ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 12/2018

Marcin Krause

Marcin Krause
Marcin Krause

Jest nauczycielem akademickim, który zajmuje się ochroną życia i zdrowia człowieka w środowisku pracy, a jego podstawowym miejscem pracy jest od 21 lat Politechnika Śląska.

Z wykształcenia technik górnik (Technikum Górnicze w Zabrzu ukończył z wyróżnieniem w 1991 r.) oraz magister inżynier górnik (studia jednolite magisterskie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z wyróżnieniem ukończył w 1997 r.) ewoluował w kierunku dostosowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do specyfiki różnych obszarów gospodarki narodowej (nie tylko górnictwa, edukacji czy szkolnictwa wyższego). Od początku swojej działalności zawodowej związany jest z edukacją i kształceniem, stale podnosi oraz rozszerza swoje kompetencje naukowe i dydaktyczne. Po ukończeniu dziennych studiów doktoranckich i uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych (obronił rozprawę doktorską także z wyróżnieniem na Politechnice Śląskiej w 2002 r.) rozpoczął pracę naukową na stanowisku adiunkta na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Jako nauczyciel akademicki (czyli zarówno naukowiec, jak i dydaktyk) identyfikuje się wprost z obszarem bezpieczeństwa i zdrowia w środowisku pracy, a zdecydowana większość jego badań i publikacji oraz zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych właśnie dotyczy bhp. Jego zainteresowania naukowo-dydaktyczne obejmują m.in. obszary dotyczące: zagrożeń w środowisku pracy, oceny ryzyka zawodowego, analizy wypadków przy pracy, edukacji i szkoleń, systemów zarządzania, zarządzania bezpieczeństwem, nauki o bezpieczeństwie. Prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych (obecnie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w latach 1997-2011 na jednolitych studiach magisterskich) i studiach podyplomowych dotyczą zarówno zagadnień ogólnych, jak i szczegółowych. Wśród wielu przedmiotów należy wymienić m.in.: badanie wypadków i kontrolę stanu bhp, bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo pracy i ergonomię, bezpieczeństwo pracy w górnictwie, ocenę ryzyka zawodowego, podstawy prawne ochrony pracy, zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Nie boi się wyzwań edukacyjnych, podejmuje pracę wykładowcy na różnych uczelniach kształcących kadry na potrzeby służby bhp. Najdłużej przygoda trwa z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, gdzie współpraca trwa od 2002 roku. Przykładowo inne uczelnie to: Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (2006-2008), Akademia Finansów w Warszawie (2006-2008), Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu (2011- 2013), Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu (2009-2011 i 2013-2014). Do innej działalności na rzecz ochrony pracy można zaliczyć m.in. następujące funkcje społeczne: redaktor czasopisma "Praca Zdrowie Bezpieczeństwo" (2003-2011), członek Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz BHP i Bezpieczeństwa Środowiskowego z siedzibą w Katowicach (1998-2011), członek Stowarzyszenia Ochrony Pracy z siedzibą w Warszawie (oddział w Katowicach, od 2006 r.), pełnomocnik dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (Politechnika Śląska, od 2010 r.).

Na dorobek naukowy dr. Marcina Krause składają się m.in. referaty i publikacje naukowe (odpowiednio 130 i 216), w tym m.in.: monografie i podręczniki (8), rozdziały w monografiach (67), publikacje w czasopismach (127), kierownictwo i udział w pracach naukowo-badawczych (34). Jego dorobek dydaktyczny obejmuje m.in. autorstwo programów nauczania i prowadzenie zajęć dydaktycznych dla kilkunastu nowych przedmiotów na studiach wyższych, a także prowadzenie prac dyplomowych na studiach I i II stopnia (odpowiednio 436 i 161 prac). Jest autorem następujących książek: Podstawy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie (2006), Ocena ryzyka zawodowego - wymagania, wytyczne, przykłady (2008), Bezpieczeństwo i higiena pracy - podstawowe wymagania i wytyczne (2011, 2012), Zasady doboru metod oceny ryzyka zawodowego w aspekcie zróżnicowanego oddziaływania niebezpiecznych i szkodliwych czynników środowiska pracy w kopalniach (2012), Analiza stanu bhp i analiza wypadków w przedsiębiorstwie (2014, 2015), Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy (2014), Bezpieczeństwo pracy pracownika socjalnego - niech ktoś nas wysłucha (2016), Podstawy badań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (2018). Doktor M. Krause wśród otrzymanych nagród i wyróżnień ceni sobie najbardziej: Odznakę Honorową Zasłużony dla Ochrony Pracy, nadaną przez Głównego Inspektora Pracy w 2017 r., Indywidualne i Zespołowe Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej za działalność naukową (2000, 2003, 2013), dydaktyczną (2004, 2015) i organizacyjną (2009, 2011, 2012).

Jest wielkim pasjonatem sportu i rekreacji, które traktuje jako doskonały relaks fizyczny i psychiczny, łącząc uprawianie różnych dyscyplin sportu, np. tenisa stołowego i sportów siłowych.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398488