ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 5/2020

Marcin Kopron

Marcin Kopron
Marcin Kopron

Urodził się i mieszka w Puławach. Pracę zawodową Marcin Kopron rozpoczął w 1995 r., w wieku 21 lat, początkowo jako maszynista turbozespołu w zakładowej elektrociepłowni, jeszcze wtedy Zakładów Azotowych Puławy. Równocześnie studiował inżynierię bezpieczeństwa pracy w Radomiu. Po trzech latach przeszedł do zakładowej komórki służby bhp na stanowisko specjalisty ds. bhp; od tego momentu sprawy bezpieczeństwa pracy są jego życiową przygodą. Kontynuował studia na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Zarządzania i Podstaw Techniki oraz ukończył studia podyplomowe w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na kierunku Bezpieczeństwo Pracy. W tym czasie przeszedł na stanowisko koordynatora ds. bhp. Praca zawodowa wymusiła doszkalanie się w zakresie systemów zarządzania. Jest audytorem wewnętrznym systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem.

W 2006 r. założył firmę zajmującą się usługami w zakresie bhp. Ukończenie kolejnych studiów podyplomowych - Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej pozwoliło wprowadzić ją na nowe tory rozwoju. Zmieniła nazwę na RiskCon Inżynierskie Biuro Analiz Zagrożeń i Oceny Ryzyka, a główną specjalizacją stała się ocena ryzyka wybuchu i doradztwo w zakresie bezpieczeństwa procesów przemysłowych dla zakładów zagrożonych powstaniem poważnej awarii przemysłowej. Doświadczenie wyniesione z pracy w komórce bhp największego zakładu chemicznego w Polsce pozwalało na oferowanie produktów najwyższej jakości.

Z racji zajmowania się tematyką, która w wielu obszarach zahacza o sprawy przeciwpożarowe, postanowił rozszerzyć swoje kompetencje. Podjął studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na Wydziale Bezpieczeństwa Pożarowego. Po obronie w 2019 r. pracy dyplomowej pt. "Problematyka wyznaczania stref zagrożenia wybuchem dla instalacji zawierających amoniak przy różnych parametrach procesowych" uzyskał tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego. W tym czasie został kierownikiem Działu BHP w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy, rozpoczął współpracę z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jako nieetatowy wykładowca na kierunku Chemia techniczna, gdzie prowadzi przedmiot - bezpieczeństwo i ergonomia pracy. W tym czasie prowadzona przez niego wspomniana firma została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której objął funkcję Prezesa Zarządu. RiskCon to firma, która zdążyła wyrobić sobie markę na rynku krajowym. Świadczy usługi doradcze, wykonuje analizy i opracowania dokumentacji na każdym etapie funkcjonowania zakładów, bez względu na branżę i specjalizację. Od projektów po modernizację, czy dostosowanie. Doświadczenia zdobyte w pracy zawodowej, chęć wprowadzania zmian w postrzeganiu szkoleń bhp przez pracowników oraz potrzeba ograniczania wypadków przy pracy przez zmianę świadomości pracowników zaowocowały stworzeniem innowacyjnych usług szkoleniowych. RiskCon prowadzi praktyczne szkolenia z wykorzystaniem trenażerów, symulatorów i fantomów. Są to szkolenia z zakresu bhp, pierwszej pomocy, przeciwpożarowe, ratownictwa chemicznego. Do oferty wprowadzono też wykłady eksperymentalne z zakresu bezpieczeństwa chemicznego na stanowiskach pracy, które realizowane były również w ramach europejskiej kampanii informacyjnej "Substancje niebezpieczne pod kontrolą", której firma RiskCon była partnerem. Obecnie dla potrzeb firmy budowany jest mobilny trenażer ewakuacji z przestrzeni zamkniętych i prac na wysokości. W ofercie są również szkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. W prowadzeniu firmy pomaga mu żona Beata. Z dwójką dzieci i psem tworzą szczęśliwą rodzinę.

Jako nastolatek uprawiał lekkoatletykę - rzut dyskiem; jego trenerem był ojciec Witold, ale kontuzja i operacja nie pozwoliły mu rozwinąć kariery sportowej. W jego ślady poszła córka Malwina - trenuje pod okiem dziadka, jest reprezentantką Polski w rzucie młotem i ma na koncie znaczące osiągnięcia na arenie międzynarodowej. W rodzicach ma wiernych kibiców. Syn Michał jeszcze się uczy.

Kocha przyrodę. Prowadzi aktywny i zdrowy tryb życia. Jeździ na rowerze, pływa. Lubi prace w ogrodzie. Interesuje się filozofią i fizyką kwantową.

Marcin Kopron jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP - oddział Lublin. Brał udział w wielu konferencjach z zakresu bhp czy ATEX, gdzie niejednokrotnie prowadził prelekcje.

Na czas koronawirusa przewodzi specjalnemu zespołowi pracowników powołanemu przez zarząd do minimalizowania ryzyka zakażenia wśród pracowników. W ramach powołanego zespołu opracowano szereg rozwiązań organizacyjno-technicznych i procedur.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399379