ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 1/2016

Jolanta Żelichowska-Rogowska

Jolanta Żelichowska-Rogowska
Jolanta Żelichowska-Rogowska

Urodziła się w Kielcach, tam ukończyła szkołę podstawową. Od dzieciństwa jej pasją był teatr i oczywiście chciała zostać aktorką. Niestety, nie spotkało się to z aprobatą mamy i w wieku 13 lat została uczennicą kieleckiego technikum mechanicznego. Po ukończeniu technikum podjęła studia na kierunku ekonomicznym, co po pewnym czasie wydało się pomyłką. Przerwała studia i podjęła pracę w dużej firmie transportowej, gdzie zajmowała się sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Praca bardzo jej odpowiadała, była w pewnym sensie spójna z jej zainteresowaniami wyniesionymi z technikum, gdzie zarówno podczas nauki, jak i praktyk zawodowych kładziono duży nacisk na sprawy bezpieczeństwa pracy. Nie bez znaczenia była też jej znajomość spraw ludzkich w środowisku pracy.

W firmach transportowych pracowała około 20 lat. W tym czasie zdobyła pełne uprawnienia pedagogiczne w Wyższej Szkole Inżynierskiej, ukończyła studia na wydziale transportu na kierunku eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych oraz równolegle logistykę na Politechnice Warszawskiej. Po przeniesieniu się do Warszawy w 1990 r. pracowała w firmie ubezpieczeniowej, gdzie zajmowała się księgowością oraz sporządzaniem oględzin i wyceną szkód samochodowych i równolegle prowadziła sprawy bhp. Po kilku latach zdecydowała zająć się obsługą niewielkich firm. Moje doświadczenia ze współpracy z tymi firmami - mówi p. Jolanta Żelichowska-Rogowska - wskazują, że wbrew powszechnej opinii sprawy bhp w firmach niewielkich, zatrudniających do 20 osób, nie zawsze są ignorowane i przy dużej świadomości i odpowiedzialności właścicieli, a przede wszystkich przy chęci współpracy da się stworzyć środowisko przyjazne człowiekowi. Pracę inspektora bhp "na własny rachunek" łączyła, co w jej życiu nowością nie było, z pracą w szkole średniej, gdzie uczyła przedmiotów zawodowych, fizyki i matematyki, uzupełniwszy wykształcenie w tym zakresie na studiach podyplomowych. Z czasem jednak zdecydowała o zajęciu się wyłącznie pracą inspektora bhp. W 1997 roku ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie i od 2000 r. jej życie zawodowe to wyłącznie sprawy bhp. Była m.in. pracownikiem Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego, a następnie Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie, gdzie pracuje do chwili obecnej. W 2013 roku ukończyła dodatkowo studia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo człowieka w środowisku pracy.

Gdyby miała krótko scharakteryzować swoje podejście do pracy, zawarłaby to w trzech słowach: lubię swoją pracę. Wie, że jej praca pomaga ludziom i to jest dla niej bardzo ważne i satysfakcjonujące. Przeglądając różnego rodzaju publikacje - mówi - spotykam się czasami z opiniami deprecjonującymi zarówno zakres zadań, jak i kompetencje osób zajmujących się sprawami bhp, a także w ogóle znaczenie spraw związanych z bhp. Trudno jej się z tym zgodzić. W swojej ponad 40-letniej pracy zawodowej spotykała się z bardzo różnym podejściem do bhp, jednak z jej obserwacji wynika, że w ostatnich latach w bardzo wielu przypadkach bhp jest lekceważone, co ją mocno niepokoi, uważa, że jest to niebezpieczna tendencja. Jej zdaniem świadomość ważności spraw bezpieczeństwa w pracy jest niezwykle istotna. Zatrudnienie właściwego człowieka na stanowisku inspektora bhp daje gwarancje bezpieczniejszej pracy, zatem znacznego ograniczenia wypadkowości lub wręcz zminimalizowania bliskiego zeru. Bardzo ważne jest kształtowanie świadomości pracodawców w zakresie dobrych i konsekwentnych szkoleń pracowników, tworzenie odpowiedniego, przyjaznego klimatu dla spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy i uświadamianie pracowników, jak wiele w zakresie bezpiecznej pracy zależy od nich samych. Pracę swoją, jak i wszystkich inspektorów bhp J. Żelichowska-Rogowska uważa za swoisty rodzaj misji, w której spełnieniu ważne jest zrozumienie i wsparcie pracodawcy, a przynajmniej chęć współpracy.

Ostatnie lata są dużym wyzwaniem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, z uwagi na nowe zagrożenia wynikające ze zmian technologicznych, a także zagrożeń psychospołecznych. Stres to ukryty wróg, z którym walka jest trudna. Te nowe zagrożenia to również wyzwanie dla inspektorów bhp. Dlatego tak ważne jest stałe doskonalenie zawodowe, udział w szkoleniach, konferencjach, wymiana doświadczeń z kolegami, współpraca z lekarzami medycyny pracy.

Jolanta Żelichowska-Rogowska od lat jest pasjonatką genealogii. Szukając swoich przodków udało jej się dotrzeć do osiemnastego wieku! Corocznie organizuje zjazdy rodzinne, na których spotykają i poznają się coraz to nowe osoby, czasami nawet dość odlegle spokrewnione.

Jest żoną oficera Wojska Polskiego, mają troje dorosłych dzieci i troje wnucząt. Ma również trzy przesympatyczne koty.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2016

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342550