ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 9/2019

Piotr Kmiecik

Piotr Kmiecik
Piotr Kmiecik

Kariera zawodowa Piotra Kmiecika od początku związana jest z budownictwem. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Ostrzeszowie studiował na Politechnice Wrocławskiej na kierunku budownictwo - w specjalności inżynieria budowlana (specjalizacja konstrukcje budowlane) i równolegle na drugim fakultecie zrobił specjalizację budowlano-menadżerską.Zawodowo związany jest z branżą rusztowań. Początkowo pełnił funkcje inżyniera budowy, nadzorując pracę brygad monterskich - m.in. podczas realizacji wielofunkcyjnego kompleksu Złote Tarasy w Warszawie. Zdobyte doświadczenie pozwoliło mu, już jako specjaliście ds. szkoleń, na przekazywanie wiedzy na szkoleniach. W celu rozszerzenia swoich kompetencji, ukończył podyplomowe studium pedagogiczne na Politechnice Wrocławskiej i podyplomowe studium w zakresie zarządzania bhp w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W tym czasie rozpoczął też pracę w pracowni projektowej, sporządzając m.in. dokumentację techniczną rusztowań (plany montażu, obliczenia statyczne, dokumentację towarzyszącą - instrukcje bezpiecznego wykonywania robót itp.).

Wtedy właśnie - mówi P. Kmiecik - zdałem sobie sprawę, jak mocno projektowanie techniczne związane jest z wiedzą na temat bezpieczeństwa pracy. To już na tym etapie powstają pierwsze wytyczne związane z właściwą organizacją pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomią.

Poznanie regulacji prawnych z zakresu bhp oraz umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce budowlanej, ułatwiły mu rozpoczęcie działalności publikacyjnej. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach branżowych. Początkowo były to teksty na łamach kwartalnika "Rusztowania" (czasopismo Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań - PIGR), a następnie ATESTU, Inspektora Pracy, Przeglądu budowlanego, Materiałów budowlanych, Inżyniera Budownictwa.

Prawdziwej wymiany wiedzy na tematy inżynieryjno-techniczne oraz bhp doświadczył podczas prowadzenia kursów zawodowych na uprawnienia "montera rusztowań" (ośrodki posiadające akredytację Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - IMBiGS) oraz kursów pozwalających uzyskać kompetencje "Specjalisty nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań" (PIGR).

Spotkania podczas kursów i seminariów umożliwiają konfrontację przepisów prawnych i zapisów norm z różnym poziomem doświadczeń osób szkolących się. Zadziwiające jest jak odmienne spojrzenie na konkretny zapis prawny może mieć monter rusztowań, osoba z nadzoru, pracownik służby bhp, projektant, pracodawca, inspektor PIP czy prawnik. Te różne spojrzenia na zagadnienia związane z montażem i eksploatacją rusztowań (czy szeroko pojętym procesem budowlanym), pozwoliły mi na wyrobienie sobie obiektywnych opinii, czym dzielę się podczas seminariów czy w publikacjach - mówi P. Kmiecik.

Wiedza ta sprawdziła się również w systemowym podejściu do zarządzania jakością, bhp i ochroną środowiska. Pełnił bowiem funkcję pełnomocnika zarządu ds. jakości (ISO 9001) oraz był audytorem wewnętrznym bhp (OHSAS 18001). Te działania miały szczególne zastosowanie w obszarze budownictwa przemysłowego (zwłaszcza na budowach, gdzie wymagany jest system zarządzania SCC/VCA).

Kontynuując rozwój w obszarze projektowania konstrukcji, zdobył uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Zamiłowanie do zagadnień z zakresu teorii konstrukcji budowlanych spowodowało, że wrócił na uczelnię - tym razem jako doktorant. Po kilku latach uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w dyscyplinie naukowej budownictwo, w Instytucie Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Działalność naukowa zaowocowała licznymi publikacjami z obszaru zespolonych konstrukcji żelbetowych typu beton-beton, jednak największe zainteresowanie budzą w nim konstrukcje tymczasowe wykonane z rusztowań.

Obecnie jest kierownikiem pracowni projektowej. Kontynuacja tej działalności zapewniła mu zdobycie w ramach uprawnień budowlanych "specjalizacji techniczno-budowlanej" w zakresie rusztowań i deskowań wielofunkcyjnych (obecnie w Polsce mają ją dwie osoby). Ogół tych doświadczeń przyczynił się do powstania m.in. książki "Rusztowania robocze i ochronne - użytkowanie, odbiór, nadzór", której jest współautorem, wydanej przez PWN (więcej: ATEST nr 4/19). Będąc ekspertem PIGR został członkiem Komisji ds. Regulacji Europejskich w Union Europäischer Gerüstbaubetriebe (UEG) - Związku Europejskich Izb Rusztowaniowych. Pozwala to na aktywne uczestnictwo w pracach zarówno normalizacyjnych, jak i opracowywaniu wytycznych dobrych praktyk, wspólnych dla krajów Unii Europejskiej. Jest również członkiem komisji egzaminacyjnej IMBiGS w postępowaniach dotyczących uprawnień montera rusztowań.

Prywatnie uwielbia spędzać czas z rodziną: żoną i dwójką dzieci - zwłaszcza podczas wspólnych wyjazdów. Relaksuje się słuchając muzyki (od klasycznej, przez rocka, elektroniczną po ambient). Kolekcjonuje dyskografie muzyczne ulubionych wykonawców. Ceni sobie wspólne wyjazdy na koncerty z rodziną i znajomymi.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398422