ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 1/2017

Jacek Siewiera

Jacek Siewiera
Jacek Siewiera

Jak doświadczenia zdobyte w działaniach służb mundurowych wiążą się z pierwszą pomocą i bezpieczeństwem pracy? To skomplikowane - odpowiada z charakterystycznym uśmiechem dr n. med. mgr prawa Jacek Siewiera, lekarz od dekady zaangażowany w badania nad wykorzystaniem osiągnięć medycyny w cywilnym bezpieczeństwie i higienie pracy. - Bezpieczeństwo i ochrona w środowisku pracy to interdyscyplinarna nauka łącząca wiedzę pochodzącą z wielu dziedzin życia. Swój postęp na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza zawdzięcza wykorzystaniu narzędzi informatycznych oraz zrozumieniu zaawansowanych technologii. Rozwój tej branży nie byłby jednak możliwy bez wykorzystania współczesnych osiągnięć medycyny. Dotyczy to zarówno pierwszej pomocy, bezpieczeństwa, jak i ratownictwa w zakładach pracy. Od lat jest to przedmiot zainteresowań zawodowych lekarza, prawnika, pasjonata bezpieczeństwa Jacka Siewiery, który stał się też przedstawicielem branży behapowskiej. Podczas ostatniej konferencji miesięcznika ATEST w Jastrzębiej Górze uczestnicy mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu - wprowadzenia do tematu "Organizacja systemu ratownictwa na budowach". Było to mocne wystąpienie, zarówno w formie, jak i w treści.

Doktor pochodzi z Wrocławia, gdzie spędził młodość, chodził do szkół, ukończył studia, ale też, a może przede wszystkim, spotkał na swojej drodze ludzi, którzy przyczynili się do ukształtowania jego wielostronnych pasji zawodowych.

W 2005 roku jako jeden z fundatorów powołał do życia "Fundację Medic", realizującą do dziś zadania statutowe w dziedzinie pierwszej pomocy i ratownictwa. Organizacja ta obecnie prowadzi Ośrodek Ratownictwa i Stanów Nagłych, który współpracuje ze służbami ratunkowymi z przedsiębiorstw o podwyższonym ryzyku, mających w swoich strukturach zakładowe zespoły ratownictwa.

Równolegle z powstaniem Fundacji Jacek Siewiera założył Centrum Ratownictwa - jeden z pierwszych, a dziś największy ratowniczy ośrodek szkoleniowy w kraju, zrzeszający lekarzy, ratowników medycznych oraz ekspertów z różnych dziedzin ratownictwa. Jego misją było upowszechnienie w Polsce doświadczeń oraz procedur ratunkowych wykorzystywanych w krajach Zachodniej Europy oraz Stanach Zjednoczonych na rynku cywilnym. W pierwszych latach działalności firmy okazało się, że oferowana przez Centrum Ratownictwa wiedza była potrzebna w realizacji zadań Polskich Sił Zbrojnych oraz Policji. W okresie utrzymywania kontyngentów wojskowych w Iraku i Afganistanie służby mundurowe stały się jednymi z głównych klientów ośrodka, a wspólne doświadczenia wyniesione z działań wojskowych zostały i są nadal wykorzystywane w cywilnej branży - w bezpieczeństwie środowiska pracy. Dziś korzystają z nich największe przedsiębiorstwa z branży budowlanej, zakłady produkcyjne oraz korporacje w kraju i za granicą.

Po ukończeniu studiów lekarskich Jacek Siewiera w tym samym roku rozpoczął równolegle studia doktoranckie w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz fakultatywne, pięcioletnie studia prawa na Wydziale Administracji Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedmiotem zainteresowań naukowych Jacka Siewiery były prawne aspekty zastosowań współczesnych technologii medycznych, a także bezpieczeństwo pracy i organizacja cywilnych oraz wojskowych systemów ratownictwa.

W wieku 27 lat doktor Jacek Siewiera został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Medalem za Ofiarność i Odwagę" w uznaniu jego zasług w prowadzeniu działań ratunkowych w katastrofie na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich, w której śmierć poniosło 65 osób. Rozmiar tamtej tragedii, a także późniejszy przebieg analiz dotyczących jej przyczyn sprawił, że zespół  Ratownictwa pod kierownictwem doktora Siewiery zaczął angażować cały swój wysiłek, wykorzystując zdobyte już doświadczenie, metodykę szkoleń i treningów służb mundurowych, w bezpieczeństwo pracy w zakładach. Od wielu lat misja realizowana jest z sukcesem, będąc powodem satysfakcji i dumy założyciela Centrum Ratownictwa.

Obecnie Jacek Siewiera powierzył prowadzenie Centrum Ratownictwa swojemu zespołowi, wspierając działania ośrodka na polu naukowym. Sam pełni służbę w Komendzie Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. Jest też biegłym dla potrzeb organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu medycyny oraz bezpieczeństwa.

W czasie wolnym od zawodowych zadań pasje doktora nierozerwalnie związane są z ratownictwem i wodą. Jako jachtowy sternik morski, płetwonurek i lekarz hiperbaryczny bierze udział w przygotowaniu wypraw pozwalających mu zdobywać nowe doświadczenia i wiedzę, które być może w przyszłości znów staną się kamieniem węgielnym zawodowych sukcesów.

W życiu Jacka Siewiery - jak sam mówi - pasja leży u podstaw każdego zawodowego przedsięwzięcia.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398004