ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 11/2016

Waldemar Krusiński

Waldemar Krusiński
Waldemar Krusiński

Jak trafił do bhp? Mówi, że chyba tak jak wszyscy - przez przypadek. Zgoda na większość, ale nie na "wszyscy", ponieważ w tym cyklu były prezentowane osoby, dla których praca w bhp nie była przypadkiem a świadomym, zaplanowanym wyborem. Zresztą nie ma to większego znaczenia, zwłaszcza kiedy ten przypadek zapoczątkował bez mała 30-letni już staż pracy Waldemara Krusińskiego w branży bhp.

Po ukończeniu w 1980 roku studiów na wydziale elektrycznym Politechniki Warszawskiej w Warszawie W. Krusiński podjął pracę w dużym zakładzie przemysłowym w dziale głównego technologa, później głównego energetyka i w końcu w dziale bhp, ppoż. i ochrony środowiska. Zmiana miejsca zamieszkania wymusiła zmianę pracy. I w ten sposób znalazł się w 1988 roku w Teresinie w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych, który od 1997 roku przyjął nazwę Centrum Kształcenia Kadr, gdzie W. Krusiński od 2001 roku jest dyrektorem ds. szkoleń i wykładowcą tematyki bhp.

Zmiany społeczno-gospodarcze w kraju w latach 1989? -1990 spowodowały konieczność zmiany profilu działalności ośrodka. Do uruchomienia nowych kierunków szkoleń bardzo przydało się doświadczenie W. Krusińskiego zdobyte wcześniej w pracy w przemyśle, ale też wiedza zdobyta na studiach podyplomowych związanych już z nowym etapem w życiu zawodowym, czyli szkoleniami w dziedzinie bhp. W Politechnice Łódzkiej ukończył studia podyplomowe "Zastosowanie informatyki", w Skierniewicach w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, w Warszawie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy" i w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie szkolenie podstawowe dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, aktualizowane w 2014 roku.

W Centrum Kształcenia Kadr uruchomili szkolenia w zakresie bhp (podstawowe i okresowe), ratownictwa chemicznego i doskonalące dla inspektorów i specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy, dające przygotowanie dydaktyczne i metodyczne do pracy w charakterze wykładowcy-instruktora. Mimo olbrzymiej konkurencji na rynku szkoleń bhp CKK Teresin prowadzi swoją działalność szkoleniową nieprzerwanie od 25 lat, specjalizując się głównie w szkoleniach dla pracodawców, kadry kierowniczej oraz pracowników służby bhp. Sukces firmy, według W. Krusińskiego, jest efektem ciągłego dokształcania i doskonalenia kadry wykładowców ośrodka, stosowania nowoczesnych metod podczas szkoleń, stwarzających płaszczyznę porozumienia i wymiany doświadczeń. Dewizą W. Krusińskiego wykładowcy od dawna jest hasło: "i szkolenia bhp mogą być ciekawe". By takie rzeczywiście były, konieczne jest spełnienie określonych warunków, do których jego zdaniem należą: dobór odpowiednich wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, ilustrowanie przekazywanych treści przykładami z pracy zawodowej, stosowanie metod aktywizujących uczestników szkoleń. Ci ostatni cenią szczególnie możliwość uzyskania wsparcia (konsultacji) w rozwiązywaniu problemów występujących w bieżącej pracy zawodowej, też po zakończeniu szkolenia.

Centrum Kształcenia Kadr jest ośrodkiem znanym i cenionym w branży bhp. Zdaniem Waldemara Krusińskiego podstawą sukcesu ośrodka są ludzie. Wspaniali wykładowcy, doświadczeni praktycy, krótko mówiąc osobowości. W tym roku razem z wieloletnim wykładowcą Centrum - Janem Olszakiem, zostali zaproszeni przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu do współorganizowania Ogólnopolskiej Olimpiady BHP w Leśnictwie, co odczytują jako uznanie ich dorobku dydaktycznego w dziedzinie bhp.

Osoby, które miał szczęście spotkać w swoim życiu i które miały znaczący wpływ na jego rozwój zawodowy to Sylwia Czekałowicz - założycielka PROERGO Zakładu Organizacji Szkoleń i Produkcji Pomocy Dydaktycznych i autorka wielu poradników w dziedzinie szkoleń bhp, np. "Jak uczyć bhp na stanowisku pracy", i profesor Bogusław Kędzia z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, który był promotorem jego pracy dyplomowej "Pakiet edukacyjny dla wybranych modułów szkolenia podstawowego bhp dla pracowników administracyjno-biurowych" na wspomnianych już studiach podyplomowych. Od 2004 r. jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP-PIB w Warszawie. Podczas cyklicznych szkoleń i spotkań członkowie Stowarzyszenia mają możliwość m.in. wymiany doświadczeń, kontaktu z kadrą dydaktyczną CIOP oraz inspektorami pracy.

Prywatnie jest ojcem trójki dorosłych dzieci i dziadkiem dwójki wnucząt. Na wypoczynek ma niestety niewiele czasu. Ze względu na dużą liczbę wyjazdów służbowych najchętniej wypoczywa w sposób aktywny na własnej działce. Jego hobby to sport, muzyka, fotografia.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2016

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398124