ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 7/2015

Barbara Makowska

Barbara Makowska
Barbara Makowska

Od najmłodszych lat chciała być lekarzem, dlatego wybrała autorską klasę o profilu biologiczno-chemicznym. Jednak pobyt na Akademii Medycznej w Gdańsku w ramach przygotowań do egzaminów na medycynę uświadomił jej, że jednak to nie to. Wybrała ochronę środowiska w PWSZ w rodzinnym Elblągu z myślą o przeniesieniu się po roku na biotechnologię. Jednak została, ponieważ uświadomiła sobie, jak dbałość o środowisko naturalne powiązane jest z bezpieczeństwem człowieka. Wiedzę z tego zakresu pogłębiała na studiach magisterskich w UWM w Olsztynie.

Pierwsze zawodowe kroki stawiała w firmie instalacyjno- - budowlanej, odpowiedzialnej m.in. za modernizację sieci wodociągowej w okolicach Elbląga. Była asystentką kierownika kontraktu, prowadziła m.in. część dokumentacji bhp i wizytowała miejsca budowy. Spotkała się wtedy z rzeczywistymi warunkami pracy w tej branży, co spowodowało, że zajęła się bezpieczeństwem człowieka w szerszym zakresie. Podjęła studia podyplomowe bhp i ergonomia na Politechnice Warszawskiej. Prowadząca kierunek prof. (wtedy doktor) Ewa Górska potrafiła zarażać pasją do ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Toteż już w trakcie studiów szukała miejsca, nawet bez wynagrodzenia, gdzie miałaby szansę praktycznego wykorzystania nabywanej wiedzy. Umieściła ogłoszenie na lokalnej stronie internetowej. Jedna z elbląskich firm produkcyjnych poszukiwała etatowego behapowca zajmującego się również ochroną środowiska. Z zapałem podjęła tam pracę, mimo nie najlepszych warunków finansowych. W czasie, kiedy większość jej rówieśników wyjeżdżała za granicę, ona przez kilka lat uczyła się podstaw w branży, uczestnicząc w zajęciach na uczelni, licznych szkoleniach, targach i czytając fachową literaturę. Ukończyła kurs inspektora ppoż., audytora systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem, doskonaliła język angielski. W dzisiejszych czasach, jej zdaniem, ciągłe doskonalenie to nieodzowny element każdej drogi zawodowej. A możliwości jest wiele - oprócz wspomnianych, np. bezpłatne kursy on line typu Coursera czy w ramach MIT. W międzyczasie zaproponowano jej nauczanie przedmiotów zawodowych w policealnej szkole na kierunku technik bhp, a więc zdobyła pełne uprawnienia pedagogiczne w ośrodku doskonalenia nauczycieli. Bardzo lubiła zajęcia z przyszłymi behapowcami, mimo że poświęcała na nie niemal każdy weekend. Tu po raz kolejny - mówi - poczuła misję szerzenia bezpieczeństwa jako podstawowej wartości, związanej nie tylko z pracą. Po kilku latach nauki, doświadczeń, szlifowania języka podjęła pracę w amerykańskiej korporacji na stanowisku menedżerskim. Ze względu na dojazdy z Elbląga, gdzie mieszka, do pracy w Gdańsku zmuszona była zrezygnować z nauczania, ale ma nadzieje, że jeszcze do tego wróci! Kilkakrotne wizyty w USA oraz praca w amerykańskich standardach unaoczniły jej, jaki dystans mamy do pokonania w Polsce, by właściwie postrzegać bezpieczeństwo.

Według niej bezpieczeństwo to przede wszystkim ocena ryzyka. Najczęściej w branży kojarzy się to z oceną ryzyka zawodowego, często na papierze i na półce. Tymczasem nie jest to żaden "rocket science". Ocenę ryzyka wykonuje każdy z nas setki razy dziennie - robiąc kawę, idąc/jadąc do pracy, wykonując codzienne zajęcia. Ryzykiem da się zarządzać, podejmując właściwe dla danej chwili i miejsca decyzje. Ideę bezpieczeństwa stara się szerzyć jako coś naturalnego, coś dla nas - nie przeciw nam. Marzą jej się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w życiu zawodowym już od przedszkola czy szkół podstawowych, podobnie jak to się robi dla bezpieczeństwa ruchu drogowego czy ochrony środowiska, np. segregacji odpadów.

Od 2009 r. Barbara Makowska jest członkiem OSPSBHP, początkowo w oddziale olsztyńskim, odkąd pracuje w Gdańsku - tamtejszym. Uważa, że stowarzyszenie powinno dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości, podejmując realne działania zwiększające wagę bezpieczeństwa pracy w naszym kraju. Ważna według niej jest też zmiana postrzegania roli osób zajmujących się tym obszarem, z odbieranych często jako "biuro hamowania produkcji" na fachowców rzeczywiście troszczących się o bezpieczeństwo ludzi.

Prywatnie lubi wycieczki motocyklowe, choć chwilowo własnego pojazdu nie ma, jeździ z mężem jako "plecak". Dużo podróżuje, poznaje inne kultury, fascynuje ją różnorodność kulinarnych specjałów. Podczas podróży zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa, np. na budowach, co przyprawia męża o ból głowy przy przeglądaniu zdjęć z wyjazdów. Dużo czyta, słucha - chociażby podczas codziennych dojazdów do pracy. Oprócz lektury branżowej głównie biografie i literaturę psychologiczną (przydaje się również w pracy) i z zakresu szeroko pojętego zarządzania. Interesuje się historią współczesnej Rosji i kulturą Stanów Zjednoczonych. Kilka godzin w tygodniu przeznacza na zajęcia ruchowe, bo poczuła już, czym są dolegliwości mięśniowo-szkieletowe...

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2015

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399327