasu poświęcam na kontrolowanie prac wykonywanych właśnie przez pracowników tych firm. Mimo że pracownicy firm zewnętrznych są zobowiązani do organizowania i prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, a przede wszystkim z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy w Oddziale Elektrownia Bełchatów Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., a także powinni posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, to w tym obszarze często zdarzają się różnice w podejściu do bezpiecznego wykonywania zadań i wiele z nich budzi mój sprzeciw. Konieczna jest wtedy szybka interwencja, by nie doszło do wypadku".

Od roku 2003 współorganizuje prace Zakładowej Komisji BHP. Jest wiceprzewodniczącym w podkomisji Utrzymania Ruchu. Bierze aktywny udział w organizowaniu konkursów o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczy w komisjach oceny ryzyka zawodowego, kieruje Społeczną Inspekcją Pracy w Oddziale Elektrowni Bełchatów.

Henryk Wiśniewski od wielu lat jest też ławnikiem Sądu Rejonowego Pracy w Bełchatowie, gdzie w obecnej kadencji pełni funkcję Przewodniczącego Rady Ławniczej. Ukończył również kurs ratowników drogowych.

Jest żonaty, ma dwóch synów, którzy mają już swoje rodziny. Uwielbia spotkania rodzinne, zwłaszcza z okazji świąt, które przebiegają w gronie trzech pokoleń. Lubi dalekie podróże, dlatego urlopy spędza w Egipcie, Maroku, Portugalii, Grecji, Turcji, Chorwacji. Dużo pływa; ukończył kurs płetwonurków. W zimie wyjeżdża na narty, w wolnych chwilach jeszcze czasem pogra w piłkę nożną. Za największe osiągnięcie w życiu prywatnym uważa wybudowanie własnego domu.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2014

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399133