ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 5/2018

Mariusz Trzaska

Mariusz Trzaska
Mariusz Trzaska

Droga na stanowisko specjalisty ds. bhp w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN nie była prosta. Wykształcenie i zawód zdobyte w szkole średniej okazały się rozmijać z jego zainteresowaniami. Szukanie właściwego celu w pierwszej kolejności zaowocowało zdobyciem uprawnień do pracy w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dwa lata nauki w Medycznym Studium Zawodowym rozbudziły wprawdzie zainteresowanie szeroko rozumianymi tematami bezpieczeństwa i higieny, lecz nie w stopniu skutkującym podjęcie pracy w tej instytucji. Prawdziwa przygoda z bhp rozpoczęła się w trakcie zdobywania uprawnień technika bhp w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Rzeźniczej w Krakowie. To tam pojawiła się prawdziwa chęć do pracy właśnie w tym zawodzie. Zawsze starałem się być przyzwoitym uczniem i utrzymywać jakiś poziom - żartuje Mariusz Trzaska - ale dopiero tam uwierzyłem w sens tego co robię. Zależało mi na każdym wyniku, stopniu i stałem się chyba prawdziwym prymusem. Ogromna w tym zasługa wykładowcy i opiekuna roku mgr. inż. Kazimierza Mastka. Myślę, że to przede wszystkim jemu zawdzięczam to gdzie dzisiaj jestem i czym się zajmuję.

Kolejny etap to studia na Wydziale Prawa i Administracji UJ, w trakcie których podjął pracę w tzw. departamencie windykacji jednego z dużych banków. Te niespełna 3 lata, które nazywa stacją przesiadkową, też postrzega jako czas zdobywania doświadczenia i określonych umiejętności. Tam nauczył się prowadzenia trudnych rozmów i negocjacji, ponieważ rozmówcami jego zazwyczaj byli dłużnicy. W 2007 roku pojawia się wreszcie okazja zatrudnienia w służbie bhp. Instytut Fizyki Jądrowej PAN poszukiwał pracownika, który poprowadziłby komórkę oraz w pierwszej kolejności uporządkował sprawy dostosowania maszyn do minimalnych wymagań. Mariusz Trzaska bez zastanowienia podejmuje tę pracę i uzupełnia wykształcenie na studiach podyplomowych na Politechnice Krakowskiej. Maszyny to pierwszy poważny temat, jakim się zajmuje i z którym już w zasadzie się nie rozstaje. W IFJ PAN koordynuje prace zespołowe, a po pewnym czasie bezpieczeństwem maszyn zajmuje się też poza miejscem stałego zatrudnienia. Szkolenia tematyczne, audyty oraz udział w zespołach eksperckich, zajmujących się oceną i dostosowaniem maszyn oraz linii produkcyjnych do określonych wymagań, pozwalają mu odwiedzić liczne zakłady z różnych obszarów gospodarki oraz poznać ciekawych ludzi. Ale również dzięki Instytutowi miał okazję poznać ciekawe miejsca, a nawet w nich pracować. Do takich zalicza np. ośrodek badawczy CERN, gdzie przez pół roku pracował w polskim zespole technicznym przy "wielkim zderzaczu" w tunelu LHC (zdjęcie). Praktycznie każdego dnia przemierzał spory odcinek tego tunelu (niekiedy nawet 10 km) na rowerze - wspomina z uśmiechem. Mieszkając w ośrodku CERN w wolnych chwilach rekreacyjnie biegał i marzyło mu się obiegnięcie, liczącego około 27 km tunelu LHC. Niestety nie udało się tego zrealizować, ale wszystko jeszcze przed nim. Zaliczył natomiast półmaraton po dróżkach samego ośrodka, rysując tym samym coś w rodzaju mapy, zarejestrowanej przez jego zegarek biegowy. Mariusz Trzaska mocno identyfikuje się z Instytutem. Uważa, że zajmowane stanowisko daje szerokie możliwości rozwoju, ale i wymaga go w wielu kierunkach jednocześnie. W ramach swoich obowiązków koordynuje też zadania zakładowego zespołu pierwszej pomocy, który przed kilku laty zbudował w zasadzie od podstaw. Od pewnego czasu odpowiedzialny jest również za sprawy ochrony przeciwpożarowej, więc pracy naprawdę mu nie brakuje. Najwięcej satysfakcji czerpie z prowadzonych kursów i szkoleń, a tych w IFJ PAN jest dużo. Oprócz pracowników podlegają im studenci, doktoranci, praktykanci i stażyści. Karty szkoleń wstępnych z jednego roku potrafią zapełnić pokaźny segregator. Również profesorowie bywają wdzięcznymi i zaangażowanymi słuchaczami. Instytut w ostatnich latach prężnie się rozwija. To właśnie tu powstaje pierwsze i na razie jedyne w Polsce Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej, gdzie wiele ciężkich schorzeń nowotworowych można leczyć przy użyciu, wytwarzanej przez akcelerator (cyklotron), wiązki protonów. Metoda ta jest znacznie skuteczniejsza i przede wszystkim mniej degradująca dla organizmu pacjenta. Na co dzień w pracy M. Trzaska stara się być zawsze otwarty na uwagi i sugestie szeregowych pracowników. Uważa, że w wielu przypadkach to właśnie oni mogą być najlepszym źródłem informacji i pomysłów na rozwiązanie pojawiających się problemów. Poza tym wymagania z zakresu bhp, szczególnie wprowadzające pewne ograniczenia i obowiązki, najskuteczniej funkcjonują tam, gdzie pracownicy są przekonani o ich słuszności, a nie przymuszani do ich stosowania. Bezpośrednie relacje z pracownikami, skutkujące wzajemnym szacunkiem, a nawet sympatią to drugie źródło jego satysfakcji. Docenienie pracy służby bhp przez pracodawcę jest bez dwóch zdań istotne, ale nic nie daje takiej satysfakcji, jak docenienie jej przez pracowników - podsumowuje Mariusz Trzaska.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341557