ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 10/2014

Jagoda Jurkowska

Jagoda Jurkowska
Jagoda Jurkowska

Dzieciństwo spędziła w pięknych Pieninach. Po ukończeniu liceum o profilu biologiczno-chemicznym wyjechała do Lublina, gdzie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończyła studia humanistyczne na wydziale historii, uzyskując tytuł magistra historii o specjalizacji pedagogicznej, bibliotecznej i archiwistycznej, a na Uniwersytecie Marii Curie- -Skłodowskiej Europejskie Studium Samorządowe. I... wróciła w Pieniny. Pracę podjęła w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Targu. Jako nauczyciel-bibliotekarz zajmuje się m.in. organizacją warsztatów dla nauczycieli, szkoleń, konkursów i sesji edukacyjnych dla uczniów. Jest osobą otwartą, lubiącą zmiany i wyzwania. Obszarami jej działania są m.in.: turystyka, oświata i bhp. Uważa, że aby dobrze wykonywać swoją pracę, trzeba być do niej należycie przygotowanym. Dlatego zdobyła uprawnienia przewodnika górskiego oraz terenowego, pilota wycieczek, instruktora przewodnictwa oraz instruktora krajoznawstwa regionu. Od kilkunastu lat należy do PTTK oraz Koła Przewodników Górskich w Nowym Targu. Przy oprowadzaniu grup obok kwestii krajoznawczych zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo. Jest autorką m.in. przewodnika turystycznego "Kieżmark - Nowy Targ: atrakcje turystyczne". Należy też do Polskiego Towarzystwa Historycznego (oddział w Nowym Targu), w którym od dwóch lat jest wiceprezesem. Interesuje ją przede wszystkim historia oświaty. W 2009 r. została laureatką konkursu na najciekawsze wydarzenie związane z edukacją regionalną. Ukończyła szkolenia Rozwój osobisty trenera, Szkolny organizator rozwoju edukacji, studia podyplomowe z zarządzania oświatą na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i zarządzania zasobami ludzkimi na Politechnice Krakowskiej; rozpoczęła kurs Przywództwo edukacyjne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czuje się pedagogiem i nie zaniedbuje kształcenia się w tym kierunku.

Kiedy pełniła funkcję wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego (oddział w Nowym Targu) zaproponowano jej zajęcie się sprawami dot. Społecznej Inspekcji Pracy. Propozycję przyjęła i podjęła studia podyplomowe z zarządzania bhp na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Gdy dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu dowiedział się, że ma ukończone studia behapowskie, zaproponował jej poszerzenie zakresu czynności o zadania służby bhp - obecnie we wszystkich filiach biblioteki. W firmie Thermaleo w Szczawnicy pełni funkcję specjalisty ds. bhp. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP (koło w Nowym Targu), w oddziale krakowskim jest członkiem komisji rewizyjnej. Częste szkolenia, kontakt z kolegami, możliwość wymiany informacji i doświadczeń służą, jej zdaniem, pogłębianiu wiedzy z zakresu bhp. W 2013 r. otrzymała medal z okazji 20-lecia OSPSBHP oraz 60-lecia Służby BHP.

Działając zgodnie z zasadą: aby realizować zamierzone działania, należy ustawicznie się uczyć, ukończyła oprócz wspomnianych studiów behapowskich szkolenie inspektorów ochrony ppoż. w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, szkolenie Audytor wewnętrzny systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISRS, OHSAS 18 001:2007, PN-N 18001:2004, SCC (2008), a także szkolenie System HACCP - zasady, wdrażanie, utrzymywanie.

Z perspektywy widzi, że wykonywanie zadań służby bhp wymaga nieustannego podnoszenia kwalifikacji, ale też stwarza możliwości poznawania specyfiki wielu branż, a to z kolei oznacza wciąż nowe wyzwania. Podjęcie tych wyzwań daje dużo zawodowej satysfakcji.

Celem Jagody Jurkowskiej jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia szkoleń dla dorosłych. W związku z tym, po zdobyciu awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, ukończyła kurs trenerski oraz kurs komunikacji interpersonalnej. Uważa, że prowadzenie w sposób profesjonalny szkoleń bhp zwiększa świadomość pracowników w zakresie zagrożeń i możliwości ich minimalizowania, a nawet eliminowania. Motywuje pracowników do myślenia, zwiększa poziom ich wiedzy i świadomości w zakresie ochrony zdrowia i życia. Jest przekonana, że skuteczność w działaniu to efekt nie tylko jej zapału i wiedzy, ale też współpracy z pracodawcą, związkami zawodowymi i kadrą zarządzającą. Świadomość wspólnego celu, zaangażowanie w jego osiągnięcie przyczynia się do ciągłego poprawiania warunków pracy.

Nie poddaje się niepowodzeniom, stara się zawsze mieć plan działania, ale nie trzyma się go uparcie. Jeśli pojawia się inna sensowna propozycja podejmuje ją, nawet czasami ryzykując.

Większość wolnego czasu poświęca na organizację i oprowadzanie wycieczek górskich i terenowych nie tylko w Polsce. Lubi podróżować, pływać, jeździć na rowerze górskim oraz na nartach. Co roku pielgrzymuje na Jasną Górę - za każdym razem wraca napełniona energią, optymizmem i przeświadczeniem, że za każdy dzień powinniśmy dziękować Bogu.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2014

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399356