ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 6/2018

Natalia Schmidt-Polończyk

Natalia Schmidt-Polończyk
Natalia Schmidt-Polończyk

Adiunkt na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Swoje zainteresowania naukowe skupiła wokół tematyki bezpieczeństwa i wentylacji w tunelach drogowych, co zaowocowało pracą doktorską "Ocena możliwości stosowania wentylacji wzdłużnej w długich tunelach drogowych", którą obroniła w 2016 r. Jeden z piękniejszych, jej zdaniem, okresów życia (studia) również związała z Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH, który ukończyła pracą magisterską w specjalności: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa. Badania do pracy magisterskiej prowadziła w Austrii, analizując systemy wentylacji hybrydowej w budynkach jednorodzinnych. Kolejny etap edukacji to studia doktoranckie na Akademii Górniczo-Hutniczej, podczas których bardzo miło wspomina okres działalności w Grupie Naukowej Pro Futuro, którą w 2014 r. miała przyjemność prowadzić. Najcenniejszą "zdobyczą" tej aktywności, zdaniem Natalii Schmidt-Polończyk, są bez wątpienia przyjaźnie, które trwają po dzień dzisiejszy.

Dziedzinę, którą zgłębia naukowo, wybrała poniekąd łącząc zainteresowania taty, który zajmuje się m.in. bezpieczeństwem pożarowym i dziadka, który swoją pracę doktorską poświęcił tematyce obiektów inżynierskich.

Misją Natalii, jak sama określa, jest podnoszenie świadomości na temat prawdopodobnych zagrożeń oraz propagowanie bezpiecznych zachowań m.in. wśród osób użytkujących tak specyficzne obiekty, jakimi są tunele komunikacyjne. Obecnie prowadzi badania naukowe w zakresie bezpiecznej ewakuacji użytkowników tuneli drogowych, z których najciekawsze są te prowadzone w skali rzeczywistej. Badania empiryczne są bardzo cenne dla rozwoju nauki, dostarczają wiedzy o zjawiskach czy procesach najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. W 2016 r. wraz z zespołem badawczym przeprowadziła eksperyment ewakuacji 50 osób z autokaru w warunkach zadymienia w tunelu Emilia w Lalikach. Kolejny eksperyment z udziałem 100 osób odbył się w ub. roku w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Zbadano wtedy wiele ciekawych zależności, z których najważniejsze to m.in. zachowanie się uczestników eksperymentu w warunkach zadymienia, wpływ niskiego poziomu widoczności na prędkości poruszania się, odziaływanie infrastruktury tunelu na proces ewakuacji, podejmowanie decyzji o rozpoczęciu ewakuacji, wybór drogi ewakuacyjnej czy też interakcje pomiędzy ewakuującymi się osobami. Wyniki tych badań pozwalają na lepsze zrozumienie zachowań uczestników wypadków i pożarów w tunelach drogowych. Niezwykle zgrany zespół, w którym pracuje Natalia, planuje kolejne eksperymenty ewakuacji w warunkach zadymienia w kościele czy samolocie.

Kolejne podjęte prace badawcze dotyczą diagnozy stanu wiedzy polskiego społeczeństwa na temat zachowań w tunelach drogowych w różnych sytuacjach, w tym awaryjnych. W tym celu przeprowadzono badania ankietowe na grupie nieco ponad 500 osób. Obecnie trwają analizy statystyczne, które pozwolą ocenić wiedzę na temat zasad zachowania się w tunelu drogowym podczas różnych sytuacji i zdarzeń, co w efekcie przełoży się na utworzenie odpowiedniego program edukacyjnego.

Od 2018 r. Natalia Schmidt-Polończyk działa w Fundacji Kultury Bezpieczeństwa, pełniąc funkcję przewodniczącej Rady Programowej. Organizacja ta ma na celu uświadamianie społeczeństwa na temat ich własnego bezpieczeństwa nie tylko w pracy, ale w każdym aspekcie codziennego życia. Projekty tworzone przez członków Fundacji skierowane są zarówno do pracowników, osób dorosłych, młodzieży, jak i do najmłodszych. Fundacja ma na celu budowanie kultury bezpieczeństwa na każdym etapie życia, wykorzystując do tego innowacyjne i bardzo ciekawe metody przekazywania wiedzy.

Z bezpieczeństwem dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk związana jest również dydaktycznie, co według niej jest jednym z przyjemniejszych "obowiązków" pracy nauczyciela akademickiego. Szczególną uwagę kładzie na praktyczny aspekt zdobywanej przez studentów wiedzy. Twierdzi, że: nie ma studentów niezainteresowanych problematyką bezpieczeństwa, wszystko zależy od sposobu przekazywania wiedzy i metod zaciekawienia, zaangażowania oraz motywowania studentów do czynnego udziału w zajęciach. Prowadzi też zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy realizowanych w AGH oraz jest promotorką prac inżynierskich i magisterskich głównie w tematyce bezpieczeństwa.

Prywatnie Natalia to energiczna osoba, ze zdecydowanie za dużą ilością pomysłów - twierdzi Piotr, mąż Natalii. Z wielką pasją jeździ konno i z łezką w oku wspomina piękny okres, gdy wraz z mężem tworzyli parę turniejową tańców towarzyskich, z których najbardziej ukochała walca angielskiego. W wolnych chwilach "ucieka" do przyjaciół i z zaangażowaniem zgłębia wiedzę w zakresie polskiego malarstwa.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398194