ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 11/2014

Waldemar Dudek

Waldemar Dudek
Waldemar Dudek

Urodził się w Krakowie, tu ukończył technikum mechaniczne i studia na Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych. Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa pracy odbył w AGH i Akademii Technicznej w Delft (Holandia). Uczestniczył w licznych kursach doskonalących, posiada certyfikaty specjalisty i eksperta w zakresie bhp, jest konsultantem regionalnym, ma też uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej i audytora systemów zarządzania bhp, ryzyka zawodowego, systemów GMP, GHP, HACCP, a także uprawnienia pedagogiczne oraz w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych, energetycznych i prac spawalniczych. Mając taką wizytówkę, wydawać by się mogło, że o niczym innym nie marzył tylko o zawodzie behapowca. Okazuje się jednak, że Waldemar Dudek 35 lat temu do służby bhp trafił przypadkowo i od razu do firmy, która była na liście najbardziej niebezpiecznych zakładów branży chemicznej w ówczesnym województwie krakowskim. Warunki pracy urągały tu wszelkim przepisom bhp, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej, a praca wymagała dużej odpowiedzialności, dyscypliny, fachowej wiedzy i konsekwencji, ale dawała satysfakcję, ponieważ efekty były widoczne. W tym czasie spotkał na swojej zawodowej drodze kapitana straży pożarnej - Marcina Jaszewskiego. Od niego nauczył się odpowiedzialności za to, co robi, sumienności w wykonywaniu obowiązków, czego, jego zdaniem, obecnie brakuje wielu behapowcom. Jego solidną pracę wysoko oceniali inspektorzy pracy kontrolujący zakłady, w których pracował, stąd propozycje przejścia do inspekcji pracy. Uznał jednak, że woli spełniać się w roli pracownika służby bhp, od którego (może to brzmi patetycznie, ale tak uważa) niejednokrotnie zależy ludzkie życie. A to jest wartość, o którą warto walczyć. Efektem jego zaangażowania w poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego było zdobycie przez jego zakład drugiego (1998), a rok później pierwszego miejsca w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" w kategorii dużych zakładów pracy w woj. małopolskim. Podobne efekty w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy osiągał w firmach, w których był konsultantem ds. bhp. W jednej było to I miejsce w kategorii małych zakładów pracy, w drugiej I miejsce w Małopolsce i II na szczeblu krajowym w kat. średnich zakładów pracy. Od 1997 r. jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oddział Kraków, a od 2005 r. prezesem oddziału i członkiem zarządu głównego OSPSBHP. W oddziale postawił na naukę, ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ponieważ uważa, że wiedza i dodatkowe umiejętności obecnie są niezbędne, by behapowcy dobrze radzili sobie na rynku. Od 10 lat rokrocznie oddział organizuje 4-5 seminariów w celu podwyższenia kwalifikacji służby bhp, pracodawców i służb kadrowych. Tematyka szkoleń, konferencji ustalana jest zgodnie z potrzebami rynku. Nie ukrywa, że większość szkoleń i seminariów udało się zorganizować dzięki pomocy ze strony OIP i UDT w Krakowie. W roku 2012 był pomysłodawcą i organizatorem cyklu seminariów "Mniej wypadków w Małopolsce" dla właścicieli, pracodawców oraz osób kierujących małymi i średnimi przedsiębiorstwami, których celem było podniesienie wiedzy w zakresie przepisów bhp. Projekt zorganizowano pod patronatem wojewody krakowskiego przy współudziale OIP i UDT. W. Dudek był inicjatorem założenia koła terenowego "Podhale" w Nowym Targu, przy oddziale krakowskim OSPSBHP. Koło sukcesywnie rozszerza swoją działalność, obecnie obejmuje powiaty: zakopiański, limanowski, nowosądecki i myślenicki. Bardzo dobra współpraca oddziału z zarządem koła (z J. Orłem i W. Żakiem - prezesem koła) wpływa na jego dynamiczny rozwój. W zarządzie głównym obecnie W. Dudek zajmuje się przygotowaniem ustawy o samorządzie zawodowym oraz statutu Polskiej Izby BHP. Służba bhp, jako jedna z niewielu - uważa W. Dudek - bardzo mocno odczuła transformację ustrojową i związaną z nią zmianę właścicieli przedsiębiorstw. W bardzo krótkim czasie pracownicy służby bhp mieli obowiązek uzupełnienia wykształcenia. Pojawiły się ze strony pracodawców wymagania doradztwa na wysokim poziomie. Okazuje się, że behapowiec XXI wieku musi być dobrze wykształcony, posiadać dużą wiedzę i umieć ją wykorzystać w praktyce. Dlatego - twierdzi - ustawa o samorządzie zawodowym i powołana nią Polska Izba BHP jest przyszłością dla młodych, wykształconych i dobrze przygotowanych do zawodu behapowców.

Prywatnie jest szczęśliwym dziadkiem trzech wnuków i wnuczki. Młodsza córka poszła w ślady ojca. Ukończyła studia na AGH oraz studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa pracy i pracuje w bhp. Starsza także w służbie ludziom - jest lekarzem. W życiu, jego zdaniem, najważniejsza jest rozumiejąca i kochająca się rodzina i uczciwość w postępowaniu na co dzień. Jego hobby to wędkowanie, na które, niestety, ma coraz mniej czasu, dobra książka, film.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2014

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399367