ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Bezpieczeństwo pracujących na własny rachunek

Rozpoznanie stanu świadomości zagrożeń w pracy i zachowań osób samozatrudniających się oraz przyczyn takich zachowań stanowi istotny warunek skutecznych działań edukacyjnych oraz ich motywowania do przestrzegania przepisów bhp. Systematyczna wiedza na temat tej grupy pracujących jest dziś w Polsce bardzo ograniczona. W krajach wysoko rozwiniętych problematyka ta stanowi przedmiot licznych badań.

(...)

Najczęściej do podjęcia obecnej pracy na własny rachunek zachęcała możliwość uzyskiwania dochodów zależnych od efektów własnej pracy (66% badanych) i samodzielność (57% badanych). Przy podejmowaniu pracy osoby ankietowane stosunkowo rzadko (33% badanych) brały pod uwagę motywy związane z brakiem zagrożeń i bezpieczeństwem pracy oraz lekkością pracy.

Przeprowadzone badania wykazały, że duży odsetek ankietowanych pracuje w warunkach kontaktu z uciążliwościami fizycznymi i czynnikami szkodliwymi. W warunkach kontaktu z co najmniej jednym czynnikiem powodującym uciążliwości fizyczne (ciężka praca fizyczna, wymuszona pozycja ciała, praca w wykopach lub na wysokości) pracuje 65% badanych. Tylko 36% ankietowanych podało, że podczas pracy nie ma kontaktu z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia. Trudno powiedzieć jaki odsetek osób samozatrudniających się pracuje w warunkach przekroczenia norm higienicznych. Tylko 23% spośród badanych znało stężenia/natężenia czynników szkodliwych występujących w swojej pracy.

Prawie co czwarta osoba badana miała wypadek przy pracy (23,2%). Odsetek osób, którym w obecnej pracy zdarzył się jakiś wypadek przy pracy, w niektórych rodzajach działalności, np. budownictwie i transporcie, jest znacznie wyższy i wynosi 50%. W pozostałych podgrupach odsetek osób, które miały wypadek wynosi od 3% do 10%.

Brak wiedzy i szkoleń w zakresie bhp może objaśniać dużą liczbę wypadków wśród badanych. Przeciętnie tylko 50% ankietowanych ma przeszkolenie w zakresie bhp dotyczącym pracy obecnie wykonywanej. Najmniej w handlu 33%, najwięcej w budownictwie 68%.

Odsetek osób, które czytają materiały i publikacje o bezpieczeństwie i zagrożeniach zdrowotnych występujących w obecnej pracy, średnio w badanej grupie wynosi tylko 18%, chociaż materiały i publikacje o przepisach finansowych czyta większość - średnio 63% ankietowanych.

(...)

Z. Sobczak, L. Dawydzik, E. Makowska-Matuszkiewicz


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2000

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59397541