ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 12/2015

Grzegorz Ochman

Grzegorz Ochman
Grzegorz Ochman

Jest rodowitym Ślązakiem. Urodził się w Chorzowie. Obecnie mieszka w Świętochłowicach. Oba te miastach wyrosły z zanikającej już dzisiaj tradycji górniczej i hutniczej. W Chorzowie skończył szkołę podstawową i średnią, a w roku 1986 studia na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Po studiach młody mgr inż. elektryk rozpoczął pracę w rudzkiej kopalni węgla kamiennego "Nowy Wirek" w charakterze pracownika dozoru ruchu elektrycznego. Zdobyte tam doświadczenie okazało się niezwykle cenne w przyszłej pracy behapowca. Jest absolwentem drugiej edycji studiów podyplomowych BHP w krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

Sprawami bhp zawodowo zajmuje się prawie od 20 lat. Doświadczenie zdobywał pracując w kopalni węgla kamiennego oraz w Rudzkiej Spółce Węglowej S.A. Od roku 2003 pracuje w Biurze BHP w Kompanii Węglowej S.A., zatrudniającej kilkadziesiąt tysięcy pracowników.

Jest autorem narzędzi wspomagających obszary zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, do których należą: nadzór nad warunkami pracy oraz ocena wiedzy pracowników w zakresie bhp (system audytów stanowiskowych - aplikacja "Audyty ZSZ"), informowanie pracowników o wypadkach oraz dokumentowanie i badanie wypadków przy pracy (aplikacja "Raportowanie BHP") oraz promocja przepisów i zasad bhp (aplikacja "Pracuję bezpiecznie"). Szczególnie ostatnie rozwiązanie jest dla Grzegorza Ochmana powodem do osobistej satysfakcji. Nowatorska platforma do prowadzenia konkursu wiedzy z zakresu znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy "Pracuję bezpiecznie" służy nie tylko do przeprowadzenia samego konkursu bhp, ale przede wszystkich jest dodatkową formą szkolenia uzupełniającego i podnoszenia wiedzy pracowników. Poprzez uczestnictwo w testach przygotowujących i konkursowych pracownicy efektywnie podnoszą poziom swojej wiedzy z zakresu znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, co sprzyja bezpiecznemu wykonywaniu pracy. Zastosowany w aplikacji "Pracuję bezpiecznie" skuteczny system motywacyjny zachęca pracowników do zdrowego współzawodnictwa. Dla wielu z nich ważniejszy jest prestiż związany z zajęciem czołowego miejsca w rankingu niż same nagrody. Pracownicy często, aby poprawić wyniki, poświęcają swój prywatny czas na dokształcanie się i na rozwiązywanie testów poza zakładem pracy, bywa że robią to wspólnie ze swoimi rodzinami - mówi nie bez zadowolenia G. Ochman.

Z racji pełnienia funkcji koordynatora ds. zarządzania bhp tworzył projekt jednolitego systemu zarządzania bhp w całej firmie (15 kopalń i 5 specjalistycznych jednostek organizacyjnych). Jest współautorem stosowanej w Kompanii Węglowej S.A. metody oceny ryzyka, uwzględniającej wyjątkową specyfikę pracy górniczej.

Grzegorz Ochman swoje fotograficzne hobby połączył z pracą zawodową. Współtworzył w działającym w Kompanii Węglowej S.A. zespole filmowym kilkadziesiąt krótkich filmów instruktażowych z tematyki bhp. Działalność tę z dobrym skutkiem kontynuuje.

Jest współautorem programu poprawy bhp, opracowanego w Kompanii Węglowej S.A., który jest odpowiedzią na "Wspólnotową strategię na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy", proponującą zmniejszenie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych w ciągu 6 lat o 25%. Program ten z powodzeniem jest realizowany w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. Między innymi, dzięki realizowanemu programowi uzyskano dla firmy obniżoną składkę na ubezpieczenie wypadkowe.

Uczestniczył w holendersko-polskim programie badania przyczyn wypadków przy pracy ISA ARA opartym na znanej metodzie badania wypadków przy pracy MORT.

Kilkanaście lat temu wdrożył w Kompanii Węglowej S.A. mało wówczas znany system szkolenia e-learningowego.

Chętnie dzieli się swoją wiedzą z kolegami po fachu. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Politechnice Opolskiej i Uniwersytecie Śląskim. Jego zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy - ponieważ często odwołuje się do praktycznych przykładów ze swojego bogatego doświadczenia zawodowego. Propaguje przedsięwzięcia związane z zastosowaniem technik informatycznych w pracy behapowca.

Grzegorz Ochman jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Jest laureatem nagród i wyróżnień kilku edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Wolny czas chętnie spędza na wycieczkach rowerowych. Każdą wyprawę szczegółowo planuje, a trasę zapisuje w swoim rowerowym GPS-ie, dzięki czemu zawsze dociera do ciekawych miejsc. Chętnie sięga do literatury dotyczącej Śląska. Wśród perełek wymienia "Czarny ogród" Małgorzaty Szejnert. Posiada również niewielką hodowlę królików kalifornijskich, której musi codziennie poświęcić trochę czasu. Ale największą radość od dwóch lat sprawia mu czas spędzany wspólnie z żoną i wnukami.

Udziela się również społecznie. Jest nadzwyczajnym szafarzem Komunii św.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2015

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342618