ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 5/2021

Tomasz Tandek

Tomasz Tandek
Tomasz Tandek

Odkąd sięga pamięcią całe jego życie zawodowe i prywatne związane było z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Początkiem jego kariery zawodowej była praca w służbie mundurowej, gdzie głównym celem było zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez izolację osób pozbawionych wolności. Kolejny etap - do dziś włącznie (prawie 20 lat) - to zajmowanie się bezpieczeństwem w środowisku pracy, a od kilku lat dodatkowo, rozwijając pasję z dziecinnych lat (kiedy obejrzał swój pierwszy film z Brucem Lee) daje ludziom poczucie bezpieczeństwa ucząc ich procedur bezpieczeństwa i technik samoobrony w systemie Krav Maga Global.

Ale od początku... Przygoda z bhp Tomasza Tandka zaczęła się w 2002 r., kiedy rozpoczął służbę jako funkcjonariusz Służby Więziennej w jednostce podstawowej, a następnie w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej. Przez wiele lat jako oficer SW zajmował się szkoleniem młodych funkcjonariuszy, prowadził na samodzielnym stanowisku pracy zagadnienia z zakresu bhp, tematyki kadrowej, socjalnej i szkoleniowej. Początki kariery behapowca w tamtym okresie były niełatwe, bez większego doświadczenia i kwalifikacji zawodowych musiał prowadzić zadania służby bhp w naprawdę trudnym obszarze i przy wielu zagrożeniach, jakie występują w służbie funkcjonariuszy SW w bezpośrednim kontakcie z przestępczością zorganizowaną, z użyciem broni palnej, środków przymusu bezpośredniego, podczas konwojów osób pozbawionych wolności itp. Dodatkowym utrudnieniem była praca w trzech różnych grupach zawodowych jednocześnie, gdzie obowiązywały trzy różne regulacje prawne, które należało stosować w bieżącej pracy. Inne przepisy dla funkcjonariuszy SW, inne dla pracowników cywilnych SW, a jeszcze inne dla osób pozbawionych wolności. Po wielu latach zostało to ujednolicone, ale była to droga przez mękę. Okres służby był dla T. Tandka ciężkim czasem szkoleniowym w zakresie bhp - kierunkowe studia, szereg szkoleń, warsztatów, seminariów.

W 2010 r. założył firmę - mały jednoosobowy ośrodek doradczy bhp. W 2011 r. wspólnie z kolegą Jarosławem Lenkiewiczem i kilkoma osobami z branży rozpoczął działalność słupskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, w którego życiu aktywnie bierze udział, będąc przez cały czas w zarządzie oddziału, obecnie jako prezes. Przez 2 kadencje był też w Zarządzie Głównym OSPSBHP. Od wielu lat jest ekspertem ds. bhp certyfikowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Od 2020 r. jest biegłym sądowym z zakresu bhp przy Sądzie Okręgowym w Słupsku. Ogromną rolę w jego życiu zawodowym odegrał przyjaciel Piotr Kaczmarek, z którym zaczął współpracę w zakresie pomiarów środowiska pracy. Najpierw utworzyli w Słupsku pracownię terenową laboratorium Grupy Interlis. Następny krok to akredytacja w PCA własnego Laboratorium Badań i Pomiarów Środowiska Pracy "Perfex" (AB 1509). Początkowo laboratorium prowadził wspólnie z J. Lenkiewiczem w Słupsku. Obecnie Centrum Ochrony Pracy "Perfex" prowadzone jest w formie spółki cywilnej przez współmałżonków Agnieszkę Wilant-Tandek i Tomasza Tandka, a główna siedziba (laboratorium, ośrodek szkolenia) mieści się w Lęborku, spółka zatrudnia 8 osób. Firma prężnie się rozwija, jak dobrze naoliwiona maszyna, cała kadra to pasjonaci szeroko pojętego bezpieczeństwa, którzy z zaangażowaniem wykonują powierzone im zadania. Robią to co lubią, znają sens i misję swoich działań - dlatego widać taki rozwój i wyniki firmy. To ciężka, wspólna praca.

W ubiegłym roku T. Tandek wspólnie z P. Kaczmarkiem reaktywowali Polską Grupę BHP, kierując się zasadą, że w grupie siła. Zarejestrowali firmę Polska Grupa BHP, która działa na zasadzie partnerstwa z ośrodkami bhp oraz laboratoriami z całego kraju. Łączą się, żeby móc rozwiązywać trudne tematy branżowe oraz obsługiwać razem duże firmy działające w wielu miejscach na terenie kraju. Dodatkowo wspólne działania promocyjne dają pozytywny efekt. Polska Grupa BHP to marka bardzo dobrze postrzegana i otwarta na współpracę.

Życiowa misja i tym samym cel firmy T. Tandka brzmi: "Z zaangażowaniem, odpowiedzialnie i w dobrych relacjach pomagamy pracodawcom znaleźć wewnętrzną siłę i kierunek rozwoju, żeby byli bardziej świadomi i bezpieczni". Nie wyobraża sobie, aby mógł wykonywać cokolwiek innego w życiu zawodowym i prywatnym. Zaraża ludzi, którymi się otacza, swoją pasją bezpieczeństwa - szeroko pojętego: zarówno podczas codziennej pracy szkoleniowo-doradczej z zakresu bhp, jak i podczas zajęć z zakresu procedur bezpieczeństwa w systemie Krav Maga.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342616