ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 10/2017

Mariusz Łapiński

Mariusz Łapiński
Mariusz Łapiński

Absolwent Politechniki Lubelskiej, gdzie studiował technologię i organizację budownictwa oraz studiów podyplomowych - ergonomia i bezpieczeństwo pracy na Politechnice Warszawskiej. Już podczas studiów podjął pracę w Fabryce Łożysk Tocznych w Kraśniku, na wydziale kulek łożyskowych, gdzie był kowalem kucia na zimno i jak twierdzi, to praca na produkcji wykuła jego zawodową osobowość. Od początku starał się pracować nie tylko schematycznie i odtwórczo, co wymuszał proces, ale też w sposób, który zmniejszał jej uciążliwość. Dostrzegł to ówczesny kierownik produkcji i skierował go do Działu Bezpieczeństwa, Higieny i Warunków Pracy, gdzie karierę rozpoczął jako kierownik sekcji kontroli i analiz działu BHiWP. Chłonął i wdrażał nowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pracy, a fabryka stanowiła duże pole do działania: 2600 pracowników, ponad 700 stanowisk pracy, produkcja maszyn, energii, kolej, budownictwo itp. W 2000 r. objął stanowisko kierownika działu BHiWP. W ramach programu dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy SMIP II, realizowanego przez PIP we współpracy z CIOP, również w 2000 r. jego fabryka przystąpiła do wdrożenia i certyfikacji systemu, a Mariusz Łapiński go realizował. Systemowe podejście do bhp odmieniło fabrykę oraz wpłynęło na jej rozwój nie tylko w zakresie bezpieczeństwa pracy. W 2003 r. fabryka otrzymała dyplom za zajęcie I miejsca w kategorii dużych przedsiębiorstw w konkursie organizowanym przez PIP "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Dyplom uznania od inspekcji pracy z okazji 50-lecia działalności służby bhp za osiągnięcia w dziedzinie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy otrzymał też M. Łapiński. Miał wtedy 30 lat i był najmłodszym uhonorowanym pracownikiem służby bhp w Polsce. W latach 2007-2012 współorganizował z PIP w Lublinie cykl seminariów w ramach projektu pod patronatem wojewody lubelskiego "Chcemy bezpiecznie pracować w Lubelskiem". W 2007 r. podjął współpracę z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, gdzie do dziś jest wykładowcą na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem pracy, podobnie w filii Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W 2008 r. został ekspertem bhp certyfikowanym przez CIOP. W 2009 r. zmienił pracodawcę; nowym wyzwaniem stał się Herbapol-Lublin S.A., gdzie objął stanowisko głównego specjalisty ds. bhp, ppoż. i OC. Rok później Herbapol uplasował się na I miejscu w okręgu lubelskim w kategorii dużych przedsiębiorstw w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". To był też rok, w którym podjął współpracę z Herbapolem Warszawa oraz założył własną działalność doradczą pod nazwą BHP KOMPLET. Współpracuje z Herbapolami, Polfą Lublin, Cersanitem, firmą Stock. Wspiera również mniejszych przedsiębiorców, takich jak GT85 Polska, Forner czy Europlast, którzy prężnie rozwijają działalność na rynku polskim i zagranicznym. Osiągnął kolejny etap, ale czuł potrzebę zrobienia czegoś więcej. Taką możliwość dała firma Stock, w której powstała koncepcja Dni Bezpieczeństwa, podczas których pracownicy w sposób aktywny zwiększają swoje kompetencje i świadomość. Projekt z roku na rok rozwija się, a co najważniejsze budzi zainteresowanie innych pracodawców. Z podobnymi sobie pasjonatami bezpieczeństwa M. Łapiński w 2015 r. założył konsorcjum SAFETY TEAM, którego motto brzmi "Jesteś świadomy - jesteś bezpieczny". W 2017 r. minęło 20 lat jego pracy w służbie bhp. Napawa go to dumą, bo zawodowo osiągnął wiele. Uważa, że bardzo zmieniło się podejście pracodawców i pracowników do zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, w tym bezpieczeństwem pracy. Pracownicy, jego zdaniem, są coraz bardziej świadomi, jaki wpływ na ich pracę i życie mają warunki pracy, a pracodawcy zdecydowanie bardziej zaangażowani w zarządzanie bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo w pracy przestaje być prawnym obowiązkiem, a staje się integralnym, istotnym elementem zarządzania. Dostrzegana jest zależność między wykwalifikowanym, bezpiecznym i zdrowym pracownikiem a rozwojem firmy. Aby takie przemiany obejmowały coraz większą liczbę pracodawców, niezbędne jest ciągłe podnoszenie świadomości, istoty bezpieczeństwa pracy.

Wszystko to nie byłoby możliwe do osiągnięcia, gdyby nie wsparcie rodziny, szczególnie żony Beaty. Z dumą patrzy na synów Konrada i Szymona i ma nadzieję, że jest dla nich wzorem do naśladowania, tak jak dla niego byli rodzice. Wzorce czerpał też od mentorów, którymi byli i są Dariusz Okraska i Andrzej Kowalkow z firmy Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji "SYSTEM" oraz nadinspektor pracy Krzysztof Goldman z OIP w Lublinie.

Pasje Mariusza Łapińskiego to: bezpieczeństwo pracy, psychologia człowieka i świat zwierząt. Lubi polskie kino. Słucha muzyki i gra na perkusji. Jeżeli tylko znajdzie czas pływa, gra w siatkówkę. Uwielbia spotkania w męskim gronie przy bilardzie.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398277