ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 3/2018

Anna Łuczak

Anna Łuczak
Anna Łuczak

Doradcą ds. przewozu towarów niebezpiecznych DGSA jest od 2005 roku. Przygodę z bezpieczeństwem i higieną pracy Anna Łuczak rozpoczęła od niefortunnego zdarzenia w uczelnianym laboratorium podczas prowadzenia badań związanych z przygotowywaną pracą magisterską na wydziale chemii w Politechnice Łódzkiej. Oparzenie prawej dłoni kwasem dibromooctowym uniemożliwiło przez pewien czas pracę w laboratorium i zmusiło do poszukiwań innej pracy, ale też przyczyniło się do zainteresowania tematem bezpieczeństwa chemicznego, etykietowania opakowań i dokumentacją idącą za produktem chemicznym. Decyzja o podjęciu studiów chemicznych, przyznaje, była nieco przypadkowa, jednak studia okazały się ciekawe i umożliwiły pracę w bardzo wąskiej, ale dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Od 2002 roku przez kolejne dwanaście lat mgr inż. Anna Łuczak związana była z THETA Doradztwo Techniczne, gdzie specjalizowała się w przygotowywaniu kart charakterystyki dla substancji i mieszanin chemicznych oraz bezpieczeństwie w transporcie drogowym, morskim i lotniczym. Przygotowanie kart charakterystyki wymaga znajomości nie tylko zasad klasyfikacji i oznakowania produktu chemicznego, ale również między innymi znajomości zasad bezpiecznego postępowania z substancjami i mieszaninami, zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, takich jak najwyższe dopuszczalne stężenia w miejscu pracy, możliwość wspólnego magazynowania chemikaliów i występowania niebezpiecznych reakcji chemicznych, dobór środków ochrony indywidualnej i wiedzy z zakresu prawidłowego oznakowania miejsc magazynowania. Powiązanie tych wszystkich tematów nierozerwalnie związanych z ogólnie pojmowanym bezpieczeństwem chemicznym oraz wymagania klientów, wynikające z ich potrzeb związanych z prowadzoną działalnością, skierowały jej zainteresowania na szeroko postrzegane kwestie bezpieczeństwa i w pewnym sensie wymusiły decyzję o podjęciu studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Łódzkiej. Ukończenie tych studiów pozwoliło na rozszerzenie profilu zawodowego i sformalizowanie doświadczenia i wiedzy nabytych przez lata pracy.

Od doradcy DGSA, klient - mówi Anna Łuczak - niezależnie od profilu prowadzonej działalności czy wielkości przedsiębiorstwa, oczekuje całościowego, szerokiego spojrzenia na zagadnienie. Mówimy tu więc o doradztwie ściśle związanym z transportem, a w tym między innymi o szkoleniach kierowców przewożących towary niebezpieczne, ale też należy pamiętać o wcześniej już wspomnianych przepisach bhp, a dalej o znajomości wymagań rozporządzeń unijnych w zakresie wprowadzania produktów chemicznych do obrotu - w tym REACH i CLP oraz o wymaganiach dla odpadów.

W tak szerokim doradztwie konieczna jest współpraca z innymi specjalistami. Takie możliwości daje np. Stowarzyszenie S-DGSA - Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, do którego Anna Łuczak należy i w którym pełni rolę członka komisji rewizyjnej.

Połączenie doradztwa poprzez prowadzenie własnej działalności w ramach firmy DGSA.info oraz innych zawodowych zobowiązań z wychowaniem trójki wspaniałych dzieci to nie lada wyzwanie. Sprostać mu można dzięki dobrej organizacji pracy, codziennego życia, konsekwencji oraz odpowiedzialności. Nie zawsze jest to łatwe, ale Anna Łuczak daje radę i podkreśla, że to jest też powodem satysfakcji i spełnienia, do którego w większości dążymy.

W swoim zawodowym życiu kieruje się zasadą, że na początku i na końcu każdego zadania czy problemu jest człowiek i to od człowieka najwięcej zależy. Kontakt z wieloma ludźmi, zajmującymi się różnymi zagadnieniami, wykonującymi różne czynności i mającymi różne zakresy odpowiedzialności, daje duże możliwości rozwoju i jest inspiracją do konstruktywnego działania.

Ogromną radość daje jej także praca z dziećmi, które z dużym zaciekawieniem słuchają o cysternach, rafineriach, materiałach wybuchowych i niebezpieczeństwach chemicznych czyhających również w ich domach. W przyszłości chciałaby rozszerzyć swoją działalność o pracę z dziećmi właśnie w zakresie bezpieczeństwa chemicznego, tak aby zachęcić najmłodszych oraz ich rodziców do czytania etykiet, ulotek czy instrukcji dołączanych do produktów. Nie lada wyzwaniem może być również praca z dziećmi w zakresie innych obszarów bezpieczeństwa i higieny pracy, np. przy pracy na wysokości czy związanej z zagadnieniami ergonomii. By polskie społeczeństwo stało się świadome niebezpieczeństw towarzyszących człowiekowi na każdym etapie dorastania, edukację należy rozpocząć już w wieku przedszkolnym. Wtedy dorosły człowiek, pracownik nie będzie zastanawiał się czy stosować środki ochrony indywidualnej, to najzwyczajniej będzie odruch oparty na wiedzy.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341552