ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 4/2020

Jerzy Pogruszewski

Jerzy Pogruszewski
Jerzy Pogruszewski

Od ponad 40 lat czynnie zaangażowany jest w sprawy bhp, głównie w zakresie budownictwa mostowego. Jerzy Pogruszewski należy do nielicznych pracowników wiernych jednemu zakładowi pracy. Firmą tą były Zakłady Budownictwa Mostowego Przedsiębiorstwo Państwowe w Warszawie, poprzednio Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych (dawne PRK-15), które miały w swoim dorobku ponad 2000 mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych.

Technikum Kolejowe im. J. Rabanowskiego w Warszawie - wydział budowy dróg i mostów kolejowych ukończył w 1973 r. Zatrudnienia, co oczywiste, szukał w firmie związanej z kolejnictwem. Trafił do działu bhp, gdzie był referentem, później inspektorem ds. bhp i ppoż., specjalistą ds. bhp i kierownikiem samodzielnej sekcji ds. bhp i ppoż. Zarządzał pracą etatowych pracowników służby bhp zatrudnionych w Oddziałach Zakładów Budownictwa Mostowego w Warszawie i wielu miastach w Polsce. Najciekawszym obiektem realizowanym wówczas przez firmę ZBM - wspomina J. Pogruszewski - była budowa mostu autostradowego przez Wisłę k. Torunia o bardzo nowoczesnej konstrukcji, rekordowej rozpiętości przęseł. Było to wyzwanie dla projektanta, inwestora i wykonawcy. J. Pogruszewski uczestniczył w wielu spektakularnych przedsięwzięciach budowlanych w takim stopniu, w jakim tylko może się angażować służba bhp. Jego nieprzerwany 31-letni wkład pracy i duże zaangażowanie w sprawy bhp w ZBM były podstawą do otrzymania odznaczeń: srebrnej i złotej odznaki "Przodujący Kolejarz", brązowej i srebrnej odznaki "Za zasługi dla Transportu PRL", Brązowego Krzyża Zasługi i później w 2008 r. odznaki honorowej "Za zasługi dla ochrony pracy" oraz w 2018 r. za szczególne zasługi dla rozwoju budownictwa złotej odznaki "Zasłużony dla Budownictwa". Kiedy w 2004 r. została ogłoszona upadłość ZBM PP podjął jako specjalista ds. bhp współpracę z kilkoma firmami.

J. Pogruszewski od wielu lat należy do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oddział w Warszawie. Angażuje się w pracę oddziału, uczestniczy w konferencjach, szkoleniach, spotkaniach czy wyjazdach studyjnych organizowanych przez stowarzyszenie. Bardzo dobrze wspomina wyjazd do Szwecji, który połączony był z wizytą techniczną w zakładzie i międzynarodową konferencją "Bezpiecznie od początku".

Znakomicie sprawdza się w roli organizatora i wykładowcy przedmioZnakomicie sprawdza się w roli organizatora i wykładowcy przedmiotów i szkoleń w zakresie bhp. Dyplomy i podziękowania od pracodawców i uczestników szkoleń są dla niego źródłem satysfakcji. W kategorii najlepszy wykładowca Jerzy Pogruszewki, na wniosek Ośrodka Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie, był nominowany do nagrody "Złote Szelki".

W 2007 r. z wyróżnieniem ukończył studia inżynierskie w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu (jego praca inżynierska dotyczyła "Analizy wypadków przy pracy w budownictwie mostowym"), a następnie studia magisterskie w Akademii Finansów w Warszawie w zakresie finansów w ochronie pracy. Zawsze interesowała go tematyka związana z badaniem kosztów wypadków przy pracy. Mówienie o sprawach bhp przez pryzmat pieniędzy, w jego ocenie, bardziej przemawia do dzisiejszych przedsiębiorców, niż wskaźniki statystyczne. Koszty wypadków przy pracy i chorób zawodowych obciążają nie tylko pracodawców, ale w dużej mierze są to koszty ogólnospołeczne, a więc nas wszystkich. Dlatego podjął się napisania pracy magisterskiej nt. "Kosztów wypadków przy pracy w budownictwie mostowym".

Ostatnie 19 lat pracował w ZBM Inwestor Zastępczy S.A. w Warszawie, gdzie był szefem służby bhp. Najważniejsze dokonania firmy związane są z zarządzaniem i nadzorem nad budową mostów, wiaduktów, tunelów i dróg. Jedną z bardziej prestiżowych inwestycji dla Jerzego Pogruszewskiego była budowa Trasy Mostu Północnego w Warszawie. Prace realizowane były przez międzynarodowe konsorcjum. Powierzono mu stanowisko inspektora nadzoru ds. bhp. Po raz pierwszy chyba w budownictwie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wyłonione zostało to stanowisko. Wykonując swoje zadania współpracował od samego początku z pięcioma koordynatorami ds. bhp. Zadanie wcale nie było łatwe.

Jest zodiakalnym bliźniakiem, mimo to cechuje go upór i konsekwencja w dążeniu do założonych celów. Podkreśla, że jaka organizacja pracy takie jej bezpieczeństwo. Wyznaje zasadę, że człowiek dobrze zorganizowany ma czas na wszystko, także na to co lubi. Zdaje sobie jednak sprawę, że w jego przypadku jest to możliwe dzięki dużemu zrozumieniu ze strony rodziny - żony Katarzyny i córki Joanny. Życie zawodowe spędza w ciągłych rozjazdach.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342402