ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 8/2020

Janusz Kaszyński

Janusz Kaszyński
Janusz Kaszyński

Od początku kariery zawodowej zainteresowania Janusza Kaszyńskiego oscylują wokół zagadnień związanych z branżą wentylacyjną, a pośrednio - również z bezpieczeństwem i higieną pracy. Już wybór specjalizacji (wentylacja i klimatyzacja) dokonany podczas studiów na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej ukierunkował jego zawodowe plany na tworzenie rozwiązań i projektowanie urządzeń, których zadaniem jest codzienna ochrona życia i zdrowia ludzi w miejscach pracy. Potwierdzeniem decyzji o właściwym wyborze drogi zawodowej Janusza Kaszyńskiego było założenie w 1992 roku własnej firmy KLIMAWENT, której do dziś jest właścicielem i prezesem.

Prowadzenie działalności zawodowej w branży wentylacyjnej nie jest zadaniem łatwym - wymaga pewności siebie i przede wszystkim wizji, do realizowania której trzeba przekonać zespół specjalistów. W przypadku Janusza Kaszyńskiego tak właśnie jest - zgromadził wokół siebie grono wybitnych specjalistów z branży i od podstaw zbudował dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, w którym główny nacisk nieustannie kładzie się na innowacje i rozwój. W karierze Janusza Kaszyńskiego niezwykle ważną, a w zasadzie kluczową rolę odgrywają wynalazki. Od początku swojej działalności zawodowej zaprojektował i wdrożył ich ponad 20 (oprócz tradycyjnych opatentowanych wynalazków również liczne wzory użytkowe). W 2018 roku do opatentowania została zgłoszona Modułowa Strzelnica Taktyczna. Janusz Kaszyński, z czego osobiście jest bardzo dumny, był w gronie jej współtwórców. Na podstawie tego projektu powstała Modułowa Strzelnica Taktyczna MoST - jedna z najnowocześniejszych strzelnic w Europie, obiekt, którego parametry zarówno militarne, jak i wentylacyjne nie mają sobie równych wśród tego typu obiektów na naszym kontynencie. Wszystkie projektowane i wdrażane urządzenia, których wynalazcą lub współtwórcą jest Janusz Kaszyński, mają jeden cel: zapewniać bezpieczeństwo ludzi pracujących zarówno w trudnych warunkach hal produkcyjnych, w biurach, jak i w prywatnych domach. I to właśnie ten aspekt pracy jest siłą napędową zawodowego działania prezesa KLIMAWENTU.

W działalności branżowej Janusza Kaszyńskiego istotną pozycję zajmuje współpraca z Politechniką Gdańską. Wśród różnych jej rodzajów należy wymienić m.in. organizację zajęć warsztatowych z udziałem praktyków biznesu i przedsiębiorców dla doktorantów, organizację w firmie KLIMAWENT S.A. seminariów tematycznych z udziałem studentów, kadry naukowo-dydaktycznej oraz przedstawicieli przemysłu z branży wentylacyjno- klimatyzacyjnej, organizację praktyk dla studentów Wydziału Mechanicznego, a także udostępnianie bazy laboratoryjnej firmy (laboratorium przepływowego i laboratorium badań akustycznych) studentom i pracownikom politechniki. Za zaangażowanie oraz wkład w pracę macierzystej uczelni Janusz Kaszyński został uhonorowany Złotą Odznaką Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.

Za swą działalność zawodową prezes KLIMAWENTU otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Nie sposób wymienić ich wszystkich, jednak z perspektywy zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy warto wspomnieć o dwukrotnym zdobyciu tytułu "Pracodawcy - organizatora pracy bezpiecznej" w ogólnopolskim konkursie Państwowej Inspekcji Pracy (w latach 1996 i 2013). W 2015 roku na wniosek Pracodawców Pomorza szef KLIMAWENTU odebrał z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odznakę honorową za zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki. Posiada także odznakę honorową za zasługi dla ochrony pracy przyznaną przez Głównego Inspektora Pracy w 1999 roku. Istotne znaczenie ma także kilkukrotne zdobycie przez firmę KLIMAWENT nagród w konkursie LODOŁAMACZE: w 2013 roku (II miejsce w regionie), w 2014 roku (I miejsce w regionie) i 2017 roku (srebrny medal na szczeblu ogólnopolskim, w kategorii Zdrowa Firma).

Jeśli chodzi o sferę prywatną, o pasje pozazawodowe, to Janusz Kaszyński ma jedną zasadniczą - jest wielkim miłośnikiem ogrodów. Swój imponujący ogród założył ponad 20 lat temu. Na hektarowej powierzchni zgromadził ponad 100 gatunków różnych roślin, z fantazją połączył klasyczny, uporządkowany styl francuski z naturalnością ogrodu angielskiego, wykorzystując wiele elementów roślinnych, które na kupionej działce zastał. W przestrzeni ogrodu można zobaczyć liczne obiekty architektury ogrodowej (np. grotę solną), ale jest też pozostawiony naturze zagajnik z grzybami. Dla Janusza Kaszyńskiego ogród to niekończąca się historia jego tworzenia - do dziś nadzoruje jego pielęgnację i wygląd, w nim też najchętniej wypoczywa i regeneruje siły.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342503