ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 1/2021

Paweł Kania

Paweł Kania
Paweł Kania

W 1996 r. ukończył Technikum Elektryczne w Dobczycach o specjalności: elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. Tu zdobył wiedzę techniczną, potrzebną w zawodzie specjalisty ds. bhp. Jego kierunkowa edukacja w zakresie bhp rozpoczęła się od ukończenia w 1999 r. podstawowego kursu bezpieczeństwa i higieny pracy dla służby bhp, organizowanego przez Zespół Ekspertów Manager z siedzibą w Krakowie. Od razu po zdobyciu kwalifikacji wpisał się do krakowskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Tam poznał starszych kolegów - specjalistów. Po dziś dzień bardzo ceni sobie te znajomości.

Z wykształcenia magister ekonomii o specjalności "zarządzanie firmą", co pomaga mu zrozumieć pracodawców i sposób ich postrzegania "wartości dodanej". W 2004 roku ukończył dwuletnie Studium Psychologii i Pedagogiki na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i uzyskał kwalifikacje nauczycielskie. W 2005 r. został absolwentem studiów podyplomowych w zakresie "Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy" na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. W 2006 r. ukończył kurs i zdał państwowy egzamin na audytora wewnętrznego. Otrzymał uprawnienia do przeprowadzania audytów w jednostkach sektora finansów publicznych i przez 5 lat audytował różnorodne projekty unijne pracując na terenie całej Polski.

Przygoda z bhp zaczęła się u niego z chwilą, gdy z urzędu gminy odszedł doświadczony specjalista ds. bhp. Objęcie tego stanowiska zaproponowano P. Kani. Uznał, że to warte podjęcia wyzwanie. Swoją karierę zawodową zaczynał na stanowisku inspektora ds. bhp w obsługiwanych jednostkach oświatowych i urzędu miasta. Od razu otrzymał odpowiedzialne zadanie i jako niedoświadczony pracownik opracował dokumentację śmiertelnego wypadku przy pracy jednego z dyrektorów szkoły. Następnie przygotowywał odpowiedzi do ZUS, PIP i sądu w tej sprawie - po trzech latach postępowania sądowego uznane zostały zawarte w dokumentacji tezy i wypłacono odszkodowanie rodzinie poszkodowanego. Doświadczenie to pomogło mu w późniejszym prowadzeniu postępowań w wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych.

W 2019 r. po złożeniu aplikacji i zdaniu egzaminu P. Kania został przyjęty do Sieci Ekspertów BHP Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. W latach 1999-2020 pracował m.in. dla firm z sektora ochrony zdrowia, oświaty, produkcji, farmacji, handlu, transportu i logistyki. Przygotowywał, z licznymi sukcesami, zakłady do uczestnictwa w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej". Od 2014 r. jest członkiem Zarządu Oddziału OSPSBHP w Krakowie. W 2018 r. został uhonorowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dyplomem uznania za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Od kwietnia 2020 r., razem z grupą dwunastu zaprzyjaźnionych osób, tworzy Zespół Teams, który zainicjował od października ubiegłego roku cykliczne "Spotkania czwartkowe bez krawata". Na spotkaniach prowadzone są zdalne rozmowy o bhp.

W odpowiedzi na pytanie, skąd wzięło się u niego zainteresowanie dziedziną bhp mówi, że na Akademii Ekonomicznej w Krakowie podczas studiów wielokrotnie słyszał, że planując drogę zawodową należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chce się być specjalistą w danej dziedzinie, czy piąć po szczeblach kariery zawodowej? On wybrał to pierwsze świadomy, że jest to proces na całe życie i nigdy nie będzie można powiedzieć, że wszystko się już wie. Twierdzi, że właśnie to ciągłe doskonalenie jest najpiękniejsze w jego zawodzie, a dodatkowo daje możliwości pomagania innym.

Bezpieczeństwo dla P. Kani to sposób życia, dbanie o rodzinę i wiarygodność w działaniu. Bezpieczeństwo nie powinno być negocjowane. Spisując postępowania powypadkowe widział za dużo brawury, bezmyślności i przekonania o własnej nieśmiertelności w zachowaniach poszkodowanych. Zwraca uwagę, że należy przekazywać postawy i wzorce promujące bezpieczeństwo. Zależy mu, aby przekonać pracodawców, że bhp to nie koszt, a oszczędność, więc na bezpieczeństwo muszą znaleźć się pieniądze. Postrzeganie bhp przez pracowników z roku na rok się poprawia, choć niestety wciąż zbyt często dochodzi do "bezsensownych" wypadków.

P. Kania powtarza, że "Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto". Stara się postępować przyzwoicie - w myśl słów prof. Władysława Bartoszewskiego. Jego pasją jest pszczelarstwo, któremu poświęca każdą wolną chwilę. Wybudował drewniany domek przy lesie, gdzie teraz ma swoją pasiekę o wdzięcznej nazwie "Bezpieczna Pasieka".

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58399516