ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 5/2017

Urszula Gawrysiak

Urszula Gawrysiak
Urszula Gawrysiak

Urszula Gawrysiak jest absolwentką Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, gdzie w 1999 roku na wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki ukończyła kierunek Technologia Chemiczna. Wtedy jej zawodowe plany nie były związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wszystkie kolejne dyplomy: studiów podyplomowych w zakresie bhp w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie, pedagogicznych studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie i w 2015 roku tytuł magistra prawa w Uczelni Łazarskiego w Warszawie już robią wrażenie, ale przede wszystkim to potrzeba związana z pracą w branży bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zainteresowanie bezpieczeństwem pracy u Urszuli Gawrysiak pojawiło się na skutek wypadku przy pracy, którego była świadkiem. Pracownik zakładu, w którym zdobywała swoje pierwsze doświadczenia zawodowe, poparzył się kwasem. Bezradność, nieumiejętność pomocy wynikająca z braku wiedzy, a także, a może przede wszystkim, współczucie dla tego człowieka zaprowadziły ją na ścieżkę bhp. Niemal natychmiast po tym zdarzeniu podjęła wspomniane studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Z tego co pamięta, była to chyba druga edycja tych studiów. Po ich ukończeniu podjęła pracę w Państwowej Inspekcji Pracy. Bezproblemowo przeszła wymagane szkolenia i z powodzeniem zdała egzamin na państwowego inspektora pracy. W inspekcji pracy po raz pierwszy miała kontakt z systemem zarządzania bezpieczeństwem pracy. Wtedy też miała przyjemność brać udział w międzynarodowym projekcie, dzięki któremu zobaczyła, jak zarządza się bezpieczeństwem pracy oraz zdrowiem w duńskich szpitalach. To doświadczenie, które do dziś uważa za jedno z ważniejszych w swoim zawodowym życiu, pozwoliło jej zrozumieć, że tworzenie systemów i zarządzanie bezpieczeństwem to jest to, czym chce się profesjonalnie zajmować. Zawodowa przygoda Urszuli Gawrysiak w służbie bhp zaczęła się w 2004 roku od pracy w UPS Polska; były to jednocześnie - pierwszy kontakt z kulturą korporacyjną i nauka zarządzania.

Obecnie pracuje w jednej z największych firm budowlanych w Polsce - Budimex S.A., gdzie kieruje Działem BHP, PPOŻ. i OŚ. Budimex jest firmą o ogromnych możliwościach i potencjale. Rozwija i nieustannie doskonali swój system zarządzania bezpieczeństwem pracy. Zarząd Budimeksu, a szczególnie prezes Dariusz Blocher prezentują pogląd, że bezpieczeństwo pracy jest wartością nadrzędną, którą należy dzielić się z innymi. Dlatego chętnie przekazują swoje standardy i dobre praktyki podwykonawcom i wszystkim, których takie wypracowane rozwiązania i wzorce interesują. Podczas ostatniej konferencji miesięcznika ATEST, w ubiegłym roku w Jastrzębiej Górze, Urszula Gawrysiak dzieliła się swoimi doświadczeniami dotyczącymi m.in. organizacji systemu ratownictwa na budowach i szkoleń pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Okazało się, że w wielu wypadkach, nie tylko na budowach, "jej" przeszkoleni pracownicy potrafili w profesjonalny sposób udzielić pomocy poszkodowanym.

Firma Budimex jest aktywnym uczestnikiem inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w branży budowlanej - Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Razem z pozostałymi członkami Porozumienia podejmują działania mające na celu budowę kultury bezpieczeństwa, uświadamianie zagrożeń związanych z pracą na budowie - a w konsekwencji wyeliminowanie ryzyka. Wspólnym celem Porozumienia jest "0" wypadków.

Z branżą budowlaną Urszula Gawrysiak zetknęła się w zasadzie zupełnie przypadkiem. Poproszono ją o przeprowadzenie postępowania w związku z wypadkiem na budowie. Po tym doświadczeniu spojrzała na budownictwo jako na obszar pełen wyzwań dla służby bhp, gdzie pracują wyjątkowi, twórczy, ale i wymagający ludzie. Ponieważ zawsze lubiła wyzwania, dlatego znalazła się w branży budowlanej.

Z uwagi na politykę odpowiedzialności biznesowej realizowaną przez jej obecnego pracodawcę ma możliwość uczestniczenia w projektach dotyczących wielu dziedzin życia zawodowego. Jednak w szczególności ceni sobie współpracę z kolegami zarządzającymi bezpieczeństwem pracy w największych firmach budowlanych, działających w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Współpraca ta jest niezwykle efektywna, a wymiana doświadczeń nieoceniona.

Wiem, że nie zmienię całego świata - mówi Urszula Gawrysiak - ale mam jednak wpływ na to, co dzieje się jeden metr ode mnie, więc to zmieniam. Mam szczęście współpracować z ludźmi myślącymi podobnie, dla których bezpieczeństwo pracujących na budowie jest priorytetem, wspólnym dobrem.

Bardzo szybko okazało się, że bezpieczeństwo pracy jest jej żywiołem, pracą i pasją, więc wolnych chwil właściwie nie ma, a jeśli się pojawią, wypełnia je podróżami i czytaniem.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398020