ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 8/2016

Dariusz Gnot

Dariusz Gnot
Dariusz Gnot

Dariusz Gnot autor i współautor kilkunastu już artykułów poświęconych rusztowaniom na łamach ATESTU, i nie tylko, z branżą tą po raz pierwszy zetknął się na ostatnim roku studiów, pisząc pracę dyplomową na temat technologii wytwarzania podstawek śrubowych. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach - studiował na wydziale mechanicznym technologicznym, kierunku mechanika i budowa maszyn i specjalności: przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych. Pracę zawodową młody magister inżynier podjął w 1997 r. w Zakładzie Budowy Maszyn Doświadczalnych KOMAG w Zabrzu, piastując tam m.in. stanowisko głównego technologa. Pięć lat spędzonych w ZBMD KOMAG to doświadczenia w zakresie certyfikacji i produkcji rusztowań (zwłaszcza pomostów stalowych na rynek niemiecki) oraz udział w projekcie finansowanym przez Komitet Badań Naukowych pt. "Rusztowanie nowej generacji".

W latach 2002-2007 pracował w Z. T. Termosprzęt w Zabrzu na stanowisku inżyniera ds. produkcji i certyfikacji rusztowań, nadzorując m.in. certyfikację produkowanych tam rusztowań na rynki polski, czeski i ukraiński. Wtedy też zaczął współpracować z ówczesnym Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Firm Rusztowaniowych (OSFR), a później jego następczynią - Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań (PIGR); w 2005 r. został (i nadal jest) redaktorem izbowego kwartalnika "Rusztowania", gdzie oprócz bieżących informacji z życia Izby propagowane są również idee bezpiecznego montażu i eksploatacji rusztowań. W czasie pracy w Z. T. Termosprzęt nawiązał współpracę z Výzkumným ústavem bezpečnosti práce w Pradze i do dziś utrzymuje kontakt zarówno z tamtejszym Instytutem, jak i Czesko-Morawską Izbą Rusztowaniową, dzięki czemu ma wgląd do tamtejszych przepisów, norm i innych publikacji (np. izbowy biuletyn "LEŠENÁŘ"), a także mógł poznać ich system szkolenia rusztowaniowców. Regularna wymiana doświadczeń pozwala na ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz kontakt z żywym językiem czeskim, którego naukę zaczął od... nazewnictwa elementów rusztowań.

Od 2007 r. pracuje w firmie Pionart w Zabrzu, gdzie jest dyrektorem ds. technicznych. Ma bezpośredni kontakt z projektowaniem i produkcją różnych systemów rusztowaniowych, opracowuje do nich instrukcje montażu i eksploatacji, rozwiązując przy tym indywidualne problemy techniczne klientów, związane z montażem i użytkowaniem rusztowań.

Jest współautorem skryptu PIGR dla monterów rusztowań i sekretarzem komisji PIGR ds. opracowania poszerzonego II wydania skryptu, a także opracowania "Bezpieczne rusztowania" przygotowanego w ramach kampanii PIP "Szanuj życie". Artykuły jego autorstwa bądź współautorstwa można, oprócz ATESTU, czytać też w Inżynierze Budownictwa, Inspektorze Pracy i kwartalniku Rusztowania.

Swoje wieloletnie doświadczenie, jak i predyspozycje pedagogiczne, wykorzystuje na kursach monterów rusztowań, szkoleniach inspektorów PIP i jako prowadzący szkolenia PIGR dla specjalistów nadzoru montażu i eksploatacji rusztowań. Jest laureatem nagrody PIGR: Zasłużony dla branży rusztowaniowej.

Przyglądając się rusztowaniom zmontowanym i eksploatowanym na naszych budowach oraz oferowanym na niektórych portalach internetowych - mówi Dariusz Gnot - można dojść do przekonania, że teoria przekazywana na szkoleniach nie zawsze idzie w parze z praktyką. Bardzo często widzi się rusztowania niekompletne, zwłaszcza pozbawione elementów mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników, ale również nas - przechodzących obok tych konstrukcji. Zawsze w takich przypadkach zastanawiam się, z czego wynika ta "oszczędność" - czy z niewiedzy montera, czy z nierzetelności handlowca, który zaoferował "oszczędną" wersję rusztowania, po to by klient był zadowolony, ale niestety tylko pod względem atrakcyjnej ceny. Przepisy dotyczące rusztowań w Polsce są niespójne, a niektóre dyskusyjne. Z problemami tymi spotykam się na co dzień w pracy, tłumacząc nieraz klientom zawiłości naszego prawa w zakresie rusztowań, a także na szkoleniach, gdzie najczęściej dyskutowane są tematy odbiorów konstrukcji rusztowaniowych, przede wszystkim tam, gdzie nie ma konieczności ustanowienia kierownika budowy. W kwestii aktualnych norm europejskich dotyczących rusztowań i złącz rusztowaniowych nieustannie zastanawiam się, dlaczego część norm europejskich dotąd nie ukazała się w języku polskim. Patrząc w przyszłość branży rusztowaniowej sądzę, że należałoby wrócić do prac zmierzających do wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU nr 47, poz. 401), zwłaszcza w temacie maksymalnej odległości od ściany, przy której nie jest wymagane stosowanie balustrady, dokładnego wyjaśnienia kwestii odbioru rusztowań oraz równoczesnego wykonywania prac na dwóch różnych poziomach.

Prywatnie lubi wędrówki górskie, sport - oglądać i uprawiać (przez 6 lat grał w piłkę ręczną), muzykę - zwłaszcza z lat 80., język czeski i... rusztowania. Ma żonę Magdę i 6-letniego syna Bartka, z którym razem uczą się grać na gitarze.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2016

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399492