ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 11/2019

Grzegorz Gralewicz

Grzegorz  Gralewicz
Grzegorz Gralewicz

Bezpieczeństwo pracy to nie był plan na życie Grzegorza Gralewicza - obecnie inżyniera ds. wdrożeń w dziale badań i rozwoju 3M. Jako student myślał o programowaniu, tworzeniu kodów systemowych - dostał się na najbardziej oblegany kierunek na Politechnice Łódzkiej. Jednak z perspektywy czasu przyznaje, że ciągnęło go do przemyśleń i tworzenia rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo.

Już podczas studiów na politechnice zajmował się badaniami struktur materiałów ochronnych stosowanych w kamizelkach ochronnych dla wojska (współpraca z ITB Moratex). Projekt związany z bezpieczeństwem, który, okazało się, był początkiem tego czym zajmuje się obecnie, czyli bezpieczeństwem i higieną pracy.

Studiując technologie w elektronice użytkowej, a później zaawansowane układy mechatroniki zastanawiał się jak można wykorzystać to w bhp. Wynikiem były, najogólniej rzecz ujmując, projekty dotyczące zaimplementowania układów elektronicznych (czujników, VR i innych) do ochron użytkowników, w celu podniesienia bezpieczeństwa i komfortu pracy. Przełomowe były projekty, które dotyczyły systemowego podejścia do zarządzania bhp w nowoczesnym środowisku pracy. Nowe technologie, inteligentne środowisko pracy, przemysł 4.0. to wyzwania dla bhp. Przykładowe projekty badawczo-rozwojowe MNiSW, których był autorem i kierownikiem to: Opracowanie architektury systemu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem zaawansowanych technologii i rozwiązań stosowanych w dziedzinie inteligentnego środowiska pracy i Zastosowanie systemu automatycznej identyfikacji do monitorowania czasu użytkowania wybranych środków ochrony indywidualnej w celu wspomagania wypełniania obowiązków pracodawców wynikających z dyrektywy 89/656/EWG.

Od 1 lutego 2017 r. pracuje w 3M, we wspomnianym dziale badań i rozwoju. Jedną z głównych jego aktywności jest przenoszenie potrzeb od użytkowników do inżynierów-projektantów tworzących nowe środki ochrony indywidualnej. Bardzo ważne są też dla niego szkolenia, z uwagi na bezpośredni kontakt z pracownikami, z którymi dyskutuje o ich problemach związanych z poprawnym użytkowaniem środków ochrony indywidualnej.

Pracując wcześniej w CIOP-PIB (od 2004 do 2017 r.) brakowało mu bezpośredniego kontaktu z użytkownikami śoi. Obecnie większość czasu spędza na wizytach, szkoleniach w zakładach pracy. Rozmowa z pracownikami to źródło cennych informacji, które znajdują przełożenie w sprzęcie później przez nich stosowanym.

Kwestie związane z bezpieczeństwem pracy są jednym z kluczowych obszarów działalności 3M Poland. Bogate doświadczenie ekspertów 3M w przemyśle pomaga rozwiązywać codzienne wyzwania związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników w ponad dwudziestu różnych branżach. W ramach działalności edukacyjnej 3M promuje najlepsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pracowników oraz rozpowszechniania ich zarówno wśród zatrudnionych, jak i pracodawców. Prowadzone są również projekty edukacyjne skierowane do uczniów szkół średnich i zawodowych oraz słuchaczy uczelni wyższych. Od 2016 r. firma 3M organizuje bezpłatne konferencje mające na celu stworzenie przestrzeni do debaty eksperckiej na temat świadomości zagrożeń i poprawnego zabezpieczenia pracowników, zwłaszcza wśród pracodawców. Wnioski z konferencji są przyczynkiem do szerszej dyskusji z liderami opinii i przedstawicielami administracji publicznej. Konferencje te organizowane są wspólnie z uczelniami wyższymi, instytutami naukowymi, jednostkami administracji publicznej, tworząc platformę do wymiany pomysłów, idei i dobrych praktyk.

W 2003 r. G. Gralewicz uzyskał tytuł mgr. inżyniera - ukończył Wydział Elektrotechniki i Elektroniki w Politechnice Łódzkiej, sześć lat później doktora, po obronie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-PIB rozprawy doktorskiej pt. "Badania właściwości termicznych wielowarstwowych struktur materiałów ochronnych przy użyciu termografii aktywnej". W 2011 r. napisał pracę dyplomową "Zaawansowane układy mechatroniki" kończącą studia podyplomowe na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki w PŁ, w tym roku zrobił studia podyplomowe w zakresie zarządzania bhp w przedsiębiorstwie na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Od tego roku współpracuje, jako wykładowca na studiach podyplomowych, z Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oraz Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie.

Od najmłodszych lat bardzo lubi jazdę na rowerze. Na początku był to rower szosowy, później zdecydowanie górski. W technikum założył klub rowerowy i współorganizował wyścigi przełajowe w okolicach Płocka (rodzinne miasto). Obecnie pozostał przy rowerze górskim, ale w znacznie mniejszym wymiarze czasowym, nad czym ubolewa. Jest szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci: Marysi lat 10 i 4-letniego Piotra, z którymi spędza czas na rowerowych wycieczkach.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398610