ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 6/2020

Barbara Jabłońska

Barbara Jabłońska
Barbara Jabłońska

Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku, wyjechała z rodzinnego miasta i rozpoczęła studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Studia ukończyła na kierunku zarządzania i inżynierii produkcji żywności. Pracy w tym zawodzie nigdy nie podjęła, jednak wiedza zdobyta podczas studiów - pomagała i nadal pomaga jej w realizowaniu zadań służby bhp w zakładach produkcyjnych.

Tak jak wiele osób z branży behapowcem została przez przypadek. Kancelaria prawna, w której rozpoczęła pracę po studiach, po pewnym czasie zaproponowała jej odbycie studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo pracy, aby w przyszłości wspierała firmę w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy. Przyjęła to z pełnym zrozumieniem, ale i świadomością, że otwiera się przed nią nowa dziedzina wiedzy. I tak w 2007 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie bhp w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Tego samego roku urodziła drugą córkę i powrót do kancelarii na pełny etat przy dwójce małych dzieci stał się niemożliwy. Ale behapowski kierunek już w niej tkwił. W 2008 r. zrealizowała swój plan - zdobyła pracę jako starszy inspektor ds. bhp w hurtowni motoryzacyjnej w niepełnym wymiarze czasu pracy, co pozwoliło jej realizować się zarówno zawodowo, jak i na gruncie życia rodzinnego. W hurtowni pracuje do dzisiaj i z uśmiechem na twarzy wspomina swoje początki w branży, które nie zawsze były łatwe.

Do zawodu behapowca podeszła bardzo poważnie. Jeszcze w 2008 r. ukończyła szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Chciała mieć kompletną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do rzetelnego wykonywania pracy, która szybko stała się jej pasją i misją. Od jedenastu lat prowadzi swoją firmę szkoleniowo-usługową w zakresie bhp i ppoż., którą nieustannie rozwija. Zadowolenie pracodawców, dla których wykonuje usługi to dla niej duża satysfakcja i najlepsza zapłata za czas, jaki należy poświecić, aby być odpowiedzialnym pracownikiem służby bhp. Od 2007 r. związana jest z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP; od roku 2009 czynnie działa w zarządzie wrocławskiego oddziału. W listopadzie 2019 r., w 25-lecie istnienia oddziału została wybrana na jego prezesa. Uważa to za dowód zaufania ze strony kolegów i koleżanek, i docenienia jej dziesięcioletniej pracy.

Barbara Jabłońska uważa, że w pracy oddziału bardzo ważne są dwa obszary. Pierwszym jest merytoryka, a drugim integracja środowiska. Pierwszy realizowany jest przez organizację spotkań szkoleniowych członków oddziału z przedstawicielami m.in. PIP, ZUS, UDT, WOMP - instytucji, z którymi współpraca jest nieodzowna. Przedstawiciele wspomnianych instytucji są dla behapowców źródłem merytorycznej wiedzy, a ci ostatni są kopalnią wiedzy o branży. Integracja - dzięki niej członkowie stowarzyszenia mają możliwość poznawania się, wymiany zawodowych doświadczeń, wspierania się w rozwiązywaniu problemów. Szczególnie ważne jest to dla osób młodych, które dopiero wkraczają na behapowski rynek pracy.

Poziom bezpieczeństwa w zakładach w dużej mierze zależy od jakości szkoleń. Koronawirus spowodował ogromne zmiany w szkoleniach. Tradycyjne spotkania służbowe w okresie izolacji zostały za pomocą odpowiedniego oprogramowania zastąpione wideokonferencjami. Programy te umożliwiły też prowadzenie szkoleń bhp zarówno wstępnych, jak i okresowych w formie on-line, na które decyduje się coraz więcej firm. Szkolenia te wymagają od pracowników służby bhp innowacyjnego podejścia, ponieważ powinny one zapewniać wysoki merytoryczny poziom i atrakcyjną formę przekazu. Dla wielu pracodawców możliwość prowadzenia szkoleń wstępnych w zakresie bhp w formie on-line wydaje się być bardzo dobrym rozwiązaniem na przyszłość. Szczególnie dotyczy to branży IT, która zatrudnia pracowników z całej Polski. Do tej pory zdarzało się, że nowo zatrudniana osoba musiała przemierzać kilkaset kilometrów, aby w siedzibie pracodawcy odbyć szkolenie wstępne i podpisać dokumenty dot. zatrudnienia. Obecnie wszystko odbywa się zdalnie. Czy taki system stanie się normą po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego? Czy ustawodawca da nam taką możliwość w przyszłości? Czas pokaże - mówi B. Jabłońska.

Pani prezes, przy wsparciu zarządu i członków oddziału, ma dużo pomysłów na ciekawe wydarzenia przekładające się na praktyczną wiedzę dla służby bhp. Niestety, wiele planów i marzeń z początków jej kadencji popsuł koronawirus, jednak ma nadzieję, że już niebawem będą mogli wrócić do ich realizacji.

Prywatnie jest osobą bardzo optymistyczną, zaradną, z uśmiechem idącą przez życie. Wolny czas, którego ma niewiele, uwielbia spędzać aktywnie, dlatego wycieczki rowerowe czy wędrówki górskie to jej sposób na relaks i oderwanie się od rzeczywistości.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342459