ATEST Ochrona Pracy

13 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 9/2017

Dagmara Tyc

Dagmara Tyc
Dagmara Tyc

Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z handlem i budownictwem. Zaczynała w przedsiębiorstwie specjalizującym się w biernych zabezpieczeniach przeciwpożarowych w budownictwie, współpracowała z firmami produkującymi lekkie obudowy hal przemysłowych oraz różnego typu rusztowania, i to właśnie z tą ostatnią branżą związała się na dłużej.

Od 2015 roku Dagmara Tyc, jako dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, aktywnie działa w zakresie popularyzacji wiedzy na temat bezpiecznej pracy na wysokości. Oprócz zadań związanych z prowadzeniem i sprawnym funkcjonowaniem biura, zaangażowana jest w działalność statutową Izby, między innymi poprzez publikację artykułów w prasie specjalistycznej, pracę w redakcji kwartalnika "Rusztowania", organizację i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpiecznego użytkowania rusztowań oraz przepisów związanych z branżą, czy też organizację seminariów i konferencji. I edycja ogólnopolskiej konferencji "Rusztowania" odbyła się w kwietniu w Domu Technika w Warszawie; patronem medialnym tego wydarzenia był miesięcznik Atest - Ochrona Pracy. Jednym z głównych celów konferencji jest propagowanie bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach, poprzez przekazanie informacji o rusztowaniach ochronnych, standardach bhp oraz przedstawianie ciekawych rozwiązań konstrukcji rusztowaniowych.

Z ramienia Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań uczestniczy w spotkaniach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych oraz Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

Kwestia ochrony zdrowia i życia ludzi pracujących na wysokości stała się jej bliska, kiedy zajmowała się sprzedażą rusztowań. Widziała wtedy na co dzień, jak wiele firm szuka oszczędności kosztem bezpieczeństwa, rezygnując np. z części środków ochrony zbiorowej, mających wpływ na bezpieczeństwo osób pracujących na konstrukcji rusztowania lub pod nią przechodzących. To pozwoliło jej zrozumieć, że oprócz dostarczania ludziom wiedzy na temat przepisów i zasad bezpieczeństwa trzeba zwiększać ich świadomość dotyczącą zagrożeń, a podczas szkoleń z zakresu użytkowania rusztowań pracować z uczestnikami nie tylko na poziomie wiedzy, ale też postaw. W ramach szkoleń z zakresu eksploatacji i bezpiecznej pracy na rusztowaniach szczególną uwagę zwraca na pokazanie uczestnikom możliwych skutków zaniechań przestrzegania przepisów bhp i uświadomienie im, że czasem drobne z pozoru błędy w tym zakresie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji. Chciałaby, żeby każdy człowiek wychodzący rano do pracy na budowie wracał z niej cały i zdrowy do swojej rodziny i ma nadzieję, że jej praca choć trochę się do tego przyczynia.

Z wykształcenia jest technikiem budownictwa i tłumaczem języka rosyjskiego, z zamiłowania handlowcem i szkoleniowcem; żywioły techniczny i humanistyczny splatają się w jej życiu od zawsze. Na pracę dyplomową w zabrzańskim Technikum Budowlanym wybrała wykonanie projektu biblioteki, za który otrzymała później wyróżnienie na Forum Myśli Technicznej w Katowicach. Jej dyplom na kierunku język rosyjski, na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, dotyczył problematyki przekładu tekstów technicznych na materiale leksyki budowlanej i to właśnie w przekładzie technicznym specjalizowała się później jako tłumacz. Była stypendystką Ministerstwa Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów. Ukończyła semestralne studia w Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie oraz studia podyplomowe o specjalności Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i międzynarodowych w Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Akademię trenera biznesu w Wyższej Szkole Bankowej. Ponieważ głęboko wierzy w ideę nauki przez całe życie, jeszcze w tym roku planuje kontynuować edukację na kierunku Akademia trenera dla zaawansowanych, chcąc rozwijać warsztat pracy szkoleniowca. Prowadzi szkolenia w języku polskim i rosyjskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Bardzo lubi podróże. W życiu prywatnym podróżują z mężem w każdym wolnym czasie, nałogowo czyta książki - od dobrej beletrystyki przez literaturę historyczną aż do pozycji naukowych, chodzi po górach i biwakuje. W kontakcie z przyrodą ładuje akumulatory, gromadząc energię tak bardzo potrzebną w aktywnym życiu zawodowym. Lubi fotografować naturę, nocne niebo i łapać w kadrze ludzkie emocje. Od urodzenia mieszka na Śląsku i choć nie jest Ślązaczką z pochodzenia, czuje się mocno związana z tym regionem. Biuro ma w Warszawie, a pracuje na terenie całej Polski i nie tylko, spełniając w pewnym sensie marzenie o połączeniu podróżowania z pracą zawodową. Chciałaby dobrze poznać Polskę oraz zwiedzić całą Europę. Zdaniem Dagmary Tyc znajomość mowy ojczystej drugiego człowieka otwiera jego serce i pozwala poznać jego świat, dlatego intensywnie pracuje nad pogłębieniem znajomości języków obcych.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58314473