ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 3/2015

Andrzej Pakura

Andrzej Pakura
Andrzej Pakura

Urodził się niedaleko Gliwic, w miejscowości otoczonej szybami kopalnianymi, gdzie jego rodzina mieszka od pokoleń. Pracę w kopalni rozpoczął w 1970 r. Pracował na dole jako ślusarz, co pozwoliło mu poznać specyfikę pracy górników. Zajmował się utrzymaniem ruchu, remontem urządzeń oraz środków transportu. Zetknął się wówczas z wieloma uproszczeniami, działaniami na skróty w pracy górników, niekoniecznie zgodnymi z przepisami i zasadami bhp. Bacznie obserwował i uczył się organizacji pracy, która jego zdaniem jest podstawą bezpiecznego wykonywania pracy w górnictwie. Poznał zagrożenia, przeżył na dole trzy bardzo niebezpieczne sytuacje. Dostrzegł jak wiele trzeba zrobić w kwestii bezpieczeństwa górników i postanowił zająć się tym zawodowo. W 1987 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Śląskim, i jest jednym z pierwszych absolwentów studiów podyplomowych w zakresie bhp na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Sprawami bhp zajmuje się od 1977 r. Posiada szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie, które zdobywał jako inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, Główny Inżynier BHP w kopalni węgla kamiennego oraz dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rudzkiej Spółce Węglowej S.A. Od 2003 r. kieruje Biurem BHP w Kompanii Węglowej S.A., zatrudniającej 50 tys. pracowników. Jest autorem metodologii liczenia nakładów finansowych na bezpieczeństwo i higienę pracy w kopalniach węgla kamiennego. Opracował katalog opisowo-rysunkowy środków ochrony indywidualnej i wyposażenia pracownika KW S.A., który definiuje wszystkie wymagania, jakie muszą spełniać śoi, aby skutecznie chronić pracownika w warunkach pracy górniczej. Jest też autorem programu poprawy bhp opracowanego w KW S.A., który jest odpowiedzią na "Wspólnotową strategię na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy", w której zaproponowano zmniejszenie w państwach członkowskich Unii Europejskiej liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych w ciągu 6 lat o 25%. Program ten z powodzeniem jest realizowany w kopalniach KW S.A.

Andrzej Pakura uczestniczył w licznych programach związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy, realizowanych wspólnie z instytucjami naukowymi. Wykazuje ogromną determinację w sprawach związanych z poprawą warunków bezpieczeństwa pracy, a także kształtowaniem kultury bezpieczeństwa wśród pracowników. Obecnie aktywnie uczestniczy w realizacji projektu naukowego pt.: Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni - rozwiązania organizacyjne oraz ukierunkowane na redukcję ryzyka w podsystemie społecznym. Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie wypadkowości związanej z użytkowaniem środków technicznych, poprzez rozpatrywanie braków w organizacji pracy, jako źródle sprzyjającym ryzyku w podsystemie technicznym i społecznym oraz konieczności zastosowania jakościowo nowych metod prewencji.

Chętnie dzieli się swoją wiedzą z osobami wykonującymi zadania służby bhp, szczególnie z ludźmi młodymi rozpoczynającymi dopiero przygodę z tą branżą. Może dlatego, że wie, jak wiele w zakresie bezpiecznego środowiska pracy zależy od behapowca. Zdaniem A. Pakury jest to specyficzny zawód, którego podstawowym zadaniem jest służenie innym i skuteczne przekonywanie, uświadamianie pracowników, że w ich interesie jest dbanie o swoje bezpieczeństwo. Uważa, że behapowiec musi bardzo dobrze znać nadzorowany teren, musi umieć wyciągnąć rękę do drugiego człowieka, ale też konsekwentnie żądać bezpiecznego wykonywania pracy.

Prowadzi wykłady, m.in. na studiach podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Politechnice Śląskiej i Uniwersytecie Śląskim. Jego zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy - często odwołuje się do praktycznych przykładów ze swojego bogatego doświadczenia zawodowego. Propaguje przedsięwzięcia związane z zastosowaniem "rzeczywistości wirtualnej" w procesie szkoleń z zakresu bhp pracowników kopalń węgla kamiennego.

A. Pakura jest członkiem Rady ds. Certyfikacji Jednostki Certyfikującej GIG. Jest członkiem komisji egzaminacyjnej powołanej przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dla stwierdzenia kwalifikacji kierownika ruchu podziemnych zakładów górniczych. Udziela się społecznie jako przewodniczący Rady Fundacji Wsparcia Rodzin Górniczych, której celem jest materialne wspieranie rodzin górników, którzy ponieśli śmierć w wypadkach przy pracy, inwalidów górniczych i innych rodzin górniczych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Jest laureatem kilku edycji ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. W 2014 r. otrzymał Nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej za osiągniecia w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy.

Uprawia aktywnie pływanie i narciarstwo alpejskie. Jako były kolarz jest pasjonatem rodzinnych wycieczek rowerowych.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2015

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399293