ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 1/2019

Małgorzata Tarczoń

Małgorzata Tarczoń
Małgorzata Tarczoń

Małgorzata Tarczoń jest absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła pielęgniarstwo ze specjalnością fizjoterapia i rehabilitacja medyczna na Wydziale Ochrony Zdrowia. Zawodowo związana jest z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie. Pracuje jako pielęgniarka anestezjologiczna na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej.

W swojej pracy zawodowej obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów ze schorzeniami występującymi w obrębie klatki piersiowej w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym. Praca w sektorze opieki zdrowotnej i ciągłe zmiany, jakie zachodzą w tej dziedzinie motywują ją do uzupełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co zaowocowało ukończeniem w 2012 roku specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii. Dostrzegając potrzebę ciągłego doskonalenia ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Służbą Zdrowia w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz studia podyplomowe Zarządzanie Personelem na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. Chcąc rozwijać swoje umiejętności i zdobywać wiedzę, którą się dodatkowo zainteresowała, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH. W ramach studiów ukończyła także kurs pedagogiczny przygotowujący do szkolenia osób dorosłych oraz odbyła szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia. Wielokrotnie uczestniczyła w różnych kursach i szkoleniach nie tylko z zakresu medycyny, ale również bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ukończeniu studiów podyplomowych w dziedzinie bhp dołączyła do grona Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Aby uzupełnić wiedzą merytoryczną swoje zainteresowania i pasje związane z bhp w kolejnym etapie uzyskała tytuł inspektora ochrony przeciwpożarowej w Krakowskiej Szkole Aspirantów Pożarnictwa.

Bardzo miło wspomina udział w międzynarodowych konferencjach: "Nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem w krajach UE" w Krakowie oraz "Współczesne zagrożenia w miejscu pracy - aspekt teoretyczny i praktyczny" w Rzeszowie. Była to, jej zdaniem, potężna dawka profesjonalnej behapowskiej wiedzy.

Cennym źródłem informacji i świetną okazją do zapoznania się z nowościami w technologiach i produktach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz skorzystania z rad ekspertów wielu firm i instytucji był dla niej udział w konferencjach "Bezpieczeństwo w świecie 4.0 ", która odbyła się w Warszawie podczas II Ogólnopolskiego Forum Służby BHP oraz "Bezpieczeństwo pracy - nowe kierunki" w Katowicach. Rozpoznawalność w środowisku przyniósł jej udział w konferencji "Bezpieczeństwo Pracy - edukacja i dobre praktyki" zorganizowanej z okazji jubileuszu 20-lecia kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie, we wrześniu 2018 roku. Podczas konferencji w sesji posterowej zaprezentowała opracowanie: "Charakterystyka zranień ostrymi narzędziami medycznymi w podmiocie leczniczym". Za cykl artykułów "Środowisko pracy personelu medycznego", które ukazywały wieloaspektowe problemy zagrożeń zawodowych pracowników opieki zdrowotnej, otrzymała wyróżnienie ZŁOTE SZELKI w kategorii "autor najlepszego artykułu zamieszczonego na łamach miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy w 2017 roku" i dołączyła do liczącego już 71 osób grona laureatów ZŁOTYCH SZELEK. Dopiero otrzymanie tak zacnego wyróżnienia, mówi, uświadomiło jej, że zainteresowanie bezpieczeństwem i higieną pracy nie zaczęło się od studiów podyplomowych w zakresie bhp, ale znacznie wcześniej. Tak naprawdę bezpieczeństwem i higieną pracy zainteresowała się pisząc swoją pracę magisterską na kierunku pielęgniarstwo. Tematem jej pracy była "Ocena warunków pracy w oddziale chirurgicznym przez personel pielęgniarski". Analizowała w niej warunki pracy średniego personelu medycznego w oddziałach chirurgicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Interesuje ją literatura sensacyjna, lubi powieści kryminalne oraz książki psychologiczne. Czytanie to dla niej świetna forma relaksu. Latem dużo podróżuje, docierając często do miejsc nieznanych i zapomnianych w różnych zakątkach świata. Wypoczywa podczas spacerów w lesie i nad brzegiem morza. U ludzi ceni odpowiedzialność i bezinteresowność. Chętnie pomaga tym, którzy potrzebują pomocy. Rodzice nauczyli ją wiary we własne siły i wytrwałości w dążeniu do założonych celów - dziękuje im za wsparcie przy każdym kolejnym przedsięwzięciu.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398358