ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 3/2017

Maria Żmidzińska

Maria Żmidzińska
Maria Żmidzińska

Maria Żmidzińska pochodzi z Poznania, ale swoje życie zawodowe związała z Warszawą. W roku 1997 podjęła pracę w firmie Trakcja PRKiI SA i nadal w niej pracuje. Kończąc w 2004 roku studia podyplomowe na kierunku menadżer bezpieczeństwa pracy nie sądziła, że bezpieczeństwem pracy będzie się zawodowo tak długo zajmować. Jednak - jak to w życiu bywa - zdecydował przypadek, a precyzyjnie mówiąc jej ówczesny pracodawca, który wykazał się dużą odwagą, powierzając los swoich pracowników niedoświadczonemu behapowcowi. Należy też podkreślić, że w 70-letniej historii firmy Maria Żmidzińska jest pierwszą kobietą szefującą służbie bhp.

Podejmując przed laty nowe wyzwanie - mówi M. Żmidzińska - wiedziałam, że nie będzie łatwo, ponieważ branża kolejowa, z którą związana jest moja firma, jest trudną branżą z uwagi na skomplikowane technologie i związane z nimi zagrożenia. Tu nie ma kompromisów. Warunki pracy wiążą się z licznymi zagrożeniami, a chwila nieuwagi może kosztować życie ludzkie. Ciągła praca w delegacji oraz zmieniające się warunki atmosferyczne także narzucają swoje wymagania. Można powiedzieć, że to praca dla "prawdziwych twardzieli". Dlatego z dużym szacunkiem podchodzę do naszych pracowników, a ich bezpieczeństwo jest dla mnie zawsze sprawą priorytetową.

Od początku swojej pracy w bhp postawiła na jakość i systematyczne podwyższanie kultury bezpieczeństwa. Zdawała sobie sprawę, że aby firma mogła szczycić się mianem lidera rynku kolejowego, a takie były jej zawodowe aspiracje, to musi iść za tym permanentne poprawianie warunków pracy. Przyznaje, że miała też szczęście do szefów - popierali jej pomysły i dawali dużo swobody w działaniu. Dzięki ich przychylności efekty były widoczne, a pracownicy chętnie uczestniczyli w organizowanych konkursach "BHP w firmie", "Pikniku z BHP", różnego rodzaju szkoleniach doskonalących oraz kampanii "Pracuj bezpiecznie". Dużym zainteresowaniem załogi cieszyła się gazetka zakładowa, na łamach której informowali o wydarzeniach w firmie oraz przybliżali zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pracy. Dziś tę rolę komunikacyjną przejął intranet. Tu teraz zamieszczają Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robót, oceny ryzyka i inne dokumenty potrzebne kadrze kierowniczej pracującej na ich budowach na terenie całej Polski.

Jednym ze znaczących osiągnięć, w którym wkład M. Żmidzińskiej był i jest znaczący, była zmiana wizerunku pracowników i co za tym idzie podniesienie ich bezpieczeństwa i komfortu pracy. Peerelowskie waciaki zastąpiła profesjonalna odzież nowej generacji. Wszyscy pracownicy spółki zatrudnieni na budowach wyposażeni są w odzież o podwyższonej widzialności. Dzięki temu nie tylko spełniają wymagania norm, ale przede wszystkim są bezpieczniejsi podczas wykonywania pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Ważne jest również to, że odzież obecnie stosowana spełnia walory użytkowe, takie jak ciepłochronność, odporność na warunki atmosferyczne i wymagania ergonomiczne.

Kolejnym działaniem, które zostało wdrożone na budowach, jest ich jednolite oznakowanie oraz wyposażenie w banery i tablice informacyjne bhp. Za pomocą znaków ostrzegawczych oznakowano miejsca wymagające szczególnej ostrożności oraz zastosowania środków ochronnych. Baner "Przepraszamy za utrudnienia. Budujemy dla Was" spotkał się ze zrozumieniem ze strony użytkowników dróg oraz przejść komunikacyjnych, dlatego na trwałe wpisał się w projekt zaplecza budowy.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem pracy zgodny z PN-N-18001 (OHSAS). System ten co roku poddawany jest audytowi certyfikującemu. Uzyskanie certyfikatu zgodności z normą OHSAS świadczy o tym, że system zarządzania bhp w firmie spełnia wymagania standardu opartego na najlepszych praktykach.

Dla Marii Żmidzińskiej działania na rzecz bezpiecznej pracy w firmie to za mało. W roku 2013 z jej inicjatywy zorganizowano "Konferencję firm budownictwa kolejowego", podczas której swoimi doświadczeniami wymienili się pracownicy służby bhp wszystkich wiodących firm tej branży. Spotkanie to kolejny raz potwierdziło, jak bardzo potrzebna jest możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Lista działań, pomysłów i zmian szefowej i zespołu działu bhp jest długa. Przed nimi podpisanie porozumienia o współpracy dla bezpieczeństwa. To ogromny projekt angażujący różne podmioty rynku kolejowego, dlatego wymaga czasu. Mają jednak nadzieję, że porozumienie wkrótce zostanie podpisane.

Obok życia zawodowego Maria Żmidzińska ma też inne pasje. Jest ciekawa świata, dlatego wraz z mężem dużo podróżuje po Polsce i Europie. Zimą sporo czyta, a latem pielęgnuje działkę w Puszczy Bydgoskiej, gdzie chętnie przyjeżdżają rodzina i przyjaciele. W wolnych chwilach daje drugie życie starym przedmiotom. Odnowione pudełka, kuferki, dzbanki, czajniczki stają się "małymi dziełami sztuki", którymi obdarowuje bliskich i znajomych.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341448