ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 12/2019

Artur Lipowicz

Artur  Lipowicz
Artur Lipowicz

Harcerstwo to kawał życia Artura Lipowicza, zaczęło się w szkole podstawowej a ścisła harcerska działalność trwała dobrych kilkanaście lat. A. Lipowicz jest harcmistrzem i Harcerzem Rzeczypospolitej. Początek przygody z bezpieczeństwem, inaczej być nie mogło, oczywiście związany jest z harcerstwem: w 2001 r. ukończył kurs instruktora pierwszej pomocy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa. Po ośmiu latach został ratownikiem po zrobieniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W latach 2000-2005 kierował grupami ratowniczymi w organizacjach pozarządowych. Jest również autorem i współautorem licznych publikacji i materiałów edukacyjnych z zakresu pierwszej pomocy. W 2004 r. ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie na specjalności pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna i, co w tej sytuacji normalne, podjął pracę w szkole podstawowej i gimnazjum, ale był to tylko epizod. Postanowił założyć własną działalność szkoleniową - prowadził szkolenia z miękkich kompetencji oraz pierwszej pomocy. W szkole policealnej, gdzie prowadził zajęcia, między innymi z pierwszej pomocy, był kierunek: technik bhp. Dosyć szybko jego zainteresowania bezpieczeństwem, pierwsza pomoc połączyły się w całość z bhp. W lutym 2008 r. zdał egzamin i uzyskał tytuł technika bhp, a w marcu rozpoczął pracę w podczęstochowskiej Odlewni Żeliwa jako inspektor ds. bhp. Po roku pracy w odlewni wiedział już, że bhp to jest to czym w życiu powinien się zajmować. W roku 2010 ukończył studia podyplomowe - zarządzanie bhp - w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. W roku 2014 ukończył na Politechnice Krakowskiej studia podyplomowe Ochrona Środowiska, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. W latach 2009-2015 obsługiwał w zakresie bhp liczne firmy zarówno z branży budowlanej, jak i produkcyjnej. Od 2011 r. jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w oddziale w Częstochowie.

W 2014 roku rozpoczął pracę jako wykładowca w Akademii im. Jana Długosza. Obecnie jest to Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, gdzie Artur Lipowicz jest pełnoetatowym wykładowcą. Przedmiotem jego wykładów m.in. są: środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, zagrożenia środowiska pracy, oczywiście pierwsza pomoc, organizacja pracy na wysokości, organizacja prac szczególnie niebezpiecznych, systemy ratownictwa medycznego i przemysłowego, bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych, ergonomia. Wykłada na trzech kierunkach: inżynierii bezpieczeństwa, kryminalistyce innowacyjnych technologiach i nowoczesnych materiałach. Przekazywanie wiedzy i kontakt z młodymi, ale nie tylko, bo prowadzi też zajęcia na studiach podyplomowych, uczestnikami procesu edukacyjnego sprawia mu ogromną satysfakcję. Trudno się dziwić, przecież kończył pedagogikę.

Jest też dyrektorem ds. rozwoju w firmie Secura Sp. z o.o. Firma świadczy usługi w zakresie bhp, obecnie zatrudnia ponad 50 behapowców. Rozwojem firmy - mówi Artur Lipowicz - będę zajmował się do chwili kiedy pod marką Secura pracowało będzie 100 behapowców. Na co dzień zawodowo związany jest nadal z firmami z przemysłu ciężkiego, energetyki, branży paliwowej, automotiv oraz budownictwa. Od 2015 roku kieruje zespołem kilkunastu inspektorów ds. bhp nadzorujących przebudowę, rozbudowę oraz modernizację jednej z większych sieci stacji paliw w Polsce. Od kwietnia 2019 r. pisze również opinie jako biegły sądowy w zakresie bhp.

Jego zainteresowania zawodowe skupiają się na bezpieczeństwie, szeroko pojmowanym i traktowanym jako proces. Ale jeśli miałby wymienić zasadnicze, bliskie mu kierunki swoich zainteresowań to byłaby to bezpieczna praca na wysokości (co bezpośrednio wynika z 15 lat spędzonych w jaskiniach i na skałach), energetyka, przemysł ciężki oraz pierwsza pomoc i ratownictwo. Obecnie jest członkiem grupy roboczej pracującej nad kodeksem dobrych praktyk prac na wysokości przy Pracodawcach RP.

Od lipca 2018 r w wolnych chwilach, których niestety nie ma za wiele, prowadzi blog (przygodybehapowca.blogspot.com). Zachęcił go do tego kolega, który zwrócił uwagę, że wiele treści, które przekazuje na forach może zamieszczać na własnym blogu. Uczestnik (w wielu przypadkach czynny) kilkudziesięciu konferencji (w tym kilku międzynarodowych) w zakresie bhp. Za swoją działalność otrzymał brązowy medal za zasługi dla obronności kraju, brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, brązowy medal WOPR za zasługi, dwukrotne wyróżnienie Rady Ochrony Pracy działającej przy Sejmie za szczególne zaangażowanie społeczne na rzecz bezpieczeństwa pracy.

W życiu pozazawodowym szczęśliwy mąż i ojciec czwórki dzieci. Najbardziej efektywny odpoczynek dla niego to góry. Kiedyś sam i w grupach, o czym wspominał, wspinał się i penetrował też dla przyjemności jaskinie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jego motto zawodowe: "Bezpieczeństwo - to proces, którym trzeba umieć kierować".

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58341729