ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 7/2017

Maciej Kuśmierz

Maciej Kuśmierz
Maciej Kuśmierz

Maciej Kuśmierz obecnie jest prezesem rodzinnej firmy działającej na polskim rynku wydawniczo-szkoleniowym. Brązowo-pomarańczowe logo SANNORT Sp. z o.o. znane jest bardzo dobrze na rynku szkoleń w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i higieny pracy, ale nie tylko. Odbiorcami usług firmy SANNORT są zarówno duże zakłady produkcyjne, jak i drobni przedsiębiorcy, których dyrektorzy, kierownicy czy właściciele w rozwoju, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i świadomości w zakresie bezpieczeństwa swoich pracowników widzą drogę do sukcesu prowadzonych przez nich firm. Zgadza się to z filozofią prezesa Macieja Kuśmierza, który zawsze powtarza, że firma to ludzie, bo przecież oni ją tworzą i od ich kompetencji, wiedzy i umiejętności zależy, w jakim stopniu sprosta ona wymaganiom stawianym przez zmieniający się rynek. Oferta spółki SANNORT nie ogranicza się tylko do szkolenia osób już pracujących. Organizuje też szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozbawionych wolności, ludzi, którzy gorzej radzą sobie na rynku pracy. Dzięki kursom realizowanym przez SANNORT wielu osobom udało się znaleźć pracę, uzyskać awans zawodowy czy zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności pozwalające im nawet na założenie własnych przedsiębiorstw. Od dwóch lat Maciej Kuśmierz jest również prezesem Stowarzyszenia Promocji Bezpieczeństwa Pracy mającego siedzibę w Tarnobrzegu. Stowarzyszenie to kilkanaście razy finansowało nagrody dla laureatów wyróżnienia ZŁOTE SZELKI, było też inspiratorem propozycji zmian w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, które odbiły się szerokim echem w behapowskim środowisku.

Można by się zastanawiać, skąd u Macieja Kuśmierza, w tych trudnych dzisiejszych czasach, w których liczy się szybki zysk, gdzie niejednokrotnie trzeba walczyć o klienta twardymi metodami, tyle empatii, ciepła i zrozumienia dla ludzkich problemów. To po prostu... życie. Ten, kto wiele przeżył, wiele też rozumie. Maciej Kuśmierz pochodzi z niewielkiego miasta leżącego w południowo-wschodniej Polsce. Od najmłodszych lat był i jest pasjonatem przyrody, kocha ciszę i spokój panujące w nieprzebytych kniejach. Od dziecka wnikliwie obserwował przyrodę: jej prawa, siłę, potęgę i naturalne piękno. Przyroda nauczyła młodego Macieja szacunku i respektu do otaczającego świata. Po skończeniu Liceum Ogólnokształcącego, kiedy nadszedł czas wyboru kierunku studiów, nie miał żadnych wątpliwości - oczywiście był to wydział leśnictwa na Akademii Rolniczej w Krakowie. Decyzji tej przyświecał konkretny cel: chciał chronić to, co ludzkość może bezpowrotnie stracić przez niewłaściwą eksploatację środowiska naturalnego. Miał nadzieję, że uda mu się połączyć towarzyszącą mu od dziecka pasję z pracą zawodową. Jednak los zadecydował inaczej. W 2003 roku podjął pracę u ojca - Stanisława Kuśmierza (współzałożyciela i wieloletniego prezesa firmy TARBONUS). Od tej chwili jego dotychczasowe zainteresowania pomału schodziły na drugi plan. Pod czujnym ojcowskim okiem zdobywał pierwsze doświadczenia w branży szkoleniowej. Nie było łatwo, praca w nowym zawodzie wymagała od niego ogromnego zaangażowania, dyspozycyjności, kreatywności i ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rynku szkoleniowego. W 2006 roku Stanisław Kuśmierz i Maciej Kuśmierz założyli nowy podmiot gospodarczy, który krótko nosił nazwę SANBONUS, a później i do chwili obecnej SANNORT. W 2007 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu.

Praca w branży wydawniczo-szkoleniowej wymaga od niego częstych wyjazdów służbowych, nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmów z dyrektorami, kierownikami w różnych przedsiębiorstwach, którzy mówią o brakach i potrzebach szkoleniowych występujących w ich zakładach. Maciej Kuśmierz mówi o sobie, że jest pomostem łączącym dwa światy: świat specjalistów z różnych dziedzin, którzy mają ogromną wiedzę i umiejętności, i świat ludzi, którzy potrzebują tej wiedzy i tych umiejętności. Wielkim wsparciem dla Macieja Kuśmierza zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym jest rodzina: żona Bernarda (nazywana przez bliskich Benią), z którą wspólnie pracują i syn Jaś.

A co z naturą? Całkowicie o niej zapomniał, nie znajduje już dla niej czasu? Ależ nie, przecież szkolenia zawodowe, poprawa warunków pracy, przestrzeganie norm i przepisów bhp wpływają także na stan środowiska naturalnego. Niestety z wolnym czasem u Macieja Kuśmierza jest bardzo ciężko. Nieustannie w biegu, bo przecież ciągle jest tyle jeszcze do zrobienia. Ale gdy na chwilę przystanie, dostrzega jeszcze piękno tego świata. Potrafi tak po prostu zachwycić się błękitem nieba, śpiewem ptaków, pełnią księżyca czy szumem lasu. A prywatnie mieszka na pięknej polskiej wsi w otoczeniu lasów, jezior i łąk, na których wypasa się stado owiec, którego jest właścicielem.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398044