ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 8/2021

Adrian Kampa

Adrian Kampa
Adrian Kampa

Edukacja A. Kampy przebiegała standardowo - szkoła podstawowa, technikum mechaniczne w Zabrzu, studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność - Projektowanie i Automatyzacja Procesów Technologicznych. Później studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej. Odbył także półroczny staż przemysłowy. Obecnie kontynuuje pracę naukowo-badawczą oraz dydaktyczną na tejże uczelni.

Jego zainteresowanie dziedziną bhp rozwijało się stopniowo. Jako młody człowiek zafascynowany nowoczesnymi technologiami i robotami nie przejmował się zbytnio kwestiami bezpieczeństwa czy perspektywą śmierci, która wydawała się bardzo odległa. Wiele lat temu pojechał wraz z grupą studentów na wycieczkę do jednego z wiodących zakładów przemysłowych, w którym uruchomiono bardzo nowoczesną wtedy linię produkcyjną obsługiwaną przez roboty przemysłowe. Na miejscu dowiedzieli się, że kilka dni wcześniej zdarzył się wypadek, w wyniku którego zginął młody człowiek uderzony przez robota. Był to dla A. Kampy swego rodzaju wstrząs, ale też impuls, który spowodował zainteresowanie tematem bezpieczeństwa robotów. Nie było wtedy literatury na ten temat w języku polskim, więc zaczął zgłębiać literaturę zagraniczną. Gdy zebrał więcej materiałów, stwierdził, że warto napisać na ten temat artykuł i tak rozpoczęła się współpraca z ATESTEM.

Główny obszar zainteresowań A. Kampy jest związany z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcji i zastosowaniem nowoczesnych technologii. Ponieważ Japonia jest krajem nowoczesnych technologii i jednym z wiodących producentów robotów, zainteresował się także japońskimi metodami zarządzania i tamtejszymi badaniami dotyczącymi wypadków z udziałem robotów. Drugi obszar jego zainteresowań zawodowych jest związany z modelowaniem i analizą systemów produkcyjnych. W badaniach stosuje zaawansowane modele symulacyjne, które stanowią odpowiednik rzeczywistego systemu produkcyjnego, czyli tzw. cyfrowy bliźniak. Jednym z istotnych problemów jest tutaj uwzględnienie wpływu "czynnika ludzkiego", który bywa nieprzewidywalny.

Pytany o to, czym jest według niego bezpieczeństwo odpowiada, że jest to pojęcie trudne do zdefiniowania, gdyż cały czas jesteśmy narażeni na różne niebezpieczeństwa, których często sobie nawet nie uświadamiamy, ponieważ np. rzadko się pojawiają. Można więc powiedzieć, że bezpieczeństwo to zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia sytuacji niebezpiecznych. W związku z tym najważniejsze są dla niego problemy związane z błędami ludzkimi. Ludzka natura powoduje, że często popełniamy błędy lub wykonujemy nie zawsze świadome działania, których skutki bywają niebezpieczne dla nas samych i otoczenia. Generalnie ludzie miewają różne pomysły - jedne genialne a inne głupie. Przysłowie mówi, że człowiek najlepiej uczy się własnych błędach. Tym właśnie między innymi człowiek różni się od robota, który wykonuje tylko ściśle określony program.

A. Kampa ma wiele różnorodnych zainteresowań, w związku z tym dużo czyta, m.in. literaturę S-F. Jego obecne hobby to długie spacery z psem, co wcześniej pozwalało mu na wyjście z domu pomimo lockdownu.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342622